Oorlog aan de oorlog !? De houding van de Belgische Werkliedenpartij ten aanzien van het leger 1885 – 1914. (Jan Godderis)

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende  

 

Bibliografie

 

Onuitgegeven documenten

 

Uitgegeven documenten

 

Periodieke uitgaven (steekproeven)

 

Werken

 

Theorie van de geschiedenis

 

LORENZ (Chris),

‘De constructie van het verleden: een inleiding in de theorie van de geschiedenis’ , Boom, Meppel, 2002, 399 p.

 

 

Politieke wetenschappen

- algemeen

DEWACHTER (Wielfried),

‘Politieke sociologie’, Leuven, ACCO, 1988, 2 vol., 209 + 270 p.

DEWACHTER (Wielfried),

‘Politicologie’, ACCO, Leuven, 1990, 239 p.

 

HEYWOOD (Andrew),

‘Political ideas and concepts. An introduction’, Houndmills, Basingstoke, Hampshire, London, The Macmillan Press, 1994,369 p.

LUYKX (Th.),

‘Politieke geschiedenis van België’, Brussel en Amsterdam, 1969, 603 p.

 

VAN DER LINDEN (M.),

‘The National Integration of European Working Classes (1871 – 1914)’, in: ‘International Review of Social History’, XXXIII, 1988.

VAN DETH (J.W.),

Handboek politicologie’, Assen, Van Gorcum, 1993, 444 p.

 

VAN SCHENDELEN (M.), (red.)

‘Kernthema’s van de politicologie’, Amsterdam, Boom Meppel, 1990, 317 p.

WITTE (E.) en CRAYBEKX (J.),

‘Politieke geschiedenis van België sinds 1830. Spanningen in een burgerlijke democratie’, Antwerpen, 1982, 536 p.

WOERDMAN (Edwin),

‘Politiek en politicologie’, Groningen, Wolters-Noordhoff, 1999, 332 p.

 

 

 

- Visies op identiteit

‘Bijdragen tot de eigentijdse geschiedenis’, (1997, 3) themanummer nationalisme.

 

APPIAH (Kwame Anthony) and GATES (Henry Louis),

‘Identities’, Chicago and London, the University of Chicago press, 1995, 460 p.

BALIBAR (Etienne) en WALLERSTEIN (Immanuel),

‘Race, Nation, Class. Ambiguous Identities’, London, New York, Verso, 1991, 232 p.

BERGER (Stefan) and SMITH (Angel), eds.,

‘Nationalism, labour and ethnicity 1870 – 1939’, Manchester/New York, Manchester University press, 1999.

BILLIG (Michael),

‘Banal nationalism’, London, s.n., 1995.

 

COY (Patrick G.) and WOEHRLE (Lynne M.),

‘Social Conflict and Collective Identities’, Lanham, Boulder, New York, Oxford, Rowman & Littlefield Publishers, 2000, 1918.

COUWENBERG (S.W.),

Nationaliteit & nationalisme. Bron van integratie’, Den Haag, Sdu uitgeverij, 1994, 138 p.

DEPREZ (Kas), VOS (Louis), red,

‘Nationalisme in België. Identiteiten in beweging 1780 – 2000. Over Belgen, Vlamingen, Walen, Franstaligen, Brusselaars, Duitstaligen, Fransen, Groot-Nederlanders en Nieuwe Belgen’, Houtekiet, 1999, Antwerpen, Baarn, 352 p.

DETREZ (Rayond) en BLOMMAERT (Jan), red.

‘Nationalisme. Kritische opstelllen’, Berchem, EPO, 1994, 405 p.

GELLNER (Ernest),

‘Naties en nationalisme’, Amsterdam, Wereldbibliotheek, 1994

 

HOBSBAWN (E.J.),

Nations and nationalism since 1790. Programme, myth, reality’, Cambridge, 1990.

HOBSBAWN (E.J.),

‘What is the Workers’ Country?’, in: HOBSBAWN (E.J.), ‘Workers: worlds of labour’, New York, Pantheon books, 1984, 369 p.

MICHAEL (Mike),

Constructing Identities. The social, the Nonhuman and Change’, London, Thousand Oaks, New Delhi, Sage Publications, 1996, 179 p.

OOMEN (T.K.),

‘Citizenship and National Identity. From colonialism to globalism’, New Delhi, Thousand Oaks, London, Sage Publications, 1997, 324 p.

STENGERS en GUBIN

 

 

STRIKWERDA (Carl),

‘Nationalism, Ethnicity and Social Movements’, in: ‘Brood en Rozen. Tijdschrift voor de geschiedenis van sociale bewegingen’, 1997, 1.

