Joseph Mobutu

sterke man of bloeddictator?

Een analyse van de berichtgeving in de binnen- en buitenlandse pers
over de opkomst van het Mobuturegime.

 

 

Filiep Stellamans

 

Scriptie voorgelegd aan de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte,
voor het behalen van de graad van
Licentiaat in de Geschiedenis.

Academiejaar: 2005-2006

Katholieke Universiteit Leuven

 

Promotor: Prof. Dr. Pasture

home lijst scripties inhoud volgende  

 

I. INLEIDING

    1. Onderwerp

    2. Afbakening van het onderzoek

    3. Verantwoording en methode

        3.1. Verantwoording

        3.2. Methode

    4. Omschrijving van het bronnenmateriaal

        4.1. De kranten

        4.2. De Belgische dagbladen

        4.3. De Franse dagbladen

        4.4. De Amerikaanse dagbladen

    5. Biografie van Joseph-Désiré Mobutu

        5.1. De Opgang van ‘Jef’ Mobutu (1930 – 1960)

            5.1.1. Soldaat en journalist

            5.1.2. Kolonel tijdens de onafhankelijkheidsperikelen

        5.2. De Aanloop naar de macht (1960 – 1965)

            5.2.1. De eerste staatsgreep

            5.2.2. Carrière in het leger tegen de achtergrond van rebellie

            5.2.3. De Tweede Staatsgreep

        5.3. Het eerste decennium (1965 – 1974)

            5.3.1. Consolidatie van de macht

            5.3.2. De nationalisering van de economie en de ‘Witte Olifanten’

        5.4. Het Tweede decennium (1975 – 1985)

            5.4.1. Shaba I en Shaba II

            5.4.2. De gevolgen van de Shaba-oorlogen

        5.5. Het Derde decennium (1986 – 1995)

            5.5.1. Een nieuw tijdperk

            5.5.2. De val van het regime

 

II. DE EERSTE STAATSGREEP

    1. Het leger ‘neutraliseert’ de politici

        1.1. Historiek en situering

        1.2. Analyse

            1.2.1. De Belgische dagbladpers

            1.2.2. De Amerikaanse dagbladpers

            1.2.3. De Franse dagbladpers

    2. De uitwijzing van de Sovjet-ambassade

        2.1. Historiek en situering

        2.2. Analyse

            2.2.1. De Belgische dagbladpers

            2.2.2. De Amerikaanse dagbladpers

            2.2.3. De Franse dagbladpers

    3. De Installatie van de regeringscommissarissen en de verzoeningspogingen

        3.1. Historiek en situering

        3.2. Analyse

            3.2.1. De Belgische dagbladen

            3.2.2. De Amerikaanse Dagbladpers

            3.2.3. De Franse dagbladpers

    4. Mobutu in ongenade ?

        4.1. Historiek

        4.2. Analyse

            4.2.1. De Belgische dagbladpers

            4.2.2. De Amerikaanse dagbladpers

            4.2.3. De Franse dagbladpers

    5. Conclusie en Interpretatie

 

III. DE TWEEDE STAATSGREEP

    1. Mobutu grijpt de macht

        1.1. Historiek en situering

        1.2. Analyse

            1.2.1. De Belgische dagbladpers

            1.2.2. De Amerikaanse dagbladpers

            1.2.3. De Franse Dagbladpers

    2. De goedkeuring van de regering Mulamba

        2.1. Historiek en situering

            2.1.1. De Belgische dagbladpers

            2.1.2. De Amerikaanse dagbladpers

            2.1.3. De Franse Dagbladpers

    3. Conclusie en interpretatie

 

IV. DE PINKSTEROPHANGINGEN

    1. Veroordeling en openbare terechtstelling

        1.1. Historiek en situering

        1.2. Analyse

            1.2.1. De Belgische dagbladpers

            1.2.2. De Amerikaanse dagbladpers

            1.2.3. De Franse dagbladpers

    2. Conclusie en Interpretatie

 

V. DE ZAÏRISERING VAN DE UHMK

    1. De Zaïrisering van de UMHK

        1.1. Historiek en situering

        1.2. Analyse

            1.2.1. De Belgische dagbladpers

            1.2.2. De Amerikaanse dagbladpers

            1.2.3. De Franse dagbladpers

    2. Conclusie en interpretatie

 

VI. DE OPSTAND VAN DE KATANGESE GENDARDMES EN HUURLINGEN

    1. Opstand

        1.1. Historiek en situering

        1.2. Analyse

            1.2.1. De Belgische dagbladpers

            1.2.2. De Amerikaanse dagbladpers

            1.2.3. De Franse dagbladpers

        1.3. Conclusie en interpretatie

 

VII. ALGEMEEN BESLUIT

 

home lijst scripties inhoud volgende