De Zusters van Liefde
van Jezus en Maria in Kongo

 

een studie van hun ervaringen tijdens de woelige jaren van de onafhankelijkheid (1955-1965).

 

Nele Verhoeven

 

Scriptie voorgelegd aan de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte,
voor het behalen van de graad van
Licentiaat in de Geschiedenis.

Academiejaar: 2002-2003

Universiteit Gent

Promotor: Prof. Dr. L. François

home lijst scripties inhoud volgende  

 

VOORWOORD

 

DEEL A: INLEIDING

    1. THEMA

    2. PROBLEEMSTELLING

    3. VERANTWOORDING BRONNEN EN METHODE

        3.1. Bronnen

        3.2. Methode

    4. PRAKTISCHE PROBLEMEN BIJ HET ONDERZOEK

    5. OPBOUW

    6. BIBLIOGRAFIE

        6.1. Bronnen

            6.1.1. Onuitgegeven bronnen

            6.1.2. Mondelinge bronnen

        6.2. Naslagwerken

        6.3. Literatuur

        6.4. Tijdschriftartikels

 

DEEL B: BREDER KADER

    1. ALGEMENE ACHTERGROND

        1.1. Politiek

            1.1.1. Leopold II wil een kolonie

            1.1.2. Kongo in Belgische handen

            1.1.3. Barsten in het koloniale bestel: de wereldoorlogen

            1.1.4. De onafhankelijkheid van 1960

        1.2. Religieus

            1.2.1. Het christendom in Afrika

            1.2.2. Het christendom in Kongo

            1.2.3. De Zusters van Liefde van Jezus en Maria

            1.2.4. Overzicht van de missieposten van de zusters in Kongo

 

DEEL C: HET ONDERZOEK

    1. STRUCTUUR

    2. DE GEBEURTENISSEN

        2.1. De kolonie bij valavond

            2.1.1. De Lage Kongo

            2.1.2. Kasaï

            2.1.3. Besluit

        2.2. De verkiezingen van december 1959 - januari 1960

            2.2.1. De Lage Kongo

            2.2.2. Kasaï

            2.2.3. Katanga

            2.2.4. Besluit

        2.3. De Rondetafelconferentie te Brussel (20 jan.- 21 febr. 1960)

            2.3.1. Kasaï

            2.3.2. Katanga

            2.3.3. Besluit

        2.4. De verkiezingen van mei 1960

            2.4.1. De Lage Kongo

            2.4.2. Kasaï

            2.4.3. Katanga

            2.4.4. Besluit

        2.5. 30 Juni 1960: Kongo viert de onafhankelijkheid

            2.5.1. Lage Kongo – Kasaï - Katanga

            2.5.2. Besluit

        2.6. Muiterij van het ontevreden Kongolese leger

            2.6.1. De Lage Kongo

            2.6.2. Kasaï

            2.6.3. Katanga

            2.6.4. Besluit

        2.7. Internationalisering van het conflict: hulp van de VN

            2.7.1. De Lage Kongo

            2.7.2. Kasaï

            2.7.3. Katanga

            2.7.4. Besluit

        2.8. De Katangese secessie (juli 1960-januari 1963)

            2.8.1. Jadotstad

            2.8.2. Lubumbashi

            2.8.3. Kasenga

            2.8.4. Besluit

        2.9. De Autonome Mijnstaat van Zuid-Kasaï (augustus 1960-juli 1961)

            2.9.1. Kasaï

            2.9.2. Besluit

        2.10. De zaak Lumumba

            2.10.1. Kasaï

            2.10.2. Besluit

        2.11. Revolutie en contrarevolutie (1962-december 1965)

            2.11.1. De Lage Kongo

            2.11.2. Kasaï

            2.11.3. Besluit

 

DEEL D: BESLUIT

 

DEEL E: BIJLAGEN

 

home lijst scripties inhoud volgende