Vrouwenkloosters in Puebla in de zeventiende en achttiende eeuw. (Nicole Tak)

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende  

 

Bibliografie

 

 

Woordenlijst van Spaanse trefwoorden

 

 

Abandonada: verlaten

Abstinencia: geheelonthouding

Acervo: erfgoed, bezit

Administrador: beheerder / administrateur

Agricultores: landbouwers

Agustinas: Augustijners

Alcalde: burgemeester

Alcaldía: ambtsgebied van burgemeester

Alrededores: omstandigheden

Amiga: Vriendin (particuliere school)

Angeles: engelen

Archivera: archiviste

Arte: kunst

Artesanías: kunstwerken / ambachtswerken

Audiencias: hoger gerechtshoven

Austeridad: soberheid / strengheid

Ayuno: vasten

Azulejos: mozaïektegels

Beatas: inwoonsters begijnhof

Beaterio: begijnhof

Benefactor: weldoener

Biografía: biografie

Blanco: wit

Bordado: borduurwerk

Calzadas: geschoeiden

Campanilla: bel / gong

Capitán: kapitein / leider

Cárcel: gevangenis

Carmelitas: carmelieten

Carta: brief

Casa: huis

Cautiverio: gevangenschap

Celadora: celbewaakster

Celda: cel / slaapvertrek

Censura: censuur

Cinta: lint / riem

Ciudad: stad

Clases: lessen

Clausura: opsluiting

Cobradora: inner

Cocina: keuken

Cocinera: kokkin

Cofradía: religieus genootschap

Colegio: college

Colonial: koloniaal

Compaňias: leden van de Sociëteit van Jezus

Completas: Voltooiingen

Común: gemeenschappelijk

Comunidad: commune / gemeenschap

Concepcionistas: conceptionisten

Confesar: biechten

Confesión: biecht

Confesionario: biechtruimte / biechtstoel

Confessor: biechtvader

Confinamiento: opsluiting

Conquista: verovering

Conquistadores: veroveraars

Consejo: raad / advies

Conciliares: adviseurs

Convento: klooster

Conventual: kloosterlijk

Corazón: hart

Correctora: corrigeerder

Coronada: gekroond

Costumbres: gewoonten / gebruiken

Cratícula: tralievenster / scherm

Criada: dienstbode

Criollos: creolen

Cristiano: Christelijk

Cristo: Christus

Crónica: kroniek

Cruz: kruis

Culpa: schuld / zonde

Cultivo: ontwikkeling

Cultura: cultuur

Demonio: duivel / demoon

Depositario: bewaarder / beheerder

Descalzas: ongeschoeiden

Despositaria: onteigenaar

Dignidad: deugdzaamheid

Dios: God

Directorio: geheel aan instructies, normen

Dolor: pijn

Dominicas: Dominicaners

Don: aanspreektitel adellijke heer

Donada: geschonken

Doncella: jonge adelvrouw, maagd

Dormitorio: slaapzaal

Dote: bruidsschat

Enclaustrarse: opsluiten

Encomendero: beschermheer

Encomienda: bescherming

Enferm(er)a: zieke(verzorgster)

Época: tijdperk / periode

Escucha: luisteraar

Escultura: beeldhouwen

Espaňa: Spanje

Espaňoles: Spanjaarden

Exemplar: voorbeeldig

Experiencias: ervaringen

Femenina: vrouwelijk

Finca: grondbezit / landgoed

Franciscanas: Franciscaners

Fundación: stichting

Gastronómica: gastronomisch

General: algemeen

Generosidad: edelmoedigheid

Gobierno: regering

Hábito: habijt

Hermana: zuster

Historia: geschiedenis

Honor: eer

Horario: tijdsschema / dagindeling

Huida: vlucht

Iglesia: kerk

Indígenas: inheemsen

Indios: indianen, Indieën

Ingreso: intreden

Inquisición: Inquisitie

Inteligencia: intelligentie

 

Jerónimas: leden van de orde van Sint Hiëronymus

Junioras: junioren

Lavaderos: wasruimten

Lectora: voorlezer

Lega: lekenzuster

Libertad: vrijheid

Libro: boek

Limpieza: zuiverheid

Literatura: literatuur

Llamado: roeping

Locutorio: spreekkamer

Madre: moeder

Maestro/ -a: meester (es)

Masculino: mannelijk

Matrimonio: huwelijk

Mayordomo: huismeester

Mestizos: mestiesen / van gemengd ras

Mexicano: Mexicaans

Miedo: angst

Místicas: mystieken

Mole Poblano: volkse massa (saus)/ typisch Mexicaans gerecht

Monasterio: klooster

Monja: non

Muerta: dood / gestorven

Mujer: vrouw

Mulatos: mulatten / van gemengd ras

Mundo: wereld

Museo: museum

Música: muziek

Negro: zwart

Negros: negers

Niňa: meisje

Novicia: novice

Noviciado: noviciaat

Novohispana: Nieuw-Spaans

Nueva : nieuw

Obispo: bisschop

Oratorio: oratorium /oratieruimte

Pan(adería): brood (bakkerij)

Particular: particulier

Patio: binnenplaats

Patrona: patroonheilige

Patronato: patronage / beschermheerschap

Pena: smart

Penitencia: boetedoening

Perpetuo: eeuwig / voortdurend

Pintura: schilderkunst

Plaza: plein

Pluma: schrijfveer

Pobre: armoedig

Poesía: poëzie

Portera: portier / beroep van portier

Portería: portiersruimte

Postulante: collectant / verzoeker

Postulantado: periode van verzoeking

Predestinacón: voorbestemming

Prelada: prelaat, hoge geestelijke

Priora: priores / moeder overste

Privada: privé

Procuradora: procureur

Profesar: professeren / professie afleggen

Profesión: professie

Profundis: intensiteit / diepgang

Pronunciamiento: uitspraak

Protector: beschermer

Provisoría: provisiekamer / provisiemeester

Pueblo: dorp

Recogida: opgevangen

Recoletas: afgelegenen

Rectora: rector / leidster

Refectorio: eetkamer

Refugio: opvanghuis / schuilplaats

Regidor: wethouder

Regla: Regel

Reja: hekwerk / tralie

Relajamiento: ontspanning, verlichting

Religiosas: religieuzen

Religioso: religieus

Reminiscencias: herinneringen

República: republiek

Retrato: afbeelding / schildering

Rigidez: striktheid / onbuigzaamheid

Rigurosidad: strengheid

Sacerdote: priester

Sacristana: sacristiebeheerder

Sala: zaal

Salón: salon / kamer

Salvador: redder

San: Sint / Heilige

Sangre: bloed

Santa: Sinte / Heilige

Secretaria: secretaris

Sobrenatural: bovennatuurlijk

Sociedad: samenleving . maatschappij

Soledad: eenzaamheid

Solo: enkel / alleen

Sor: zuster

Sucesor: opvolger

Superior: superieur

Temporal: tijdelijk

Típico: typisch

Tornera: portierster van kloosterpoort

Tradicional: traditioneel

Traje: klederdracht

Velo: sluier

Venerable: eerbiedwaardige

Vestidora: kleedruimtebeheerder

Via: weg / pad

Vicaria: vicaris

Vida: leven

Virgen: maagd

Virrey: onderkoning / vice-koning

Virtudes: deugden

Vocación: roeping

Voluntad: wil

Voto: gelofte

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende