Het Belgische Korea-bataljon

David Le Roy

 

Scriptie voorgelegd aan de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte,
voor het behalen van de graad van
Licentiaat in de Geschiedenis.

Academiejaar: 1999-2000

Universiteit Gent

Promotor: Prof. Dr. B. De Wever

 

 

 

home lijst scripties inhoud volgende  

 

 

Voorwoord

 

Inleiding

 

Bibliografie

 

Hoofdstuk 1:  Historisch overzicht van de Koreaanse oorlog

       1. Voorgeschiedenis

       2. De oorlog

 

HOOFDSTUK 2: De militaire acties van de Belgen in Korea

       1. Inleiding

       2. De oprichting en de opleiding van het bataljon

       3. De reis op de Kamina

       4. De aankomst in Korea

       5. Te Waegwan

       6. In lijn op de Han

       7. De opmars naar de Imjin

       8. Aan de Imjin

       9. De strijd aan de Imjin

     10. De laatste maanden van het eerste contingent

     11. De omvorming en hertraining van het bataljon

     12. Haktang-Ni

     13. Winter 1951-52

     14. De lente van 1952

     15. De zomer van 1952

     16. De herfst en winter van 1952

     17. De gevechten in 1953: Chatkol

     18. De gevechten in 1953: tot aan de wapenstilstand

     19. Na de wapenstilstand

     20. Besluit

 

Hoofdstuk 3: Enkele  militaire aspecten: de sterktes en zwaktes van het bataljon

       1. De opleiding

       2. De effectieven

 

Hoofdstuk 4: Enkele aspecten betreffende de beleving van de oorlog door de soldaten

       1. Omgaan met angst aan het front

       2. Ontspanning

       3. Contact met Koreaanse bevolking

       4. Tucht

 

Hoofdstuk 5: De motieven van de Korea-vrijwilligers

       1. Inleiding

       2. Het profiel

       3. Idealisme en anticommunisme

       4. Oostfronters en collaborateurs

       5. Economische factoren

       6. Sociale & familiale redenen

       7. Juridische redenen

       8. Militairen

       9. Het avontuur

     10. Besluit

 

Besluit

 

home lijst scripties inhoud volgende