RADIO SCORPIO. Studenten in de ether. (Dave Timmermans)

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende  

 

Referenties

 

Allaart, V. (2001). Netradio: Mogelijkheden en perspectieven [Licentiaatsthesis].

Leuven: KULeuven.

Alvear, J. (1998). Guide to Streaming Multimedia. New York: John Wiley & Sons,

Inc.

AMARC (1997). De dag van Sodom: 30 augustus 1997 [Brochure]. Antwerpen:

AMARC.       

Baccarne, R. (1994). Management bij Lokale Radio’s: Een praktisch onderzoek te

Antwerpen [Licentiaatsthesis]. Leuven: KULeuven.

Byrne, J. (1988). A voice for everyone. All you need to know about community radio.

Dublin: Veritas Publications & NABC.

Browe, R. (1997).  World Wide Radio. Netmagazine, 4 (4), pp. 42-45.

B.O.B. bestormt Radio Scorpio. (22.02.1980). De Morgen, z.p.

B.O.B. fnuikt vrije radio, Vlaamse vrije zenders gaan VZW vormen. (22.02.1980).    Het Volk, z.p.

Coursey, D. (03.04.2001). What’s really wrong with Internet appliances [WWW].

ZDNet: URL http://www.zdnet.com/filters/printerfriendly/0,6061,2705000-10.00.html [07.04.2003].

Dhooghe, F. (22.01.1997). Reactie van Radio Scorpio [Brief]. Leuven: Radio

Scorpio.

Denissen, E. (1990). Private radiostations in Belgium. Antwerpen: UFSIA M.B.A.

dissertatie.

De Graeve, F. (1997). Het web zendt uit. Computermagazine, 6 (12), pp. 30-34.

De Vlaamse Mediaraad. (z.d.). De Vlaamse Mediaraad: URL

http://www2.vlaanderen.be/ned/sites/media/VLMEDIAR/mediarwi.htm. [04.03.2003].

Fiske, J. (1991). Mass Media and Society. London: Edward Arnold.

Inbrekers bij Radio Scorpio. (07.09.1987). Veto, z.p.

Janssen, C. (1999). Radiofederatie.be [WWW]. URL http://www.radiofederatie.be

[12.03.2003].

Hallo, lieve luisteraar. (03.12.1990). Veto, z.p.

Hermans, H. (2000). De Grillen van Lokale Radiogolven: niet-openbare radio’s

(structuurwerking en inhoudsbeschrijving) [Licentiaatsthesis]. Leuven: KULeuven.

Herroelen, P. (1982). 1,2... veel? Kroniek van 20 jaar Belgische Radio en Televisie.

Leuven: Acco.

Leiss, W., Kline, S. & Jhally, S. (1990). Social Communication in Advertising.

Persons, Products, and Images of Well Being. London: Routledge.

Leuvense vrije radio’s erkend. (20.09.1985). Het Volk, z.p.

Mitchell, J. (z.d.) Wordl Wide Radio [WWW]. Audiomedia Online:

http://www.encyclomedia.be/secure/dossiers/internetappliances.htm [09.03.2003]

ORCA (1994). De Organisatie van Radio’s voor een meer Creatieve aanwending

van de Akoestiek [Brochure]. Antwerpen: ORCA.

Radio Scorpio gedoemd tot verdwijnen?. (06.12.1988). Het Nieuwsblad, z.p.

Radio Scorpio het zwijgen opgelegd te Leuven. (22.02.1980). Gazet van Antwerpen,

z.p.

Radio Scorpio laakt advertentie commerciële lokale radio’s. (22.12.1989). Gazet van

Antwerpen, z.p.

Radio Scorpio laakt hypocrisie vrije radio’s. (30.12.1989). Het Volk, z.p.

Radio Scorpio onderhandelt met Radio Centraal en VPRO. (23.07.1992). Het Volk,

z.p.

Radio Scorpio slachtoffer van willekeur bij erkenning? 106 voor 106. (15.12.1988).

Het Nieuwsblad, z.p.

Radio Scorpio verbroken. (23.02.1980). De Nieuwe Gids, z.p.

Radio Scorpio voert actie. (11.03.1989). Het Laatste Nieuws, z.p.

Radio Scorpio vreest voor frekwentiedeling. (19.12.1988). Veto, z.p.

Radio Scorpio zwijgt. (22.02.1980). De Standaard, z.p.

Radio Scorpio: informatie, muziek, geen reklame. (27.07.1990). Veto, z.p.

Radio Scorpio (04.08.1997). Verslag vergadering [Interne nota]. Leuven: Radio

Scorpio.

Radio Scorpio (03.08.1998). Verslag vergadering [Interne nota]. Leuven: Radio

Scorpio.

Radio Scorpio (19.12.2002). Verslag Algemene Vergadering. [Interne nota]. Leuven:

Radio Scorpio.

Regionale radio moet kunnen. (04.12.1990). Het Laatste Nieuws, z.p.

Regionale Radio’s Vlaanderen. (z.d.). VZW Regionale Radio’s Vlaanderen URL

http://www.rrv-vlaanderen.com [23.02.2003].

Ritchel, M. (16.10.1998). Radio Stations Are Cautious About Audio Online

[WWW]. BRS Media: URL http://www.brsmedia.fm/press981016.html [19.04.2002].

Radio X vandaag bewust illegaal in Gentse eter. (17.03.1994). De Morgen, z.p.

Radio Zes!!!. (26.03.1992). Het Laatste Nieuws, z.p.

Radio Zes als aanvulling voor bestaande nationale radionetten?. (25.03.1992). Gazet

van Antwerpen, z.p.

Scorpio geeft niet af en zendt uit in stereo. (14.03.1980). Het Volk, z.p.

Scorpio maakt reklame voor... Scorpio. (07.10.1982). Veto, z.p.

Scorpio met VPRO nationaal?. (16.07.1992). De Streekkrant, z.p.

Scorpio’s ledenaktie. (10.10.1985). Veto, z.p.

Scorpio terug: “Wij willen in geen geval zendtijd op de BRT”. (26.02.1980). Het

Nieuwsblad, z.p.

Scorpio uit de eter na rel over radioreklame. (15.09.1982). Het Nieuwsblad, z.p.

Scorpio, Centraal en VPRO plannen niet-openbare Vlaamse kwaliteitsradio.

(25.03.1992). De Morgen, z.p.

Sevenants, E. (1988). Leuvense Lokale Radio’s, vergelijking van het

programmatieaanbod en analyse naar het profiel van de luisteraars. [Licentiaatsthesis]. Leuven: KULeuven.

Simon, C. (16.01.2000). The Web Catches and Reshapes Radio [WWW]. The New

York Times: URL http://www.times.com [28.02.2002].

Snow, R.P. (1983). Greating Media Culture. Beverly Hills, London & New Delhi:

Sage.

Spildooren, C. (1982). Radio Scorpio: de geschiedenis van een illegale radio

[Licentiaatsthesis]. Leuven: KULeuven.

Timmermans, D. (Leuven, 01.05.2003). Radio Scorpio: Thesis [Interview met Eppo

Dehaes].

Timmermans, D. (Leuven, 02.05.2003). Radio Scorpio: Thesis [Interview met

Jurgen Debergh].

Vael, J. (1995). 15 jaar Scorpio, Leuvense Onafhankelijke Radio [Licentiaatsthesis].

Leuven: KULeuven.

Vandenbossche, D. (15.02.2002). Hoorzitting in kader van het voorstel van resolutie

van de heer Carl Decaluwe, mevrouw Mieke van Hecke en de heren Eric Van Rompuy en Eddy Schuermans, betreffende een toekomstgericht beleid voor de lokale radio’s [Brochure]. Brussel: Commissie voor Cultuur, Media en Sport.

Van Den Troost, L. (1987). De niet-openbare radio: ontwikkeling, organisatie en

werking [Licentiaatsthesis]. Leuven: KULeuven.

Van De Hulsbeek, S. (1999). Geld verdienen met internet-broadcasting. Tijdschrift

voor Multimedia, 10 (11), pp. 12-15.

Van Poecke, L. (1994). Mediacultuur en identiteitsconstitutie in het licht van de

postmoderne zwakke classificatie en framing. Deel II: van paleo- naar neotelevisie, Communicatie, 23(3), pp. 1-27.

Vlaams Commissariaat voor de Media (2002). Actueel . URL

http://www.vlaamscommissariaatmedia. Be/actueel.asp [16.01.2003].

Vlaamse overhead. (2003). Vlaamse Overheid: URL

http://www.dikeon.be/vlaams..htm [01.02.2003].

Vlaamse regering (2002). Particuliere Radio in Vlaanderen [Brochure]. Brussel:

Vlaamse regering.

Vier ministers moeten oplossing zoeken voor vrije radio. (23.02.1980). Het Laatste

Nieuws, z.p.

Wedell, G. (1991). Radio 2000. The opportunities for public and private radio

services in Europe. Manchester: European Institute for the Media.

Zimmerman, C. (08.01.2001). Time Still Isn’t Right For Streaming [WWW].

Internetweek.com: URL http://www.internetweek.com/newslead01/lead010801.htm [10.12.2002].

101.6 Mhz. (25.03.1982). Veto, z.p.
 

home lijst scripties inhoud vorige volgende