«Le Goût pour les spectacles est
tellement devenu à la mode…»

Spektakelcultuur in het achttiende-eeuwse Antwerpen.

 

Caroline Luypaers

 

Scriptie voorgelegd aan de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte,
voor het behalen van de graad van
Licentiaat in de Geschiedenis.

Academiejaar: 2000-2001

Katholieke Universiteit Leuven

Promotor: Prof. Dr. J. Verberckmoes

 

home lijst scripties inhoud volgende  

 

Woord vooraf

 

Inleiding

 

I. Het Tapissierspand (1555-1829): van handelspand tot schouwburg (1709-1829)

    I.1 Het Tapissierspand vóór 1709

    I.2 Het Tapissierspand als schouwburg 1709 – maart 1746

    I.3 Reconstructie van het theater – afbraak van het pand in 1829

 

II. Spektakels in het Tapissierspand: een commerciële cultuur

    II.1 De aalmoezeniers

    II.2 Reizende troepen in Antwerpen

    II.3 Het aanbod van spektakels

    II.4 Aanbod van spektakels, een analyse van de aankondigingen

 

III. Speellocaties in Antwerpen: geografie van het stadsvermaak

    III.1 De rederijkers

    III.2 Het schooltoneel

    III.3 Speellocaties in de stad

 

IV. Het tijdstip van de opvoering: abonnementen voor een speelseizoen en de vastenkwestie

    IV.1 Het systeem van de abonnementen: “een middel om de hiërarchische opbouw
                        van de samenleving te onderstrepen en te bevestigen.

    IV.2 Vastenavondvieringen en de vastenkwestie in Antwerpen

 

Besluit

 

Bibliografie

 

home lijst scripties inhoud volgende