Het Klooster van Boudelo 1700-1800 (Yves Beaurain)

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende  

 

2.2.3.  Vergelijking met Popp [4]

We maken opnieuw de vergelijking met de negentiende eeuw :

 

WIJKEN

OPPERVLAKTE IN HECTARE

AANTAL PERCELEN

 

1652

POPP

1741

POPP

1652

POPP

1741

POPP

Borght Acker

1,20

1,18

1,19

1,18

2

2

2

2

Baelegem Wijck

0

0

1,57

1,58

0

0

1

1

Arentschoot

1,78

1,65

1,75

1,65

4

4

3

4

Noortgaver

2,74

2,41

2,73

2,41

5

5

5

5

Cruyssen Acker

4,40

3,85

4,39

3,85

6

5

6

5

Kleynen Acker

5,79

5,78

5,84

5,78

10

10

10

10

Foreest

0

0

4,92

4,77

0

0

5

4

Kleyn Huycke

6,58

6,18

6,56

6,18

10

12

11

12

Vijf Bunders

14,60

14,14

11,60

11,21

7

10

2

4

Papelaere

19,62

20,24

24,96

25,10

24

36

33

42

Meulevijver

57,42

55,73

57,31

55,73

32

64

35

64

Belram

128,64

126,65

133,01

130,54

152

254

176

260

TOTAAL

242,77

237,81

255,83

249,98

252

402

289

413

Net als bij Sinaai zien we een toename van het aantal percelen. Ook bij Stekene merken we dat de tendens zich al aftekent als we de zeventiende met de achttiende eeuw vergelijken. Het versnipperen van de percelen zet zich echter maar goed door als we de beide eeuwen met de negentiende eeuw vergelijken. In de wijken Meulevijver en Belram is de versnippering het sterkst.

2.2.4.  Bodemgebruik (Bijlage, Stekene, Kaarten 1+2)

Via volgende tabel krijgen we opnieuw een overzicht van het bodemgebruik in Stekene :

 

PAROCHIE

LAND

MEERS

BOS

ETTING

BROEKLAND

 

R

%

R

%

R

%

R

%

R

%

Stekene

41670

24,20

93608

54,35

36938

21,45

0

0

0

0

TOTAAL

41670

24,20

93608

54,35

36938

21,45

0

0

0

0

R = oppervlakte in roeden

% = percentage van de totale oppervlakte grondbezit in Stekene (cf. tabel 2.2.2.)

In Stekene zijn de meersen veruit in de meerderheid. Akkerland volgt op de tweede plaats. Opvallende is het opnieuw grote percentage bos in het grondbezit van Boudelo. Deze bossen sluiten aan op de grote boscomplexen uit Klein-Sinaai.

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende  

___________

[4] U.B.G., B.R.K.Z., Legger Popp Stekene, ingebonden leggers deel 6.