Congo 1955-1960: De aanloop naar de onafhankelijkheid. Een analyse van de berichtgeving in drie Vlaamse kranten: De Standaard, Vooruit, Het Laatste Nieuws. (Isabelle Ferrand)

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende  

 

VIII. BIBLIOGRAFIE

 

1. BRONNEN

 

1.1  Uitgegeven bronnen

 

“La crise congolaise. 1er janvier 1959 – 15 Août 1960”, in: La crise congolaise, XIII, Bruxelles, 4-6, juillet-novembre 1960, pp. 411-1012.

 

1.2  Periodieken

 

De Standaard, 1955-1960

 

Het Laatste Nieuws, 1955-1960

 

Vooruit, 1955-1960

 

 

2. BIBLIOGRAFISCHE NASLAGWERKEN

 

2.1  Retrospectieve

 

BESTERMAN, T., A world bibliography of African bibliographies. (Rev. and brought up tot date bij J.D. Pearson)., Oxford, Blackwell, 1975, 241 pp.

 

DUIGNAN, P., e.a., Guide to research and reference works on Sub-Saharan Africa. Stanford, Hoover institution press, XIII, 1976, 1102 pp.

 

FRANCOIS, L., De vele gezichten van de nieuwste geschiedenis. Bibliografie van de licentiaats- en doctoraatsverhandelingen betreffende de nieuwste geschiedenis, tot stand gebracht aan de Belgische universiteiten, 1975-1994. Gent, Academia Press, II, 1995, XVI + 325 pp.

 

FRANCOIS, L., De vele gezichten van de nieuwste geschiedenis. Bibliografie van de licentiaats- en doctoraatsverhandelingen betreffende de nieuwste geschiedenis, tot stand gebracht aan de Belgische universiteiten, buiten de seminaries voor Nieuwste geschiedenis, 1975-1990. Gent, Academia Press, I, 1992, 543 pp.

 

LORIAUX, F., Bibliographie historique du Zaïre à l’époque coloniale (1880-1960): travaux publiés en 1960-1996. Louvain-la-Neuve, UCL, Centre d’Histoire de l’Afrique, 1996, V + 321 pp.

 

PEARSON, J.D., International African bibliography 1973-1978: books, articles and papers in African studies. London, Mansell, XXX, 1982, 1343 pp.

 

SCHEYVEN, Y., Bibliographies for African studies, 1987-1993. London, Zell, XXI, 176 pp.

 

2.2 Lopende

 

Belgische Bibliografie. Bibliographie de Belgique. Brussel, Bruxelles, Bibliothèque royale Albert I, Koninklijke Bibliotheek Albert I, 1985-1997.

 

BLACKHURST, H., Africa Bibliography. Manchester, University Press, 1985-1989, 1991-1997.

 

HALL, D., International African bibliography. London, Bowker, 1990-1998 (1), 2000.

 

 

3. LITERATUUR

 

3.1  Werken

 

BELL, A., GARRETT, P., Approaches to media discourse. Oxford, Blackwell, 1998, XII + 287 pp.

 

BLOMMAERT, J., MARTENS, A., Van Blok tot bouwsteen. Een visie voor een nieuw lokaal migrantenbeleid. Berchem, EPO, 1999, 119 pp.

 

BLOMMAERT, J., VERSCHUEREN, J., Antiracisme. Antwerpen, Baarn, Hadewijch, 1994, 157 pp.

 

BLOMMAERT, J., VERSCHUEREN, J., Het Belgische migrantendebat. De pragmatiek van het migrantendebat. Antwerpen, IprA research center, 1992, 250 pp.

 

BLOMMAERT, J., VERSCHUEREN, J., The Pragmatics of international and intercultural communication. Amsterdam, Benjamins, 1991, VIII + 249 pp.

 

BOUVEROUX, J., België uit Afrika? Rwanda, Boeroendi en Zaïre. Antwerpen, Standaard Uitgeverij, 1994, 48 pp.

 

BRAECKMAN, C., GASIBIREGE, S., KESTERGAT, J., Congo – Zaïre: la colonisation, l’indépendance, le régime Mobutu, et demain ? Bruxelles, GRIP, 1990, 166 pp.

 

BRAECKMAN, C., CHORUS, B., DE HAES, I, De medialeugen. Berchem, Uitgeverij EPO, 1994, 168 pp.

 

CAMPE, R., DUMON, M., JESPERS, J.-J., Radioscopie de la presse belge. Verviers, Marabout, 1975, 600 pp.

 

COOLSAET, R., België en zijn buitenlandse politiek. 1830-1990. Leuven, Uitgeverij Van Halewijck, 1998, 670 pp.  

 

COUPLAND, N., JAWORSKI, A., The discourse reader. Londen, Routledge, 1999, XVI + 602 pp.

 

DE BENS, E., De pers in België. Het verhaal van de Belgische dagbladpers. Gisteren, vandaag en morgen. Tielt, Lannoo,1997, 480 pp.

 

DE VOS, L., De Koude Vrede. Koude Oorlog en dekolonisatie 1945-1963. Tielt, Lannoo, 1988, 391 pp.

 

DE WITTE, L., Crisis in Kongo: de rol van de VN, de regering Eyskens en het koningshuis in de omverwerping van Lumumba en de opkomst van Mobutu. Leuven, Uitgeverij Van Halewijck, 1996, 496 pp.

 

DE WITTE, L., De moord op Lumumba. Leuven, Uitgeverij Van Halewijck, 1999,    430 pp.

 

DURNEZ, G., De Standaard. Het levensverhaal van een Vlaamse krant van 1948 tot de VUM. Tielt, Lannoo, 1993, 575 pp.

 

ECO, U., Hoe schrijf ik een scriptie? (Vertaald en berwerkt door Yond Boeke en Patty Krone). Amsterdam, Ooievaar, 2000, 275 pp.

 

ETAMBALA, Z.A., Congo ‘55-’65. Van koning Boudewijn tot president Mobutu. Tielt, Lannoo, 1999, 319 pp.

 

FAIRCLOUGH, N., Critical discourse analysis: the critical study of language. London, Longman, 1995, XIII + 265 pp.

 

FAIRCLOUGH, N., Media discourse. New York, St. Martin’s Press, 1995, 214 pp.

 

GANSHOF VAN DER MEERSCH, W.J., Congo mei-juni 1960: verslag van de minister belast met de algemene zaken in Afrika. Brussel, Ministerie van Afrikaanse Zaken, 1960, 530 pp.

 

GEORGAKOPOULOU, A., GOUTSOS, D., Discourse analysis. An introduction. Edinburgh, Edinburgh University Press, 1997, 208 pp.

 

GERARD-LIBOIS, J., HEINEN, J., Belgique-Congo 1960 : le 30 juin pourquoi, Lumumba comment, le portefeuille pour qui. Bruxelles, CRISP, 1989, 167 pp.

 

GOL, J., Le monde de la presse en Belgique. Bruxelles, CRISP, 1970, 239 pp.

 

GRIMAL, H., La décolonisation de 1919 à nos jours. Bruxelles, Complexe, 1985,    349 pp.

 

HOCHSCHILD, A., De geest van koning Leopold II en de plundering van de Kongo. Amsterdam, J.M. Meulenhoff bv., 1998, 359 pp.

 

KANZA, T., Conflict in the Congo. London, Penguin Books, 1972, 345 pp.

 

Keesings Historisch Archief, Deurne, Keesing, 1950-1960.

 

LUYKX, T., Politieke geschiedenis van België. Deel II: van 1944-1977. Amsterdam, Brussel, Elsevier, 1978, pp. 431-733.

 

LUYCKX, T., VAN EENOO, R., “Pers”, in: Nieuwe Encyclopedie van de Vlaamse Beweging, II, Tielt, Lannoo, 1998, pp. 2428-2459.

 

NEDERVEEN PIETERSE, J., Wit over zwart. Beelden van Afrika en zwarten in de westerse populaire cultuur. Amsterdam, Koninklijk instituut voor de tropen, 1990,  257 pp.

 

NZIEM, I.N., Histoire du Zaïre. De l’héritage ancien à l’âge contemporain. Louvain-la-Neuve, Duculot, 1997, 918 pp.

 

ROSKAM, K.L., Dekolonisatie van Afrika. Bussum, Fibula, 1973, 210 pp.

 

RUYS, M.G., Vijfentwintig jaar Kongo-Zaïre. Brussel, Uitgeverij Grammens, 1985,       88 pp.

 

RUYS, M.G., Waarom Lumumba moest sterven. Kapellen, Uitgeverij Pelckmans, 2000, 136 pp.

 

SCHALBROECK, I., Belgisch Kongo. De dekolonisatie van een kolonie. Tielt, Lannoo, 1986, 176 pp.

 

SERVAES, J., De nieuwsmakers. Informatie in de media. Amsterdam, Antwerpen, De Nederlandsche Boekhandel, 1983, 128 pp.

 

S.N., Persgids. Brussel, Uitgaven Interdiocesaan Centrum, 1971, s.p.

 

S.N., “Actualités (élections, congres de Kisantu, table ronde)”, in: Courrier Hebdomadaire du CRISP, II, Bruxelles, 49, 22.01.1960, pp. 1-21.

 

S.N., Recueil d’études “Congo 1955-1960”. Verzameling studies “Congo 1955-1960”. Bruxelles, Brussel, Académie royale des Sciences d’Outre-mer (Koninklijke Academie voor Overzeese Wetenschappen), 1992, 599 pp.

 

S.N., Veertig jaar Belgische politiek, Liber Amicorum aangeboden aan minister van Staat A.E. De Schrijver ter gelegenheid van zijn 70e verjaardag. Antwerpen, Utrecht, Standaard Wetenschappelijke Universiteit, 1968, 829 pp.

 

STENGERS, J., Congo : mythes et réalités : 100 ans d’histoire. Gembloux, Duculot, 1989, 283 pp.

 

STENGERS, J., De koning der Belgen. Van Leopold I tot Albert II. Leuven, Davidsfonds, 1997, 387 pp.

 

THOMPSON, J.B., Ideology and modern culture. Cambridge, Polity Press, 1990,    362 pp.

 

VAN BILSEN, A.A.J., Kongo 1945-1965. Het einde van een kolonie. Leuven, Davidsfonds, 1993, 283 pp.

 

VAN DEN WIJNGAERT, M., DE PRINS, H., Van Koude oorlog tot Nieuwe Wereldorde. Leuven, Garant, 1995, 244 pp.

 

VAN DE VOORDE, M., e.a., De fakkel in het oor. Media, democratie en commercie. Leuven, Davidsfonds, 1998, 104 pp.

 

VAN DIJK, T.A., Elite discourse and racism. London, Sage, 1993, XII + 320 pp.

 

VAN DIJK, T.A., Ideology. A multidisciplinary approach. London, SAGE Publications, 1998, 374 pp.

 

VAN DIJK, T.A., “Introduction: discourse analysis as a new cross-discipline”, in: VAN

DIJK, T.A.,  Handbook of Discourse Analysis. Disciplines of Discourse. London, Academic Press, I, 1985, pp. 1-9.

 

VAN DIJK, T.A., Minderheden in de media. Een analyse van de berichtgeving over etnische minderheden in de dagbladpers. Amsterdam, Uitgeverij SUA, 1983, 186 pp.

 

VAN DIJK, T.A., News analysis, Case studies of international and national news in the press. London, Laurence Erlbaum Associates, 1988, 325 pp.

 

VAN DIJK, T.A., “The study of discourse”, in: VAN DIJK, T.A., Discourse as Structure and Process. Multidisciplinary Introduction., London, Sage, I, 1997, pp. 1-34.

 

VANGROENWEGHE, D., Leopold II en Kongo. Brugge, Vangroenweghe, 1985,     403 pp.

 

VERSTRAETEN, H., Pers en macht. Een dossier over de geschreven pers in België. Leuven, Kritak, 1980, 176 pp.

 

VELLUT, J.L., “Dekolonisatie van Kongo 1945-1965”, in: Algemene Geschiedenis der Nederlanden, XV, Haarlem, 1982, pp. 402-420.

 

VELLUT, J.L., “De Kongo. 1910-1940”, in: Algemene Geschiedenis der Nederlanden, XIV, Haarlem, 1979, pp. 367-378.

 

VERSCHUEREN, J., ÖSTMAN, J.-O., BLOMMAERT, J., Handbook of Pragmatics. Manual. Amsterdam, Benjamins, 1995, XIV + 658 pp.

 

WILLIAME, J.-C., Patrice Lumumba. La crise congolaise revisitée. Paris, Editions Karthala, 496 pp.

 

WITTE, E., Media en politiek. Een inleiding tot de literatuur. Brussel, VUB Press, 1991, 243 pp.

 

3.2  Artikels

 

BLOMMAERT, J., “Methodologische suggesties voor taalonderzoek in de studie van mentaliteiten”, in: Tijdschrift voor Sociale Wetenschappen, XXXVII, Gent, 1992, 3,   pp. 283-291.

 

BLOMMAERT, J., VERSCHUEREN, J., “Taal en groepsverhouding. De pragmatiek van het migrantendebat”, in: Tijdschrift voor Sociale Wetenschappen, LX, Gent, 1995, 1, pp. 1-23.

 

DE SCHRIJVER, A.E., “Kongo en zijn onafhankelijkheid”, in: Economisch en Sociaal Tijdschrift, XIV, Antwerpen, 1960, pp. 73-93.

 

SERVAES, J., “De nieuwsvoorziening in de internationale communicatie”, in: Kultuurleven, XXXXIV, Leuven, 1977, 9, pp. 809-821.

 

VAN BILSEN, A.A.J., “De ontvoogding van Kongo. Pleidooi voor het dertigjarenplan”, in: De gids op maatschappelijk  gebied, XLVII, Brussel, december 1956, 12, pp. 1167-1215.

 

VAN BILSEN, A.A.J., “Een dertigjarenplan voor de politieke ontvoogding van Belgisch-Afrika”, in: De gids op maatschappelijk gebied, XLVI, Brussel, december 1955, 12, pp. 999-1028.

 

3.3  Onuitgegeven studies

 

DE BAETS, A., Beeldvorming over niet-Westerse culturen. De invloed van het geschiedenisleerboek op de publieke opinie in Vlaanderen. 1945-1984. Gent, RUG (Onuitgegeven doctoraatsverhandeling), 1989, 766 pp.

 

DEZILIE, N., Het migrantendiscours doorgelicht. Een analyse van de Vlaamse dag- en weekbladenpers (1986-1995). De Standaard, De Morgen, Het Laatste Nieuws, ’t Pallieterke, Solidair. Gent, R.U.G. (Onuitgegeven licentiaatverhandeling), 1997,    205 pp.

 

EELEN, G., Standpunt en perspectief: een sociolinguïstische studie van politiek talgebruik in een internationale politieke setting (UNO) rond de Kongolese onaghankelijkheid. Gent, R.U.G. (Onuitgegeven licentiaatverhandeling), 1990,      295 pp.

 

JUCHTMANS, E., Kongo na de dekolonisatie (1960-1963). Analyse van de verslaggeving in de nationale en internationale pers: De Standaard, Le Soir, Le Peuple, Le Monde, The Times en The New York Times. Gent, R.U.G. (Onuitgegeven licentiaatverhandeling), 1999, 184 pp.

 

RIDEOUT, W.M., Education and elites: the making of the new elites and the formal education system in the Kongo (K). Stanford, 1971, 553 pp. (University of Stanford, Ph. D., Education, History).

 

VERHAEGHE, B., Kongo-Zaïre in de Vlaamse media (1960-1980). Leuven, KUL, (Onuitgegeven licentiaatverhandeling), 1997, 292 pp.

 

3.4  Internet

 

URL: http://www.bibliofoon.nl/VVV/toonVraag.asp?VVVID=1985&VthmID=217/

 

URL: http://www.hln.be/frames/setting_persgroep.htlm/

 

URL: http://www.kuleuven.ac.be/StADT/CKvmt1.html/

 

URL: http://www.standaard.be/Info/Krant/

 

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende