Negentiende-eeuwse passionele misdrijven

Beelden en werkelijkheid

 

Jorre Biesmans

Scriptie voorgelegd aan de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte,
voor het behalen van de graad van
Licentiaat in de Geschiedenis.

Academiejaar: 2000-2001

Universiteit Gent

Promotor:  Prof. Dr. G. Deneckere

 

 

 

home lijst scripties inhoud volgende  

 

VOORWOORD

 

HOOFDSTUK I : INLEIDING 

    I.1) HET STEREOTIEP PASSIONEEL MISDRIJF

    I.2) PROBLEEMSTELLING

        I.2.1) CENTRALE ONDERZOEKSVRAAG

        I.2.2) INHOUD 

    I.3) WERKWIJZE : OVERZICHT VAN DE BRONNEN

        I.3.1) ARCHIEVEN

        I.3.2) LITERATUUR

        I.3.3) HET JURIDISCH ONDERZOEK

    I.4) ENKELE METHODOLOGISCHE BEMERKINGEN

 

HOOFDSTUK II : PASSIE EN NORM

    II.1) INLEIDING

    II.2) HET ONTSTAAN VAN EEN NORM. CASUS : EMOTIONELE CULTUUR

    II.3) CRIMINEEL GEDRAG

        II.3.1) HET PROCES CAN CRIMINALISERING

        II.3.2) HET DENKEN OVER CRIMINALITEIT EN HAAR INVLOED OP HET STRAFRECHT

            De Klassieke School

            De Positivistische School

            De Franse School

            Invloed op het Strafrecht en de juridische praktijk

 

HOOFDSTUK III : 19DE-EEUWSE PASSIONELE MISDRIJVEN

    III.1) SOORTEN PASSIONELE MISDRIJVEN

    III.2) PASSIONEEL DRAMA NA VERLATEN

        III.2.1) REDEN TOT VERLATEN

        III.2.2) REACTIES VAN DE MAN

        III.2.3) REDENEN VOOR HET PASSIONELE MISDRIJF

    III.3) MISHANDELINGEN MET DE DOOD ALS GEVOLG

    III.4) PASSIONEEL DRAMA DOOR PROVOCATIE

    III.5) UTILITEITSMOORD

        III.5.1) STELLINGEN UIT DE LITERATUUR

        III.5.2) DE BUITENECHTELIJKE RELATIE : GEEN VERBORGEN FEIT

        III.5.3) UTILITEITSMOORD : MISDAAD BEGAAN UIT PASSIE?

    III.6) PASSIONEEL DRAMA NA AFWIJZING

    III.7) PASSIONEEL DRAMA UIT JALOERSHEID

        III.7.1) JALOERSHEID : INHOUD EN DEFINI╦RING 

        III.7.2) ENKELE STELLINGEN UIT DE LITERATUUR

        III.7.3) REDENEN VOOR DERGELIJK MISDRIJF

        III.7.4) OTHELLO SYNDROOM

    III.8) BESLUIT

 

HOOFDSTUK IV : De 19DE-EEUWSE WERKELIJKEHEID

    IV.1) INLEIDING

    IV.2) CONCRETE LEEFGEWOONTES

        IV.2.1) DE LIEFDESRELATIE

        IV.2.2) HET HUWELIJK

        IV.2.3) DE ECHTSCHEIDING

        IV.2.4) OVERSPEL

        IV.2.5) HET FINANCI╦LE ASPECT

        IV.2.6) ALCOHOLGEBRUIK IN DE 19de EEUW

        IV.2.7) BESLUIT

    IV.3) HUISHOUDELIJKE RELATIES, PASSIONELE MISDRIJVEN EN REACTIES VAN DE OMGEVING

        IV.3.1) PRIVE- VERSUS PUBLIEKE SFEER

        IV.3.2) GEWELD EN DE REACTIES VAN DE OMGEVING

        IV.3.3) SOCIALE CONTROLE

        IV.3.4) RODDELS

        IV.3.5) BUITENECHTELIJKE RELATIES

        IV.3.6) MENAGE A TROIS

        IV.3.7) BESLUIT

 

HOOFDSTUK V : 19DE-EEUWSE BEELDEN EN STEREOTYPEN

    V.1) INLEIDING

    V.2) DE VROUW IN DE 19DE EEUW

        V.2.1) ROLPATRONEN VAN DE VROUW

        V.2.2) DE CRIMINELE VROUW

        V.2.3) VROUWEN EN SEKSUALITEIT

    V.3) DE MAN IN DE 19DE EEUW

        V.3.1) ROLPATRONEN VAN DE MAN

        V.3.2) DE CRIMINELE MAN

        V.3.3)  MANNEN EN SEKSUALITEIT

    V.4) BESLUIT

 

HOOFDSTUK VI : VERSCHONING VAN DE MISDAAD

    VI.1) INLEIDING

    VI.2) REPRESENTATIES VAN DADER EN SLACHTOFFER IN HET HAOOST

        VI.2.1) VROUWELIJKE PASSIONELE DADERS

        VI.2.2) MANNELIJKE PASSIONELE DADERS

        VI.2.3) SUCCES VAN DE VERSCHONINGSGRONDEN

    VI.3) PASSIE ALS VERSCHONINGSGROND IN HET HAOOST

        VI.3.1) ENKELE VOORBEELDEN

        VI.3.2) SUCCES VAN DE VERSCHONINGSGRONDEN

    VI.4) VERSCHONINGSMECHANISMEN : DE SLEUTEL TOT SUCCES

    VI.5) GEVOLGEN VOOR GESCHIEDENIS VAN EMOTIES

    VI.6) BESLUIT

 

HOOFDSTUK VII : HET PASSIONEEL DISCOURS

    VII.1) INLEIDING

    VII.2) DE  PERS

    VII.3) FICTIE

    VII.4) DE WETENSCHAPPELIJKE LITERATUUR

        VII.4.1) DE EERSTE FASE

        VII.4.2) DE TWEEDE FASE

        VII.4.3) DE DERDE FASE

    VII.5) DE JURY

    VII.6) BESLUIT

 

HOOFDSTUK VIII : BESLUIT

    VIII.1) SAMENVATTING VAN DE BELANGRIJKSTE CONCLUSIES

    VIII.2) HET ANTWOORD OP ONZE CENTRALE ONDERZOEKSVRAAG

 

BIBLIOGRAFIE

 

LIJST DER AFKORTINGEN

 

home lijst scripties inhoud volgende