Onderwijs in het

Hertogdom Brabant in de Middeleeuwen.

 

Geert Van Boxelaer

Scriptie voorgelegd aan de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte,
voor het behalen van de graad van
Licentiaat in de Geschiedenis.

Academiejaar: 2001-2002

Universiteit Gent

Promotor: Prof. Dr. H. De Ridder-Symoens

 

home lijst scripties inhoud volgende  

 

1. Bibliografie

 

2. Inleiding

    2.1. Onderwerp, probleemstelling, bronnen en methode

    2.2. Status quaestionis

    2.3. Algemene inleiding : het onderwijs in de Middeleeuwen

 

3. Scholen in het hertogdom Brabant in de Middeleeuwen

    3.1. Plaatsen waar scholen waren in het hertogdom Brabant

    3.2. Plaatsen waar mogelijk nog scholen waren in het hertogdom Brabant

 

4. Het onderwijs in het hertogdom Brabant in de Middeleeuwen

    4.1. De leerstof, de leerlingen, de inrichtende macht, de leraren, de lessen

    4.2. De verschillende soorten scholen

    4.3. Vergelijking van de resultaten van het onderzoek met de literatuur

 

5. Besluit

 

6. Bijlagen

    6.1. Lijst van abdijen in het hertogdom Brabant

    6.2. Lijst van kapittels in het hertogdom Brabant

    6.3. Lijst van parochies in het hertogdom Brabant

    6.4. Lijst van begijnhoven in het hertogdom Brabant

    6.5. De Broeders van het Gemene Leven in het hertogdom Brabant

 

Lijst met illustraties

 

home lijst scripties inhoud volgende