Inculturatie van het christelijk huwelijk
in Belgisch Kongo. 1919-1950.

De beleidsvorming van de Missie-Oversten omtrent polygamie; hun richtlijnen aan de missionarissen en inwerking op het beleid van de Staat.

Betty Eggermont

Scriptie voorgelegd aan de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte,
voor het behalen van de graad van
Licentiaat in de Geschiedenis.

Academiejaar: 1989-1990

Universiteit Gent

Promotor:  Prof. Dr. J. Art

 

home lijst scripties inhoud volgende  

 

VOORWOORD

 

INLEIDING

 

DEEL I: INLEIDENDE HOOFDSTUKKEN.

    HOOFDSTUK 1. POLYGAMIE IN HET LICHT VAN HET AFRIKAANSE HUWELIJK.

        1.Inleiding.

        2.Invulling van een aantal begrippen.

        3. Het afrikaans huwelijk binnen de afrikaanse familie.

        4. Polygamie.

    HOOFDSTUK 2. DE MISSIONAIRE KERK.

        1.Inleiding.

        2.Kerk en kolonialisme. Ontstaansgeschiedenis.

        3.Geschiedenis van de aanpassingsidee.

        4.Missie-Oversten in Belgisch Kongo.

        5.Voorbereiding tot het doopsel.

        6.De missionaris op het veld. - Draagwijdte van de studie.

    HOOFDSTUK 3. DE KOLONISERENDE OVERHEID.

        I. Rol voor de missies bij de beschavingszending.

            1.Inleiding.

            A. EIND NEGENTIENDE EEUW

            B. BEGIN TWINTIGSTE EEUW.

            C. NA DE EERSTE WERELDOORLOG.

        II. Wettelijke structuur van Belgisch Kongo.

            A. KOLONIALE INSTANTIES IN HET MOEDERLAND

            B. KOLONIALE INSTANTIES IN DE KOLONIE.

        III. De wetgeving in Belgisch Kongo.

 

DEEL II: STANDPUNTEN

    A. BINNENKERKELIJK STANDPUNT : RICHTLIJNEN AAN DE MISSIONARISSEN.

        1.Het document.

        2.Het huwelijk - algemeen.

        3."Concubinaires publics".

        4.Polygamie

        5.De Missiologisch Week.

    B. STANDPUNT NAAR BUITEN UIT.

        I. STUDIE PER DOCUMENT.

            1919-1923.

            1923-1928.

            1928-1932.

            1932-1936.

            1936-1945.

            1945-1950.

        II. DE GEGEVENS GESYNTHETISEERD.

            1.Vragen van de Missie-Oversten aan de koloniale regering.

            2.Omschrijving van de toestand.

 

BESLUIT

 

BIBLIOGRAFIE

 

 

home lijst scripties inhoud volgende