Andries Dequae

De zelfgenoegzaamheid van een koloniaal bestuur
(1950-1954)

Bram Cleys

 

Scriptie voorgelegd aan de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte,
voor het behalen van de graad van
Licentiaat in de Geschiedenis.

Academiejaar: 2001-2002

Katholieke Universiteit Leuven

Promotor: Prof. Dr. E. Lamberts

 

home lijst scripties inhoud volgende  

 

VOORWOORD

 

INLEIDING

    VRAAGSTELLING EN STRUCTUUR

    VOORSTELLING VAN DE BRONNEN

    ANDRIES DEQUAE, EEN BIOGRAFISCHE SCHETS

    HET BELGISCHE KOLONIALE BESTUUR IN KONGO

 

HOOFDSTUK 1.  KONGO OP HET INTERNATIONALE TONEEL

    KOUDE OORLOGSDREIGING ONDER DE TROPENZON

        Kongolese grondstoffen voor de Belgische oorlogseconomie

        “Notre seul atout serait la Colonie”

        Belgische bases in Kongo

        Uitbouwen van de eigen verdediging

        “Le Congo belge, un des objectifs essentiels à atteindre par la stratégie mondiale communiste”?

    EEN EURAFRIKAANSE GEMEENSCHAP?  DE PLAATS VAN KONGO IN DE EUROPESE EENMAKING

        Euro-optimisme in Afrika

        De Eurafrikaanse Gemeenschap afgekeurd

 

HOOFDSTUK 2.  ECONOMISCH BELEID : MODERNISERING EN ONTWIKKELING

    HET TIENJARENPLAN VOOR DE ECONOMISCHE EN SOCIALE ONTWIKKELING VAN BELGISCH KONGO

        “Le Plan de la cité nouvelle que la Belgique édifiera au Congo”

        “Modernization = Westernization”.  Het Tienjarenplan en het moderniseringsparadigma

        Het voorbeeld van Groot-Brittannië en Frankrijk

        Dequae en de uitvoering van het Tienjarenplan

    ECONOMISCHE GROEI EN DE ROL VAN DE STAAT

        Parastatale instellingen en de modernisering van Kongo

        Europese investeerders in Kongo

 

HOOFDSTUK 3.  INLANDERSPOLITIEK : PATERNALISME VERSUS SOCIAAL-POLITIEKE ONTVOOGDING

    WELKE TOEKOMST VOOR KONGO?  ASSIMILATIE OF ASSOCIATIE

        “Nous sommes sur une échelle qui monte vers la civilisation.”  Immatriculatie en assimilatie

        “Deux mondes qui s’ignorent”.  De colour bar in de Kongolese samenleving

        De Belgo-Kongolese Gemeenschap als antwoord

        Politieke participatie of paternalisme ?

    SOCIALE CORRECTIE VAN DE ECONOMISCHE GROEI

        Minimumlonen voor arbeiders

        De sociale zekerheid geëxporteerd...

        Voorzichtige stappen naar een sociaal overlegmodel

        Internationale arbeidswetgeving

    EEN SPECIALE POSITIE IN HET DEBAT :  DE COLONS

        Deelname aan het bestuur

        Meer Belgen in Kongo

        Het antwoord van de overheid

 

HOOFDSTUK 4.  ONDERWIJSBELEID : BELGISCHE POLITIEK IN KONGO

    SCHOOLSTRIJD IN KONGO

        Het onderwijsconflict vertaald naar de kolonie

        Obstructie van het officieel onderwijs

        De aanwerving van leerkrachten: een wapen in de strijd

        Bevoordeling van het missie-onderwijs

        Het concordaat van 1953: een psychologische flater

        Schoolstrijd in Kongo?

    LOVANIUM : EEN UNIVERSITEIT IN KONGO

        De strijd om een universiteit

        Kimuenza: nieuwe gebouwen voor een nieuwe universiteit

 

TOT SLOT : DE ZELFGENOEGZAAMHEID VAN EEN KOLONIAAL BESTUUR?

 

BIBLIOGRAFISCHE LIJST

 

BIJLAGE

 

home lijst scripties inhoud volgende