Boerenkost voor allen?

Een onderzoek naar de dagelijkse maaltijd ten plattelande aan de hand van het kookboek van de Boerinnenbond/het KVLV (1927 – 1985)

Kristien Clément

 

Scriptie voorgelegd aan de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte,
voor het behalen van de graad van
Licentiaat in de Geschiedenis.

Academiejaar: 1995-1996

Universiteit Gent

Promotor: Prof. Dr. Jan Art

 

home lijst scripties inhoud volgende  

 

DANKWOORD

 

INLEIDING.

 

HET BRONNENMATERIAAL.

    1. VERANTWOORDING.

        A. SOORTEN BRONNEN.

        B. RIJKDOM VAN “ONS KOOKBOEK” ALS BRON.

        C. BEPERKTHEDEN.

    2. UITGEVENDE INSTANTIE VERSUS DOELGROEP : DE BOERINNENBOND.

        A. ONTSTAAN VAN DE BELGISCHE BOERENBOND.

            1) Economisch en sociaal kader.

            2) Politiek en religieus kader.

        B. ONTSTAAN VAN DE BOERINNENBOND.

            1) De Boerinnenbond als onderdeel van de Boerenbond.

            2) Situering in het kader van de vrouwenbeweging.

        C. WERKING, LEDENWERVING EN PROFIEL VAN DE  LEDEN.

            1) 1911 - 1945.

            2) Naoorlogse periode.

    3. BESPREKING.

        A. DE KOOKBOEKEN.

            1) Ons Kookboekje : doelstellingen.

            2) Product van een beschavingsoffensief ?

            3) Herdrukken en nieuwe uitgaven.

            4) Oplagecijfers.

        B. HET LEDENBLAD.

        C. SECUNDAIRE BRONNEN.

 

METHODIEK.

    1. VERKLARINGSFACTOREN VAN VOEDING.

        1) Economisch-ecologische factoren.

        2) Technologische factoren.

        3) Sociale factoren.

        4) Ideologische factoren.

        5) Politieke factoren.

        6) Culturele factoren.

        7) Internationalisering.

    2. WERKWIJZE.

    3. VLAANDEREN VERSUS NEDERLAND.

    4. PROBLEEMSTELLING.

 

HET ONDERZOEK.

    1. MACRO-ONDERZOEK VAN “ONS KOOKBOEK”.

        A. EVOLUTIE VAN HET AANTAL RECEPTEN.

        B. NIEUWE HOOFDSTUKKEN.

    2. ANALYSE VAN DE DAGELIJKSE HOOFDMAALTIJD.      

        A. DE VLEESGERECHTEN.

            1) Belang van de component vlees binnen de hoofdmaaltijd.

            2) Aandeel van de verschillende vleessoorten.

                a. Paardevlees.

                b. Rundvlees.

                c. Kalfsvlees.

                d. Varkensvlees.

                e. Schapevlees.

                f. Gevogelte.

                g. Wild.

        B. DE VISGERECHTEN.

        C. DE GROENTEN.

            1) Evolutie van de basisingrediënten.

            2) Bereidingstechnieken.

        D. DE AARDAPPELBEREIDINGEN.

    3. DE OORLOGSKEUKEN.

        A. AANPASSING VAN HET LANDBOUWBEDRIJF AAN DE OORLOGSOMSTANDIGHEDEN.

        B. DE TAAK VAN DE BOERIN.

        C. AANPASSINGEN IN DE KEUKEN.

            1) Spaarzame kooktechnieken.

            2) Spaarzaamheid inzake voedingswaarde.

            3) Ingrediënten.

                a. Graanproducten.

                b. Groenten en fruit.

                c. Vlees en vis.

                d. Suiker.

    4. DE SMAAKMAKERS.

 

BESLUIT.

 

BIBLIOGRAFIE.

 

LIJST VAN DE AFKORTINGEN.

 

home lijst scripties inhoud volgende