Het Turkse verenigingsleven in Gent: een casestudy. (Wouter Vanparys)

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende  

 

Bibliografie

 

Bailey, Carol

1996 A guide to field research. Thousand Oaks: Pine Forge Press.

 

Belgisch Staatsblad

1993 BESLUIT van de Vlaamse Regering van 27 januari 1993 houdende de voorwaarden tot erkenning en subsidiëring van organisaties van migranten, B.S., 3 september 1993.

1994 Statuten vzw Ozburun, B.S. 16 juni 1994.

1995 DECREET van 19 april 1995 houdende een subsidiëring voor verenigingen voor volkontwikkelingswerk, B.S., 9 augustus 1995.

1997 Statuten vzw Posküder, B.S. 29 mei 1997.

1998a DECREET van 28 april 1998 inzake het Vlaamse beleid ten aanzien van etnisch -culturele minderheden, B.S., 19 juni1998.

1998b BESLUIT van de Vlaamse Regering van 14 juli 1998 betreffende de erkenning en subsidiëring van de centra en diensten voor het Vlaamse minderhedenbeleid,

B.S. 2 oktober1998.

1999a Statuten vzw Belgische-Turkse Vriendenkring Gent, B.S. 22 juli 1999.

1999b Statuten vzw Meridiaan Opleidingscentrum, B.S. 16 september 1999.

 

Benmoussa, Mahdjoub

1999 Bouwstenen voor een multiculturele samenleving. Migrantenorganisaties op weg naar de 21ste eeuw. Rotterdam: Platform Buitenlanders Rijnmond.

 

Blommaert, Jan & Verschueren, Jef

1992 Het Belgisch migrantendebat. De pragmatiek van de abnormalisering. Antwerpen: International Pragmatics Association.

 

Bousakla, Mimount

2002 Thee en tv: dat zoeken Marokkaanse mannen in hun vzw. In: De Morgen 23 april 2002, p12.

 

Bousetta, Hassan

2000 Political Dynamics in the City: Three Case Studies. In: Body-Gendrot & Martinello, Marco (eds.), Minorities in European Cities. The Dynamics of Social Integration and Social Exclusion at the Neighbourhood Level. Houndmills, Basingstoke, Hampshire & Londen: MacMillan.

 

Brehm, Sharon en Kassin, Saul

1996 Social psychology. Boston: Houghton Mifflin Company.

 

Cakar, Rezzak

2000 Kafka in Vlaanderen. Internet site: http:/www.allserv.rug.ac.be/~hdeley/cakar1.htm

 

Cas, Jef

1994 Migranten zelforganisatie. Een nieuwe bezem? In: Sociaal, 15/5.

 

CDF

(s.d.) Federatie van Vooruitstrevende Turkse Verenigingen, Niet-gepubliceerde brochure, Gent.

2002 Cagdas. 5/4.

 

CGKR

2000 Gelijkwaardig. Balans 1993-1999 en perspectieven van het integratiebeleid en van de racismebestrijding. Brussel: Federale Voorlichtingsdienst.

 

Gowricharn, Ruben

1998 Hollandse contrasten. Over de keerzijde van sociale integratie. Leuven & Appeldoorn: Garant

 

Demirogullari, Nedim

2001 Het maatschappelijk middenveld in Gent. Een onderzoek naar de draagkracht van organisaties van migranten. Niet-gepubliceerd eindwerk, Heverlee: Sociale Hogeschool Heverlee.

 

den Exter, Jak

1990 Diyanet. Een reis door de keuken van de officiële Turkse islam. Beverwijk: Centrum Buitenlanders Peregrinus.

 

De Vos, Jan

2001 Minorisering of emancipatie? … een kijk op het Vlaams integratiebeleid. Internet site: http:/www.flwi.rug.ac.be/cie/jdevos/index.htm

 

D’Hollander, Hugo

1981 Het verenigingsleven van de migranten. Schets van een subsidiëringskader voor de migrantenverenigingen. Brussel: Staatssecretariaat voor de Vlaamse Gemeenschap.

 

Dobbbelaere, Paul

1982 Kris-kras…Oasis…El Waha. Marokkaanse jongeren op zoek naar zelforganisatie. Niet-gepubliceerd eindwerk, Brussel: Hoger Instituut voor Maatschappelijk en Cultureel Werk.

 

Diop, A. Moustapha

1997 Negotiating Religious Difference: The Opinions and Attitudes of Islamic Associations in France. In: Modood, Tariq & Werbner, Pnina, 1997, The politics of Multicculturalism in the New Europe: Racism, Identity and Community. Londen & New York: Zed Books Ltd.

 

Driest, Piet

2000 Sterk in eigen kring. Etnische verzuiling. Utrecht: NIZW / RMO.

 

Duyvendak, Jan Willem

1997 Specie kleeft anders dan cement. Over breekbare en ontbrekende banden. In: Waar blijft de politiek? Essays over paarse politiek, maatschappelijk middenveld en sociale cohesie. Amsterdam: Boom.

 

Feld, Serge & Manço, Altay

2000 L’intégration des jeunes d’origine étrangère dans une société en mutation. Parijs: L’Harmattan.

 

FOV

2002 FOV digizine, 2/8.

 

Fraihi, Tarik

2000 Het failliet van de integratie-industrie. In: De Morgen 8 mei 2000, p.2.

 

FZO-VL

2001 Voices. Niet-gepubliceerd tijdschrift, 1/1-2, Gent.

2002 Voices. Niet-gepubliceerd tijdschrift, 1/3-4, Gent.

 

Geenen, Greet

1999 Een introductie tot QSR NUD*IST 4. Niet-gepubliceerde cursus, Leuven: KU Leuven.

 

Gruppelaar, Jaap (ed.)

2000 Burgers en hun bindingen. Budel: Uitgeverij Damon

 

Gruppelaar, Jaap & Wils, Jean-Pierre

1998 Multiculturalisme. Best: Uitgeverij Damon.

 

HRVO

1992 Een cultureel beleid voor migranten. Eindrapport. Werkgroep Migranten. Brussel: Ministerie van de Vlaamse gemeenschap, Hoge Raad Voor Volksontwikkeling.

 

ICCM

(s.d.) Het allochtoon verenigingsleven. Tussen maatschappelijke integratie en culturele diversiteit. Brussel: ICCM.

 

ICEM

1997 Het vrijblijvende voorbij. Het Vlaamse beleid naar etnisch- culturele minderheden. Brussel: Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Interdepartementale Commissie etnisch- culturele minderheden.

1998 Het Vlaamse beleid naar etnisch-culturele minderheden. Jaarrapport 1997. Brussel: Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Interdepartementale Commissie voor Etnisch-culturele Minderheden.

1999 Het Vlaamse beleid naar etnisch-culturele minderheden. Jaarrapport 1998. Brussel: Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Interdepartementale Commissie voor Etnisch-culturele Minderheden.

2000 Het Vlaamse beleid naar etnisch-culturele minderheden. Jaarrapport 1999. Brussel: Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Interdepartementale Commissie voor Etnisch-culturele Minderheden.

2001 Het Vlaamse beleid naar etnisch-culturele minderheden. Jaarrapport 2000. Brussel: Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Interdepartementale Commissie voor Etnisch-culturele Minderheden.

 

Josephides, Sasha

1987 Associations amongst the Greek Cypriot Population in Britain. In: Rex, John, Joly, Daniele & Wilpert, Czarina (eds.) Immigrant Associations in Europe. Aldershot: Gower Publications.

 

Kanmaz, Meryem

2002 Moskee en godsdienstbeleving; Leven als moslim in een leken-staat. Internet Site: http://www.flwi.rug.ac.be/cie/RUG/kanmaz3.htm

 

Karskens, Machiel

2000 Wat is ‘civil society’? In: Gruppelaar, Jaap (ed.) Burgers en hun bindingen. Budel: Uitgeverij Damon.

 

KCM

1992 Culturele verscheidenheid als wederzijdse verrijking; Een verenigingsleven van en met migranten, door de overheid ondersteund. Brussel: Koninklijk Commissariaat voor het Migrantenbeleid.

 

Koekebakker, O.

1990 Immigrant in Europa, Utrecht: Nederlands Centrum Buitenlanders.

 

Koslowski, Rey

2000 Migrants and Citizens. Demographic change in the European State System. Ithaca & Londen: Cornell University Press

 

Landman, Nico

1996 Islamitische organisatievorming in Nederland. In: Heeren, Henk, Vogel, Patricia & Werdmölder, Hans (eds.) Etnische minderheden en wetenschappelijk onderzoek. Amsterdam & Meppel: Boom.

 

Lesthaeghe, Ron

2000 Transnational Islamic communities in a multilingual secular society. In: Lesthaeghe, Ron (ed.) 2000, Communities and Generations. Turkish and Moroccan populations in Belgium. Brussel: VUB University Press.

 

Leyssens, Els & Vanhoorne Joke

1998 Leiderschap, emancipatie en belang bij zelforganisaties in Vlaanderen. Licentiaatsverhandeling Vergelijkende Cultuurwetenschap, academiejaar 1997-1998, Gent: Universiteit Gent.

 

Loobuyck, Patrick

2001 Politieke emancipatie en participatie van allochtonen vanuit een visie op volwaardig burgerschap. Internet site:

http://users.belgacom.net/KifKif/patrick%20loobuyck.htm

 

Martiniello, Marco

1992 Leadership et pouvoir dans les communautés d’origine immigrée: l’exemple d’une communauté ethnique en Belgique. Parijs: Editions l’Harmattan / CIEMI.

 

Meireman, Katrien

2000 Landelijke verenigingen van etnisch- culturele minderheden. Leuven: K.U. Leuven, Instituut Recht en Samenleving.

 

Mens en Ruimte vzw

1980 Het verenigingsleven van gastarbeiders. Werkdocument, Brussel: Staatssecretariaat voor de Vlaamse Gemeenschap.

 

Mertens, Robin

2000 Minder-heden of beter verleden? Turkse migratie in eigen beeldvorming. Het herinneringslandschap van een lokale gemeenschap te Gent. In: Anderzijds 6/3.

 

MOC

2002 Korte introductie. Meridiaan Opleidingscentrum 2000-2001. Niet-gepubliceerde brochure, Gent.

 

Nationaal Instituut voor Statistiek

2001 Bevolkingsstatistieken. Buitenlandse bevolking op 1.1.2000. Brussel: Nationaal Instituut voor Statistiek.

 

Pauwels, K. & Deschamps, L.

1991 Eigen organisaties van vreemdelingen. C.B.G.S.-document, Brussel: Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap.

 

Pelemans, Inge

2001 Een vergelijkende studie naar de dynamieken van allochtone gemeenschappen en het Vlaams beleid in Brussel. Niet-gepubliceerd rapport, Gent: Universiteit Gent Steunpunt Intercultureel Onderwijs.

 

Penninx, Rinus & Slijper, Boris

1999 Voor elkaar? Integratie, vrijwilligerswerk en organisaties van migranten. Amsterdam: Instituut voor Migratie- en Etnische Studies.

 

Perneel, Judith (ed.)

1999 Actie-onderzoek m.b.t. de oprichting van een steunpunt voor het qllochtone vrouwenverenigingsleven. Brussel: Intercultureel Centrum voor Migranten v.z.w..

 

Peters, Ruud (ed.)

1982 Van vreemde herkomst. Achtergronden van Turkse en Marokkaanse landgenoten. Antwerpen: Standaard Wetenschappelijke Uitgeverij.

 

Phalet, Karen & Swyngedouw, Marc

1999 Integratie ter discussie. In: Swyngedouw, Marc, Phalet, Karen & Deschouwer, Kris (eds.), Minderheden in Brussel. Brussel: VUB Press.

 

Pinxten, Rik

2000 Interdisciplinaire antropologie I. Niet-gepubliceerde cursus, Gent: Universiteit Gent.

2002 Interdisciplinaire antropologie II. Mondelinge mededeling tijdens les, de dato 11 maart 2002.

Pinxten, Rik & Orye, Lieve

1997 Weten door vergelijken: over cultuur en cultuurwetenschap. In: Pinxten, Rik, Interdisciplinaire antropologie I. Niet-gepubliceerde cursus, Gent: Universiteit Gent.

 

Rath, Jan

1991 Minorisering: de sociale constructie van ‘etnische minderheden’. Amsterdam: Uitgeverij Sua.

 

Rex, John & Josephides, Sasha

1987 Asian and Greek Cypriot Associations and Identity. In: Rex, John, Joly, Daniele & Wilpert, Czarina (eds.), Immigrant Associations in Europe. Aldershot: Gower Publications.

 

Roosens, Eugeen

1998 Eigen grond eerst? Primordiale autotochtonie. Dilemma van de multiculturele samenleving. Leuven: Acco.

 

Schensul, Stephen, Schensul Jean & LeCompte, Margaret

1999 Essential ethnographic methods. Walnut Creek: AltaMira Press.

 

Sierens, Sven

2001 Effecten van het sociaal-cultureel beleid voor allochtonen. Eindrapport. Niet-gepubliceerd rapport, Gent: Universiteit Gent.

2002 Mondelinge mededeling, via informeel gesprek, de dato 20 december 2002.

 

Sierens, Sven & Verlot, Marc

1989 Migranten of etnische minderheden? Naar een leidraad in terminologisch Babel. In: Bareel, 12(46).

 

Stad Gent

1999 Gemeentelijk reglement houdende de erkenning en de subsidiëring van lokale socio-culturele verenigingen van allochtonen en hun projecten. Niet-gepubliceerd reglement, Gent: stad Gent.

2000a Bestuursakkoord. Internetsite: www.gent.be

2000b Een toekomst voor iedereen. Het beleidsplan etnisch-culturele minderheden van de stad Gent. Brochure, Gent: stad Gent.

2001 Stad Gent: demografische gegevens 2000. Niet-gepubliceerd rapport, Gent, stad Gent, Dienst Bevolking.

2002 Gent stadsmagazine. 6/8.

 

Strijp, Ruud

1999 Moroccan associations in a Dutch town. In: Crul, Maurice, Lindo, Flip & Pang, Ching Lin (eds.), Cculture, structure and beyond. Changing identities and social positions of immigrants and their children. Amsterdam: Het Spinhuis.

 

Swanborn, P.G.

1994 [1981] Methoden van sociaa-wetenschappelijk onderzoek. Nieuwe editie. Amsterdam & Meppel: Boom.

 

Van Leugenhaeghe, Lien

2002 De integratiesector en de zelforganisaties. Een aanalyse van het debat en de praktijk. Niet- gepubliceerde licentiaatsverhandeling Vergelijkende Cultuurwetenschap, academiejaar 2000-2001, Gent: Universiteit Gent.

 

Vanmechelen, Olivia

1995 Evaluatieonderzoek organisaties van migranten in Vlaanderen en Brussel. Leuven: K. U. Leuven, Hoger Instituut voor de Arbeid, Steunpunt Migranten.

 

Verlot, Marc

2000 Multiculturalismestudies. Niet-gepubliceerde cursus, Gent: Universiteit Gent.

 

Vermeulen, Hans & Penninx, Rinus (eds.)

2000 Immigrant integration. The Dutch Case. Amsterdam: Het spinhuis

 

Viane, Wim

1998 L’associatif en Flandre: entre intégration et identité. In: Agenda interculturel. N° 169, december.

 

Yalçin-Heckmann, lale

1997 The perils of Ethnic Associational Life in Europe: Turkish Migrants in Germany and France. In: Modood, Tariq & Werbner, Pnina, 1997, The politics of Multicculturalism in the New Europe: Racism, Identity and Community. Londen & New York: Zed Books Ltd.

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende