Doping en de media. Epo voor de topsporter. Opium voor het volk. (Brecht Schabregs)

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende  

 

Referenties

 

Auteurs Armstrong-boek voor rechter. (30.06.2004). Het Belang van Limburg, p. 25.

Bastide, R. (1970). Doping. Les surhommes du vélo. Parijs: Solar.

Claeys, U. (1986). Sport- en... . Leuven: Davidsfonds.

Daele, J.E. (1970). Strijd in de wielersport. Gent: De steenbok.

De Backere, M. (1979). Doping en dopingcontrole. Sport, XXII, 2, p. 237.

De Bens, E. (2001). De pers in België. Het verhaal van de Belgische dagbladpers.

Gisteren, vandaag en morgen. Tielt: Lannoo.

Dedecker, J.M. (12.04.2005). De hypocrietwaarde van de dopingjacht. De Morgen,

p. 32.

De Haes, L. (1980). Het hoofd, de benen en het geld. Leuven: Kritak.

Delhalle, D. (28.02.2004). Verslag van de algemene vergadering van vrijdag 27

februari 2004. Krealine [15.08.2005, z.u., http://www.bbs-

apbjs.be/webnlalgemene2004.pdf].

De Wachter, F (2000). De sportdroom bedreigd: doping als filosofische kwestie.

Ethische Perspectieven, 3/2000.

de Jongh, S. (11.08.2004) Twijfelachtig vertrouwen in veiligheid Olympische Spelen

Athene. [09.05.2005, Politiek-digitaal.nl, http://www.politiek-

digitaal.nl/archief_200408].

Deltour, P. (1996). Man bijt hond. Over Pers, Politiek en Gerecht. Antwerpen:

Icarus.

Denham, B.E. (2004). Hero or hypocrite? United States and international media

portrayals of Carl Lewis amid revelations of a positive drug test. International Review for the Sociology of Sport, 39/2. Londen: Sage.

De onzichtbare dokter (24.07.2004). Het Belang van Limburg, p. 28.

Derèze, G. (2000). Sport en media. Brussel: Koning Boudewijnstichting.

De Schaepdryver, A. (1974). Het dopingprobleem in de praktijk. Brussel: BLOSO.

Fonds Pascal Decroos (1999). Code van de journalistieke beginselen. [05.08.2005,

Fonds Pascal Decroos,

http://www.fondspascaldecroos.be/organisaties/journalisten/code.html]

Fonds Pascal Decroos (1999). Verklaring der plichten en rechten van de journalist.

 [05.08.2005, Fonds Pascal Decroos,

http://www.fondspascaldecroos.be/organisaties

/journalisten/verklaring.html]

Geuens, P. (2001). De zwakke plek in de Vlaamse dopingbestrijding: het gebruik van

correcte taal!? Sport en recht, 353, 6.

Girard, R. (2001). De zondebok. Kampen: Kok Agora.

Hamelink, C. (1978). De mythe van de vrije informatie. Baarn: In den Toren.

Hoeben, J. (2004). Een onderzoek naar het kritisch gehalte van sportjournalistiek in

Vlaanderen. Een inhoudsanalyse bij Vlaamse kranten. [Licenciaatsthesis].

Leuven: KU Leuven.

Huizinga, J. (1938). Homo Ludens. Proeve eener bepaling van het spelelement in

cultuur Haarlem: Tjeenk Willink.

Hüttner, H., Renckstorf, K. & Wester, F. (2001). Onderzoekstypen in de

communicatiewetenschap. Alphen aan den Rijn: Kluwer.

Ik heb niemand vermoord (13.01.2005). Het Belang van Limburg, pp. 23-24.

Interview met Eddy Merckx. (29.03.2005). Humo, 3369/13.

Interview met Jean Nelissen (20.02.2004). Tribune.

Koert, W. (2000) De atleet als homo farmaceuticus. Natuur en techniek, 9.

Koomen, T. (1974). 25 jaar doping. Laren: Luitingh.

Mertens, G. (2004). Beleid, werking en output van de VRT- en VTM-sportredactie.

[Licenciaatsthesis]. Leuven: KU Leuven.

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Afdeling Preventie en Sociale

gezondheidszorg (2002). Overzicht dopingbestrijding in Vlaanderen.

[Brochure]. Brussel: Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Administratie

Gezondheidszorg.

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Afdeling Preventie en Sociale

gezondheidszorg (2004). Wie sport moet weten waar de lijn ligt. [Brochure].

Brussel: Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Administratie

Gezondheidszorg.

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Afdeling Preventie en Sociale

gezondheidszorg (2005). Dopinglijn Vlaamse Overheid. [18.02.2005,

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, www.dopinglijn.be].

Laermans, R. (1999). Communicatie zonder mensen. Amsterdam: Boom.

Listhaeghe, E. (1992). Sport, nationalisme en de rol van de media.

[Licenciaatsthesis]. Leuven: KU Leuven.

 

Of je stapt op de trein, of hij vertrekt zonder je. (26.08.2004). Gazet van Antwerpen,

p. 24.

Nelissen, J. (2000). Doping. Het duivelse spel met leven en gezondheid. Antwerpen:

L.J. Veen.

Nijs, P. (1978). Sport en doping. Kapellen: De Sikkel.

Pattyn, B. (2004) Media-ethiek. Leuven: Acco.

Prisonnier du dopage. (03.06.2005). La Dernière Heure, p. 25.

Rijckaert, E. (2000). De zaak Festina, het recht van antwoord. Tielt: Lannoo.

Rogge, J. (Leuven, 01.12.2003). De Olympische gedachte. [Lezing in het kader van

de lessen voor de 21e eeuw ].

Scheidlinger, S. (1982). On Scapegoating in Group Psychotherapy. International

Journal Of Group Psychotherapy, 32.

Vanden Bossche, W. (25.07.1979). Zolang sport en geld samengaan zal er doping

zijn. Knack, p. 117.

Van den Bulck, H. (edit.) & Huypens, J. (edit.) (2003). Liber amicorum Prof. em. dr.

Herman Van Pelt. Antwerpen: Universiteit Antwerpen.

Van den Bulck, J. (2001). Algemene communicatietheorie. Leuven: Acco.

Van den Bulck, J. (1999). Communicatiewetenschap. Leuven: Acco.

Vander Auwera, C. (24.02.2005). Sportbeoefenaars verdienen respect. [25.02.2005,

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap,

http://www.wvc.vlaanderen.be/dopinglijn

/nieuws/persmededeling/persmededeling24022005.pdf].

Vandevoort, G. (1980). De sociale problemen van de beroepssporter.

[Licenciaatsthesis]. Leuven: KU Leuven.

Vandeweghe, H. (24.11.2004) Synopsis lezing Hans Vandeweghe. [17.02.2005,

Studium Generale.

http://www.hogent.be/studiumgenerale/extra.html#Anchor-Hans

-47857].

Vandeweghe, H. (23.12.2004). Hoe de Belg/Europeaan de rampzalige Olympische

Spelen uiteindelijk fantastisch vond. De Morgen, p. 23.

Van Gompel, A. (2002). Mediatisering en commercialisering van de lokale Vlaamse

 Wielersport. [Licenciaatsthesis]. Leuven: KU Leuven.

Van Pelt, H. (1967). Sport en pers. Sporta, XXI, 10.

Van Pelt, H. (1968). Sportjournalist verdient het voor vol te worden aangezien.

Sporta, XXII, 2.

Van Pelt, H. (1970). Sportjournalistiek. De toekomst als uitdaging. Bijdragen tot de

 communicatiewetenschap. Leuven: Cecewo.

Van Pelt, H. (1978). De sportjournalistiek van toen en nu. De Nieuwe Maand, XXI, 5.

Van Pelt, H., van Mechelen, F., Broeckaert, I., de Decker, A., De Pelsmaeker, I.,

Késenne, S., Cauwels, A., Claes, D. & Ghoos, J. (1982). Sport en ethiek.

Sportacahier, 11. Leuven: Acco.

Van Pelt, H., Deckers, W., Mercy, M., t’Seyen, J., d’Hooghe, M., Valérien, H. &

Claeys, U. (1985). Blijven geloven in sport. Sportacahier, 15. Leuven: Acco.

Van Pelt, Dirix, A., vanden Eynde, E., Geerts, H., Vandewalle, A.R., Claeys, U., van

Roey, S., Verbruggen, H. & Dequeeker, G. (1986). Prestaties op bestelling.

Sportacahier, 16. Leuven: Acco.

Van Pelt, H., Vanreusel, B., de Roo, J., Depelsmaeker, L., Verbruggen, H., Jacobs,

J., Mercy, M., Poté, K. & Dewael, P. (1989). Sport in Vlaanderen: verleden

en toekomst. Sportacahier, 18. Leuven: Acco.

Van Poecke, L. (2004). Analyse van journalistiek teksten. Leuven: Acco.

Van Poppel, A. (1979). Kritische sportjournalistiek: mogelijkheid of onmogelijkheid.

 [Licenciaatsthesis]. Leuven: KU Leuven.

VdB vandaag voor de rechter (29.11.2004). Het Belang van Limburg, p. 25.

Vandewiele, L.J. (1978). Herodikos, de eerste sportarts. in Nijs, P. Sport en doping.

Kapellen: De Sikkel.

Verwer, R. (2001). Doping: de zinloze carrousel. Wielerrevue, 8.

Voet, W. (2000). Leugens in het peloton. Roeselare: Roularta.

Wagendorp, B. (01.07.2003). De logica van doping. De Volkskrant, p. 28.

Winnen, P. (19.01.2001). Zwijgplicht of niet, ik heb mijn eigen verhaal verteld.

 [07.05.2005, z.u., http://www.sp.nl/nieuws/tribune/200101/interview.stm].

World Anti-Doping Code (2003). Code & Standards. [14.04.2005, World Anti-

Doping Agency, http://www.wada-

ama.org/en/dynamic.ch2?pageCategory_id=221].

Wuyts, M. (2005). De nieuwe Flandriens. Antwerpen: Houtekiet.

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende