Muziekverenigingen in Brabant
tijdens de 19e eeuw.

 

Griet Lemmens

Scriptie voorgelegd aan de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte,
voor het behalen van de graad van
Licentiaat in de Geschiedenis.

Academiejaar: 1998-1999

Katholieke Universiteit Leuven

Promotor: Prof. Dr. Van Buyten L

 

home lijst scripties inhoud volgende  

 

INLEIDING

    1. PROBLEEMSTELLING EN BENADERINGSWIJZE

    2. WERKWIJZE

    3. BRONNENBESPREKING

        3.1. BRONNEN VOOR HET KWANTITATIEVE DEEL

        3.2. BRONNEN VOOR HET SOCIALE DEEL

 

DEEL I: KWANTITATIEVE BENADERING

    1. HET BEGIN (VËËR 1830)

        1.1. BELGI╦ : AANTAL MUZIEKVERENIGINGEN

        1.2. BRABANT: AANTAL MUZIEKVERENIGINGEN

        1.3. VORMEN

    2. 1830-1860

        2.1. BELGI╦: MUZIEKVERENIGINGEN

        2.2. BRABANT: MUZIEKVERENIGINGEN

        2.3. AANTAL MUZIKANTEN

        2.4. VORMEN

        2.5. STEDELIJKE EN NIET-STEDELIJKE GROEPEN

    3. DE GROTE DOORBRAAK: 1860-1880

        3.1. BELGI╦: AANTAL VERENIGINGEN

        3.2. BRABANT: AANTAL VERENIGINGEN

        3.3. AANTAL MUZIKANTEN

        3.4. VORMEN

    4. 1880-1900

        4.1. BELGI╦: AANTAL VERENIGINGEN

        4.2. BRABANT: AANTAL VERENIGINGEN

        4.3. AANTAL MUZIKANTEN

        4.4. VORMEN

        4.5. STEDELIJKE EN NIET-STEDELIJKE GROEPEN

    5. 1900-1914

        5.1. BELGI╦: AANTAL VERENIGINGEN

        5.2. BRABANT: AANTAL VERENIGINGEN

        5.3. AANTAL MUZIKANTEN

        5.4. VORMEN

        5.5. STEDELIJKE EN NIET-STEDELIJKE GROEPEN

    6. ALGEMEEN OVERZICHT

        6.1. BELGI╦

        6.2. BRABANT

        6.3. AANTAL MUZIKANTEN

        6.4. VORMEN

        6.5. STEDELIJKE EN NIET-STEDELIJKE GROEPEN

 

DEEL II: SOCIALE ASPECTEN

    1. STICHTING

        1.1. OORSPRONG VAN DE MUZIEKVERENIGINGEN VOOR 1830

        1.2. 1830-1860

        1.3. 1860-1880

        1.4. 1880-1914

    2. DOELSTELLINGEN EN ORGANISATIE

        2.1. DOEL VAN DE VERENIGING

        2.2. ORGANISATIE

    3. UITERLIJKE KENMERKEN

        3.1. NAAMGEVING

        3.2. DE VERENIGINGSVAANDELS

        3.3. HET UNIFORM

    4. ACTIVITEITEN

        4.1. INTERNE ACTIVITEITEN

        4.2. MUZIKALE ACTIVITEITEN

        4.3. ANDERE EVENEMENTEN

    5. FINANCI╦N

        5.1. UITGAVEN

        5.2. INKOMSTEN

        5.3. ENKELE VOORBEELDEN

    6. SOCIALE ASPECTEN

        6.1. LEDEN

        6.2. HET PUBLIEK

    7. MUZIKALE ASPECTEN

        7.1. REPERTOIRE

        7.2. INSTRUMENTARIUM

        7.3. BEZETTING

 

BESLUIT

 

BIBLIOGRAFIE

 

BIJLAGEN

 

home lijst scripties inhoud volgende