Aanzet tot reconstructie van het grondbezit

te Oplinter tijdens het Ancien Regime.

 

Johan De Rocker

 

Scriptie voorgelegd aan de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte,
voor het behalen van de graad van
Licentiaat in de Geschiedenis.

Academiejaar: 2000-2001

Katholieke Universiteit Leuven

Promotor: Prof. Dr. E Van Ermen

 

home lijst scripties inhoud volgende  

 

Woord vooraf

 

Inleiding

 

Deel I: De heerlijkheid Oplinter: situering in tijd en ruimte

1. Historisch kader

A. Beknopte geschiedenis

B. De heren van Oplinter

C. De abdij Maagdendaal

2. Geografisch kader

A. Algemene situering

B. Plaatsnamen

3. Besluit Deel I

 

Deel II: Het onderzoek

1. De beschikbare bronnen

A. De cijns- en leenboeken

B. De aanvullende bronnen

2. De onderzoeksmethode

3. De verwerking van de gegevens

4. Besluit Deel II

 

Deel III: De reconstructie van het grondbezit

A. De theoretische reconstructie

1. De leengoederen

a. Het archief de Wouters (vier schepenen)

b. Het archief de Troostembergh (drie schepenen)

c. Tussenbesluit

2. De cijnsgoederen

a. Het archief de Wouters (vier schepenen)

 b. Het archief de Troostembergh (drie schepenen)

 c. Tussenbesluit

3. Eindbesluit van de theoretische of grafische reconstructie

B. De praktische reconstructie

1. De voorbereiding: op zoek naar aanknopingspunten

A. De Verkoop der Nationale Goederen

1. Maagdendaal

2. De overige Oplinterse grondbezitters

B. Maagdendaal in 1786

C. De kaartboeken

2. De lokalisering van het grondbezit

 

Algemeen Besluit

 

Bibliografie

 

home lijst scripties inhoud volgende