Het belang van testamentaire schenkingen op
sociaal, financieel-materieel en familiaal vlak
in het laat-middeleeuwse Gent
(1400-1450).

Chantal Fontana

Scriptie voorgelegd aan de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte,
voor het behalen van de graad van
Licentiaat in de Geschiedenis.

Academiejaar: 1992-1993

Universiteit Gent

Promotor: Prof. Dr. W. Prevenier

 

home lijst scripties inhoud volgende  

 

DANKWOORD

 

INLEIDING

 

HOOFDSTUK 1: ANALYSE VAN DE BRON.

1.1. Het begrip testament.

1.2. De erflater.

1.3. Soorten testamenten.

1.4. Algemene bepalingen bij de formulering van een testament.

 

HOOFDSTUK 2: MOTIVATIE EN SOCIALE STATUS VAN DE TESTATEURS.

A. Motieven voor testamentaire schenkingen.

B. Sociale positie van de testateur.

C. Sociale positie en functie van de executeurs.

 

HOOFDSTUK 3: DE RELATIEVE BETEKENIS VAN DE BEGUNSTIGDE DOELGROEPEN.

3.1 De schenking van goederen.

3.2 De munten.

3.3 De waaier van doelgroepen en hun relatieve betekenis.

3.4. Besluit.

 

 

Bijlagen

Overzicht van alle testamenten

Muntenoverzicht volgens jaar

Bijlage 3

Plaats van begraven

Dienstpersoneel

Familieleden

Sociale instellingen

Kerkelijke instellingen

Kerkelijk karitatief

Overzicht

Algemeen overzicht giften/jaar

Muntoverzicht volgens jaar

 

 

 

 

home lijst scripties inhoud volgende