Het belang van testamentaire schenkingen op sociaal, financieel-materieel en familiaal vlak in het laat-middeleeuwse Gent (1400-1450). (Chantal Fontana)

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende  

 

 DANKWOORD

 

     Na aan den lijve te hebben ondervonden dat de laatste loodjes het zwaarst wegen, is het een grote opluchting dit stapeltje papier, dat licenciaatsverhandeling noemt, te kunnen laten inbinden.

 

     Graag een dankwoord aan mijn promotor en "stadsgenoot", Prof. Dr. W. PREVENIER, die steeds de tijd vond om geduldig te luisteren naar zijn thesisstudente en me aanmoedigde op momenten dat de moed me in de schoenen zonk.

 

     Tevens wil ik mijn commissarissen, Prof. Dr. H. De Ridder - Symoens en Dr. Marc Boone bedanken en in het bijzonder de laatstgenoemde want zonder zijn werknota's en enthousiasme voor het onderwerp zou deze studie nooit begonnen zijn.

 

     Van harte bedank ik Dr. Erik Thoen, die ondanks zijn gipsen voetje, toch de tijd en moeite nam om naar Gent te komen om mij wegwijs te maken in de wirwar van de middeleeuwse munten.

 

     Zij die op de een of andere manier nog hebben bijgedragen tot de verwezenlijking van deze studie verdienen mijn aandacht : Machteld, voor de gezellige babbels ; Mieke, op wie ik steeds kon rekenen, en alle professoren van de sectie geschiedenis, alsook mijn medestudenten.

 

     "Nonkel André", voor wie Lotus en Wordperfect dagelijkse kost zijn en die geduldig al mijn kemels kwam verbeteren.

 

     Tenslotte wil ik nog mijn ouders bedanken die me de kans gaven om te studeren ; mijn "ma" en zus Petra voor het gezelschap op mijn "kot", en mijn grote vriend en knuffeldier Zoeloe zonder wie ik het nooit zou gehaald hebben.

 

 augustus 1993.

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende