RADIO SCORPIO. Studenten in de ether. (Dave Timmermans)

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende  

 

Bijlagen

 

Bijlage 1: De luisterenquête

 

Beste student,

 

Mijn naam is Dave Timmermans. Ik zit in tweede lic. Communicatiewetenschappen. Voor mijn verhandeling, die een zo gedetailleerd beeld wil schetsten van Radio Scorpio, wil ik een kleine luisterenquête uitvoeren.

Radio Scorpio is dé Leuvense lokale radio die reeds bestaat sinds 1979. Na een korte afwezigheid in de ether van twee jaar, zendt Scorpio terug uit van 11 februari 2002.

Dit leek me nu het geschikte moment om eens een onderzoek te doen naar wat de luisteraars of niet-luisteraars van deze radiozender vinden. Het lijkt me dan ook handig om aan de hand van de onderstaande vragen te peilsn naar je houding t.o.v. Radio Scorpio. Meestal werd er gebruik gemaakt van gesloten vragen. Indien je echter alsnog wou reageren met kritiek of opmerkingen, heb ik een laatste pagina voorzien, waar je naar believe kritiek kan spuien.

In het tweede deel van mijn onderzoek, zou ik een diepgaander gesprek willen hebben met enkele luisteraars van Radio Scorpio. Hiervoor wil ik dan ook naar de laatste vraag verwijzen.

 

Dit lijkt me alvast genoeg info om aan de korte enquête te beginnen. Ik hoop alvast op jullie talrijke medewerking. Niet alleen zou het goed zijn voor mijn verhandeling, maar zo kunnen ook de mensen van Radio Scorpio zelf, zich een beter beeld vormen van hun luisteraars, wat alleen maar de kwaliteit ten goede kan komen.

 

Vriendelijke groeten,

Dave

 

 

  1. Geboortejaar: 19..

  2. Geslacht: ...

  3. Gevolgde opleiding: ......................................................................

  4. Hoe vaak doe je deze vrijetijdsbestedingen? (1. zeer weinig; 2. weinig; 3. soms; 4.vaak; 5.heel vaak)

            televisie:...                                           theater:...

            film:...                                                  sport:...

            poëzie:...                                             fuiven:...

            strips:...                                               lezen:...

            concerten:...                                        jeugdbeweging:...

            zelf muziek maken:...                            games:.......

            andere:..............................................................................

  1. Welke dagbladen lees je? (plaats een kruisje indien je ze leest)

Standaard:...                                       Het Belang van Limburg:...

Nieuwsblad:...                                     Het Laatste Nieuws:...

Het Volk:...                                         De Morgen:...

Andere:...........................................................................................

  1. Welke weekbladen lees je? (plaats een kruisje indien je ze leest)

Humo:...                                             Flair:...

Libelle:...                                             Knack:...

Ché:...                                                P-magazine:...

Andere:.......................................................................

7. Kan je van de volgende muzieksoorten aangeven hoe vaak je er naar luistert? (1.zeer weinig- 2. weinig- 3.soms- 4.vaak- 5.heel vaak)

Rock:...           New Wave:...              Pop:...

            Reggae:...         Funk:...                        Soul:...

            Folk:...             Jazz:...                         Blues:...

            House:...          Hip-Hop/Rap:...           Metal:...          

            Klassiek:...       Drum&Bass:... R&B:......

            Vlaamstalige muziek:........................................          

Andere:...............................................................

  1. Ken je Radio Scorpio?

*Ja of Nee:............

Indien Ja, hoelang luister je al naar deze radiozender? (gebruik een X)

minder dan 1 jaar:.......

tussen 1 en 2 jaar:.......

... jaren voor de stopzetting

  1. a)Luister je ook naar andere radiostations? (gebruik een X)

Ja:....     of Nee:....

            b)Zo ja, de welke? (gebruik een X)

                        Radio 1:...                    Radio 2:....       Klara:...

                        Studio Brussel:...          Donna:....         Stadsradio Leuven:…

                        Radio Happy(Contact):...                      4FM:…                                            

                        RGR 1:….                   RGR 2:…        V.R.L. (Contact):....

                        Q-Music:…                 Mango:…       

                        Andere:………………………………………………

  1. a)Hoeveel uur per WEEKdag luister je gemiddeld naar de radio? (gebruik een X)

                                                               i.      0 tot 1 uur:....

                                                             ii.      1 tot 2 uur:....

                                                            iii.      2 tot 3 uur:....

                                                           iv.      3 tot 5 uur:...

                                                             v.      meer dan 5 uur:....

b) Hoeveel uren daarvan luister je gemiddeld naar Radio Scorpio? (gebruik een X)

                       - 0 tot 1 uur:....

                       - 1 tot 2 uur:....

                       - 2 tot 3 uur:....

                       - 3 tot 5 uur:...

                       - meer dan 5 uur:....

 

 

11. a) Hoeveel uur per WEEKENDdag luister je gemiddeld naar de radio? (gebruik een X)

                                   - 0 tot 1 uur:....

                                   - 1 tot 2 uur:....

                                   - 2 tot 3 uur:....

                                   -3 tot 5 uur:...

                                   - meer dan 5 uur:....

       b) Hoeveel uren daarvan luister je gemiddeld naar Radio Scorpio? (gebruik een X)

                                   - 0 tot 1 uur:...

                                   - 1 tot 2 uur:...

                                   - 2 tot 3 uur:...

                                   - 3 tot 5 uur:...

                                   - meer dan 5 uur:....

12. Wanneer luister je naar Radio Scorpio? Geef elke antwoordmogelijkheid een cijfer van 1 tot 5. ( 1.nooit - 2.zelden – 3.soms – 4.vaak – 5.zeer vaak)

            ochtend: 07.00-09.00:......                   namiddag: 14.00-17.00:........

            voormiddag: 09.00-12.00:....               vooravond: 17.00-20.00:......

            middag: 12.00-14.00:......                    avond: 20.00-00.00:........

13. Indien je af en toe luistert naar Scorpio:

Welke programma’s genieten je voorkeur? En wil je deze een score op 10 geven?

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

14. Welke soorten programma’s ontbreken volgens jou op Radio Scorpio?

(plaats X)

            Funkprogramma:...                              Discoprogramma:...

            Kinderprogramma:...                           Seniorenprogramma:...

            Erotisch programma:...             Poëzieprogramma:...

            Live-muziek in de studio:...                  Sportprogramma:...

            Politiekprogramma:...                           Quizprogramma:...

            Talkshow:...                                        Wetenschappelijk:...

            Andere:................................................................................

15. Welke soorten muziek ontbreken volgens jou op Scorpio? (plaats X’en)

            Funk:...            Soul:...             Reggae:...         Metal:....

            Grind:...           Hard-core:...    Rock:...            Pop:...

            Jazz:..               Death:..            Doom:…         Blues:…

            New Wave:… Klassiek:…      Sixties:…         70-80:…

            HipHop/Rap:…House:…        Folk:…            Schlagers:…

            Punk:…           R&B:….

            Andere:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

16.a) Momenteel beginnen de live-programma’s vanaf zes uur s’avonds (uitgezonderd op woensdag). Tot zes uur kan je luisteren naar de Scorpio-muziek, zonder commentaar, zonder reclame,... .

Vind je dit een goede keuze? Ja of Neen:.....

Beargumenteer kort:

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

    b) Wat vind je van het feit dat Radio Scorpio al sinds 1979 in de ether is, zonder ook maar iets of wat reclame uit te zenden? Vind je dit goed of vind je het gewoon te idealistisch? Goed:... of Idealistisch:....  (plaats een kruisje)

Beargumenteer kort:

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

17. Hoe vind je dat de volgende items op Scorpio aan bod komen?

(gebruik cijfers van 1 tot 5: 1. te weinig- 2. weinig- 3.  genoeg- 4. veel-5. te veel)

            Politiek:.....                  Sociaal:....

            Cultuur:.....                   Lokaal nieuws:.....

            Studentennieuws:...

18. Wanneer krijg je het liefst informatie? (gebruik een X)

            zoals nu: dagelijks van 18.00 tot 20.00:...

            verspreidt in de verschillende programma’s overdag:...

            andere mogelijkheid:......................................................

19. Op welke wijze wil je informatie krijgen? (gebruik een X)

            Kort:....            of         Lang:...

20. Waarover verwacht je informatie? (gebruik een X)

            Lokaal nieuws:.......                  Studentennieuws:....

            Nationaal nieuws:....                 Internationaal nieuws:....

            Andere:...........................................................................

21. Wat verwacht je van een lokale radio zoals Radio Scorpio?

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

21. Wat is volgens jou het meest kenmerkend voor een radiozender zoals Scorpio?

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

22. De inkomsten van Radio Scorpio komen voort uit de fuiven en de medewerkersbijdragen. Kom je wel eens naar zo’n fuif?

            Ja:.....                          of                     Nee:....

Indien ja, geef dan je mening:

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

23. Heb je in de stad al affiches gezien waarop fuiven van Radio Scorpio worden aangekondigd? Ja of Nee:.....

Indien ja, wat vind je van die affiches? Overtuigen ze of laten ze je koud?

Geef kort je mening:

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

24. a) Wat vind je van het feit dat iedereen die interesse heeft mag meewerken aan Radio Scorpio en op die manier de nodige ervaring opdoen?

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

     b) Heb je interesse om mee te werken bij Radio Scorpio?  Ja:... of Nee:...

Indien ja, dan mag je je contactgegevens even neerschrijven:

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................

25. Indien je een luisteraar bent, en wil bijdragen aan een verbetering van deze zender, wil je dan eens afspreken voor een diepgaander intervieuw?    Ja:.... of      Nee:.....

Indien ja, dan mag je je contactgegevens even neerschrijven:

................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

Ziezo, dit waren mijn vragen. Ik hoop dat het niet te veel van jullie tijd heeft in beslag genomen. Alvast dank voor het invullen van de vragen.

Vriendelijke groeten,

Dave

De hele crew van Radio Scorpio (106 FM)

www.radioscorpio.com

Alvast veel luisterplezier!

 

 

Bijlage 2:  De programmatie Februari 2002 – Oktober 2002

 

 

Bijlage 3: De programmatie Oktober 2002 – September 2003

 

 

Bijlage 4: Enkele flyers

 

 

Bijlage 5: De programmatie van de eerste jaren

 

Programmatie SCORPIO   15 october tot 15 november ‘79

 

Maandag:

20-21: Vers vinyl

21-21.30: De Bello Gallico

Dinsdag:

20-21: Tante Vera

Woensdag:

20-21: Wat zal je missen?

Donderdag:

20-21: Ouwe gouwe

Vrijdag:

20-21: DDD

 

Programmatie SCORPIO     15 november ’79 (december)

 

Maandag:

20-21: Vers geperst

21-22: Portatief

Dinsdag:

20-21: Wat zal je missen?

21-22: De Bello Gallico

Woensdag:

20-21: Vraag het aan tante Vera

21-22: Albatros

Donderdag:

20-21: Ouwe gouwe

21-22: Muziek mozaïek

 

Vrijdag:

20-21: DDD
21-22: Varia en variaties

 

Programmatie SCORPIO     december ’79 tot februari ‘80

 

Maandag:

20-21: Wat zal je missen

21-22: Vers geperst

22-23: Filmmenu

Dinsdag:

20-21: Vraag het aan tante Vera

21-22: Portatief

22-23: De Bello Gallico

Woensdag:

20-21: DDD

21-23: Luisteraars en/of vereniging

Donderdag:

20-21: Vila Tony

21-22: Albatros

22-23: Folk

Vrijdag:

20-23: Life zonder stop

 

Programmatie SCORPIO  ’80-‘81

 

Maandag:

18-19: Stroboscoop

19-20: De avondkracht

20-21: Wat zal je missen deze week

21-22 Vers geperst

22-23: Zit daar zo niet te luisteren

23-24: The sound of the suburbs

24-03: Roland the roadie and Gertrude the groupie

Dinsdag:

18-19: De “slecht-nieuws” show

19-20: De avondkracht

20-21: Tante Vera

21-22: Verdeel en heers

22-23: Despoina

23-24: Jazz uit de pas

24-03: Captain kluts

Woensdag:

16-19: Schots & scheef

19-20: DDD

20-21: Veto

21-22: Cross-country

22-23: De Bello Gallico

23-24: Uit de lucht vallend

24-03: Nova

Donderdag:

18-19: Folk/ Kultuursafari

19-20: De avondkracht

20-21: Afgrijselijk/ Donderdag avond info-redaktie

21-22: Captagon

22-23: De nieuwe lichting

23-24: Albatros/ Poëzie-boetiek

24-03: Wish you were here

Vrijdag:

18-19: Leuvens nieuw magazine

19-20: De avondkracht

20-21: Afgrijselijk

21-22: Captagon

22-23: De nieuwe lichting

23-24: Poëzieboetiek

24-03: Bij Willy thuis

Zaterdag:

14-17: Zaterdagnoen met scorpioen

Zondag:

14-16: Vrij van zegel

16-19: Het bla-bla magazine

19-20: De avondkracht

20-21: ‘k wist het niet

21-22: Het boemeltje van Purmerend/Toetsen

22-23: Filmmenu

23-24: Explo

24-03: Een mooie dag voor een wandeling

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende