De Koninklijke Marine

ten tijde van de oprichtingsjaren

van de NAVO

Paul Karsmakers
(9830790)

Doctoraalscriptie Geschiedenis der Internationale Betrekkingen

Academiejaar: 2002-2003

Universiteit Utrecht

Promotor: Prof. Dr. J.G. Siccama

 

home lijst scripties inhoud volgende  

 

Inleiding

 

1. De positie van de Koninklijke Marine in 1949

 

2. Marshallhulp en MDAP-goederen voor Nederland

 

3. De Koninklijke Marine en de NAVO

 

4. De Korea-oorlog

 

5. De gewijzigde structuur van de NAVO

 

Conclusie

 

Literatuur

 

home lijst scripties inhoud volgende