THIJS (G.D.), red.,

‘Cultuur, Identiteit en ontwikkeling’, (Themabundel ontwikkelingsproblematiek nr. 6), Amsterdam, VU uitgeverij, 1995, 183 p.

VAN DETH (J.W.),

‘Handboek politicologie’, Assen, Van Gorcum, 1993, 444 p.

 

 

 

Geschiedenis

- Algemeen

BOIJEN (Richard),

‘De taalwetgeving in het Belgische leger (1830 – 1940)’, Brussel, Koninklijk legermuseum, 1992, 324 p.

MOULAERT (Jan),

Rood en zwart : de anarchistische beweging in België 1880-1914.’ Leuven, Davidsfonds, 1995. 462 p

VAN VELTHOVEN (Harry),

‘De Vlaamse kwestie 1830 – 1914. Macht en onmacht van de Vlaamsgezinden’, Kortrijk (Heule), s.n., 1982

 

 

 

- Parlementaire geschiedenis:

VAN MOLLE (Paul),

‘Het Belgisch parlement, 1894-1972’, Antwerpen, Standaard, 1972, 446 p.

 

 

- Militaire geschiedenis:

DE BLAUWER (Joeri),

‘Evolutie van de houding van de traditionele partijen t.a.v. de dienstplicht’, onuitgegeven licentiaatsverhandeling politieke wetenschappen, RUG, 1994.

DE VOS (Luc),

‘Het effectief van de Belgische krijgsmacht en de militiewetgeving 1830 – 1914’, Brussel, Koninklijk legermuseum, 1985, 480 p.

GARSOU (J.),

‘La loi militaire, l’agitation révisionniste et les émeutes de 1902’, in: ‘Le Flambeau, XI (1928), III, pp. 156 – 262.

LEHOUCK (F.),

‘De kroon als politiek mede- en tegenspeler in het militaire vraagstuk in België (1831-1914)’, ‘Standen en Landen’, XLI (1966), pp. 103 – 169.

LEHOUCK (F.),

‘Een close-up van Leopold II’s militaire politiek’, ‘Brabantse folklore’, 138 (1958), pp. 550 – 569

LEHOUCK (F.),

‘Het belang van de militaire kwestie in onze parlementaire geschiedenis’, ‘Brabantse folklore’, 139 (1958), pp. 700 – 719

LEHOUCK (F.),

‘Léopold II en de landsverdediging’, ‘gids op maatschappelijk gebied’, 9 (1957), pp. 679 – 688.

 

 

- Antimilitarisme

LEHOUCK (F.),

‘Het antimilitarisme in België (1830 – 1914)’, Antwerpen-Brussel-Gent-Leuven, 1958, 296 p.

LUBELSKI-BERNARD (N.)

Les mouvements et idéologies pacifistes en Belgique (1830-1914)’, doctoraal proefschrift ULB), 3 delen, Brussel, 1977.

 

 

Socialisme

- Internationaal

DRACHKOVITCH (Milorad)

Les socialismes français et allemand et le problème de la guerre 1870- 1914’’, Genève, Studer, 1953, 385 p.

HANCKE (Lode),

‘De tweede internationale', in 'Mens en Taak', 1978, 1, p. 2-4.

 

HAUPT (Georges),

‘Socialism and the great war: the collapse of the second international', Oxford, 1972, 270 p.

HOOGHE (Marc),

‘Jean Jaurès als filosofisch militant’, in: ‘Brood en Rozen. Tijdschrift voor de geschiedenis van sociale bewegingen’’, 200, 4, pp. 76-100

HOWORTH (Jolyon),

French Workers and German Workers: The Impossibility of Internationalism 1900 – 1914’, in: ‘European History Quarterly’, 15 (1985), 1, pp. 71 – 97

MILLNER (Susan),

The dilemmas of internationalism. French syndicalism and the international labour movement, New York, Berg, 1990, 260 p..

MILLNER (Susan),

‘The international labour movement and the limits of internationalism: the international secretariat of national trade union centres, 1901-1913’, in: International Review of Social History’, XXXIII (1988), pp. 1-24

MOMMSEN (Hans);

Arbeiterbewegung und Nationale Frage’, Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht, 1979, 429 p.

MOYNE (M.),

‘De la guerre. Le discours de la Deuxième Internationale 1889 – 1914’, Geneva Droz, 1980.

MULLER (Ivan),

‘De la guerre. Le discours de la Deuxième Internationale 1899-1914’, Genève, Librairie droz, 1980, 360 p.

OFFNER (A.),

‘The working class, British naval plans and the coming of the Great War', in: 'Past and Present', 107, (1985)

SASSOON (Donald),

‘One hundred years of socialism', London, Fontana Press, 1997, 965 p.

 

VAN DER LINDEN (Marcel)

‘the national integration of European working classes (1871-1914). Exploring the Causal Configuration’, in: ‘International Review of Social History’, XXXIII (1988), pp. 285-311

VAN HOLTHOON (F.) en VAN DER LINDEN (M.), (ed),

‘Internationalism in the labour movement', Leiden, 1988.

WINTER (J.M.),

‘Socialism and the challenge of War. Ideas and politics in Britain 1912 - 1918', London, Routledge Kegan Paul, 197


– nationaal

‘1885 – 1985. Du Parti Ouvrier Belge au Parti Socialiste’, Bruxelles’, 1985, 422 p.

‘1985. Cent ans de socialisme’, Bruxelles, Gand, 1985, 280 p.

Armand Simoens (1884-1963). Het begon met socialisme’, in ‘Amsab-tijdingen’, 1997, 2

‘Du parti ouvrier Belge au Parti Socialiste Belge’, Brussel, 1974.

‘Het oude socialistische lied’, Gent, Het Licht, 1947, 40 p.

ABS (R.),

Les origines du socialisme en Belgique’, in: ‘socialisme’, 1967, 83, septembre, p. 658 – 675.

ABS (R.),

‘Le socialisme belge. Discours et habitudes de classe. Perspective historique (1904 – 1914)’, onuitgegeven licentiaatsverhandeling ULB, 1982.

ABS (R.),

‘Les statuts du P.O.B. de 1885 à 1894’, in ‘Socialisme’, 94, 1969, p. 465 – 472.

ABS (Robert),

‘Geschiedenis van de socialistische arbeidersbeweging B.W.P.- B.S.P.’, 1885 – 1960, Brussel, E. Vandervelde instituut, 1976, 68p. (documentatienota, 1976, 9)

ALVAREZ DEL LLANO (Isabel),

‘Le socialisme belge. Discours et habitudes de classe. Perspective historique (1904-1914)’,onuitgegeven licentiaatsverhandeling ULB, 1982.

BALTHAZAR (Herman), DE BEULE (Nadia), e.a. ,

‘De rode verleiding. Een eeuw socialistische affiches’, Gent, Amsab, provinciebestuur Oost-Vlaanderen, 1985, 2 delen, 142 + 209 p.

BARTIER (John),

‘Libéralisme et socialisme au XIXe siècle’, Bruxelles, Editions de l’université de Bruxelles, 1981, 582 p.

BERTRAND (Louis.) et VANDERVELDE (Emile),

‘Histoire de la démocratie et du socialisme en Belgique depuis 1830’, Bruxelles, 1906 – 1907, 2 vol.

BLADT (Rita),

‘De Belgische Socialistische Partij volgens haar slogans’, 1 mei 1890 – 1965’, Gent, onuitgegeven licentiaatsverhandeling aan de RUG, 1968, 2 dln.

BRACKE (A.),

‘Het socialistische strijd- en volkslied’, in: ‘Oostvlaamse Zanden’, 39, 1964, pp. 90 – 101.

BREPOELS (Jaak), HUYSE (Luc), e.a.,

‘Eeuwige dilemma’s. Honderd jaar socialistische partij’, Leuven, 1985, 271 p.

BREPOELS (Jaak),

‘Wat zoudt gij zonder ‘t werkvolk zijn? Anderhalve eeuw arbeidersstrijd in België’, Leuven, Kritak, 1988, 208 p.

CHLEPNER (B.S.),

‘Cent ans d’histoire sociale en Belgique’, Bruxelles, s.n., 1958, 435 p.

CHRISTIAENS (D.),

‘De staking van 1902’, onuitgegeven licentiaatsverhandeling VUB, 1969.

CLEMENT (Piet),

‘Het Belgische socialisme en de staat. Theorie en praktijk (1885 – 1940)’, in: ‘studia historica Oecomenica. Liber alumnorum Herman Van der Wee’, Leuven , universitaire pers, 1992, 437 p.

COSMAN (Sonja),

‘De Belgische Werkliedenpartij 1885 – 1893. Haar streven naar algemeen stemrecht’, onuitgegeven licentiaatsverhandeling.

CRAYBECKX (Jan),

‘De agrarische depressie van het einde der XIXe eeuw en de politieke strijd om de boeren. 2e deel’, in: ‘Belgisch Tijdschrift voor Nieuwste Geschiedenis’, V (1974), 1-2, pp. 181- 225.

DE BROUCKERE, VANDERVELDE et VANDER SMISSEN,

‘La grève générale en Belgique (1913)’, Paris, s.n., 1914.

DE WEERDT (Denise),

‘Arbeidersbeweging 1873 – 1914’, in ‘Algemene geschiedenis der Nederlanden’, 13, 2e helft, Haarlem, 1978, pp. 58 – 65.

DE WEERDT (Denise),

‘Arbeiders en socialistische arbeidersbeweging in België. 1844 – 1914. Beredeneerde Bibliografie’, in: ‘Algemene geschiedenis der Nederlanden’, 13, Nieuwste tijd, Haarlem, 1978, p. 541- 542.

DE WEERDT (Denise),

‘De Belgische socialistische arbeidersbeweging op zoek naar een eigen vorm, 1872 – 1880’, Antwerpen, 1972, 188 p.

DE WEERDT (Denise),

‘Doctrine en werkelijkeheid’, in: ‘Socialistische standpunten’, 1977, 6, pp. 315-321

DE WEERDT (Denise),

‘Een terugblik op een terugblik. Geschiedschrijving van 100 jaar socialistische partij’, in: ‘Belgisch Tijdschrift voor Nieuwste Gechiedenis’, Gent, 16 (1985), pp. 507 – 521

DEFOORT (Hendrik),

‘Mijnheer Slunse. Het socialisme van August Debunne’, in: ‘Brood en Rozen. Tijdschrift voor de geschiedenis van sociale bewegingen’, 1998, 3, pp 62-63

DEFOORT (Eric) en VANSCHOENBEEK (Guy),

‘Hippoliet de Boos, of hoe een socialistische held een vergeten dissident wordt’, in: ‘Amsabtijdingen’, V, (1987), 3-4, pp. 81-98

DEGEE (jean-Luc),

‘Evaluation de l’action éducative et culturelle du mouvement socialiste à Belgique (des origines à 1940)’, onuitgegeven licentiaatsverhandeling ULB, 1983

DEGEE (jean-Luc),

‘L’évolution des luttes ouvrières en Belgique’, in: ‘Bulletin de la Fondation André Renard’, 1979, 103 – 104, pp. 19 – 34, 1980, 105, pp.11 – 23.

DEGEE (Jean-Luc),

‘Le mouvement d’éducation ouvrière. Evolution de l’action éducative et culturelle du mouvement ouvrier socialiste en Belgique (des origines à 1940)’, Bruxelles, Vie Ouvrière, 1986, 171 p.

DELFOSSE (P.),

‘Le réformisme en Belgique (1880-1914), fondements sociologique, doctrine socio-économiques et manifestations idéologiques’, Louvain, institut sciences économiques U.C.L., 1975, 250 p.

DELSINNE (L.),

‘Le parti ouvrier belges des origines à 1894’’, Bruxelles, La renaissance du livre, 151 p.

DENECKERE (Gita),

‘De straat op. Effectanalyse van hoofdmomenten van sociaal-politieke agitatie

in België’, licentiaatsverhandeling RUG, 1986, 2 dln.

DENECKERE (Gita),

‘Sire, het volk mort : collectieve actie in de sociale geschiedenis van de Belgische staat, 1831-1940’, doctoraatsverhandeling aan de RUG, 1994, 4dln

DENECKERE (Gita),

‘Sire, het volk mort. Sociaal protest in België (1830-1914)’, Antwerpen, Baarn-Gent, Hadewijch/Amsab, 1997.

DES ESSARTS (M.) en MASY (S.),

‘L’histoire du Parti Ouvrier Belge’, Bruxelles, s.n., 1937, 311 p.

DESTREE (J.) et VANDERVELDE (E.),

‘Le socialisme en Belgique’, Paris, s.n., 1903

DESTREE (Jules),

‘Une campagne électorale dans le pays noir’, Bruxelles, Paul Lacomblez, 1895, 93 p.

DEVREESE (D.E.),

‘Een onderzoek naar beïnvloeding en reactie: het voorbeeld van de militanten van de arbeidersbeweging, België 1830 – 1884’, in: ‘Mededelingenblad. Orgaan van de Nederlandse vereniging ter beoefening van de sociale geschiedenis’, 1974, 45, pp. 57 – 103

DHONDT (J.),

‘Geschiedenis van de socialistische arbeidersbeweging in België’, Antwerpen, Ontwikkeling, 1960, 626 p.

DHONDT (Jan), PIERSON (Marc-Antoine), DE WEERDT (Denise), COLLARD (Leo),

‘Les fastes du Parti, 1885 – 1960. Parti Socialiste Belge’, (Bruxelles), Institut Emile Vandervelde, 1960, 368 p.

FLAGOTHIER (Robert) en FLAGOTHIER – MUSIN (Linda),

‘Soixante-quinze ans de luttes sociales à travers l’affiche’, Exposition, Liège, 28 mars – 18 avril, 1981, Liège, Fédération liégeoise de présence et action culturelle, 1981, 70 p.

FRANTZEN (P.),

‘Enige vooraanstaande denkers uit het Belgische socialisme’, (Germinal-reeks, 4), Gent, 1952, 118 p.

GOTOVITCH (C.),

‘Breekpunten en konstanten. Leidersfiguren en strategische opties in de socialistische partij van de klandestiniteit tot bevrijding’, in ‘Amsab- tijdingen’, 1984 – 1985, 4, p. 49 – 76

BALTHAZAR (Herman), DEWEERDT (Denise), e.a. ,

Bijdragen tot het Camille Huysmansonderzoek / Etudes de la personnalité de Camille Huysmans’, Antwerpen, stichting Camille Huysmans, 1971, 406 p.

HOSTE (Lode),

‘En dat alles voor een paar tirannen’, in: ‘Amsab tijdingen’, 1983, 1, pp. 42 – 46

 

LIEBMAN (Marcel),

La pratique de la grève générale dans le Parti Ouvrier Belge jusqu’en 1914’, in: ‘Le mouvement social’, 1967, 58, pp. 41-62.

LIEBMAN (Marcel),

‘Les socialistes belges 1885 – 1914. La révolte et l’organisation’, Bruxelles, vie ouvrière, 1979, 299 p.

LIEBMAN (Marcel),

‘Les socialistes belge 1914 – 1918: le P.O.B. face à la guerre’, Bruxelles, la revue nouvelle: fondation Joseph Jacquemotte: Vie ouvrière, 1986, 72 p.

LHOEST-OFFERMAN (H.),

‘Recueil de documents relatifs à la propagande des mouvements socialistes au XIXe siècle à Bruxelles’, Brussel, s.n., 1967.

MAJOROS (Michel),

‘Contribution à l’étude du mouvement ouvrier en Belgique. Les socialistes au parlement. Réalités et mythes (1894 – 1899)’, Licentiaatsverhandeling U.L.B., 1971 – 1972.

MANDEL (Ernest),

‘Dilemma’s van het socialisme’, in: ‘Mens en Taak. Socialistisch tijdschrift voor het geestesleven’, 1978, 2, pp. 37-45

MARECHAL (Evert),

‘Continuïteit en discontinuïteit in de socialistische propagandatechnieken: de casus Gent’, Gent, onuitgegeven licentiaatsverhandeling aan de RUG, 1986, 324 p.

MARECHAL (Evert),

‘De socialistische propaganda (einde 19de eeuw – midden 20ste eeuw). Van rationaliteit naar subjectiviteit’, A.M.S.A.B.-tijdingen, IV, 1985-1986, pp. 77- 85.

MASSIN (Willy),

‘De geschiedschrijving van de socialistische arbeidersbeweging’, in : ‘Amsab-tijdingen’, III (1984-’85), 1-‘2, pp. 57-60.

MASY (S.) en DES ESSARTS (M.),

‘Histoire du parti ouvrier belge’, Huy, impr. Coopérative, 1938, 317 p.

MATTHYS (Pieter),

‘Karel Beerblock : levensbeschrijving van een Gents socialistisch militant (1854-1918)’, Gent, onuitgegeven licentiaatsverhandeling aan de RUG, 2002, 162 p.

MERTENS,

‘Structuur, opbouw en politisering van de BWP tot 1914’, onuitgegeven licentiaatsverhandeling VUB, 1981.

MICHIELSEN (Leo),

‘Geschiedenis van de Europese arbeidersbeweging. Deel 1. Tot 1914’, Brussel, Frans Masereelfonds, 1973, 275 p.

MOMMEN (André),

‘De Belgische Werkliedenpartij: ontstaan en ontwikkeling van het reformistisch socialisme (1885 – 1914)’, Gent , Massereelfonds, 1980, 260 p.

MOMMEN (André),

‘Een aspect van het reformisme: De Belgische Werkliedenpartij en haar liberale connectie (1889-1894)’, in: ‘Belgisch tijdschrift voor Nieuwste Geschiedenis’, V, 1974, 3-4, pp. 273 – 338.

MOULAERT (Jan),

‘Rood en zwart. De anarchistische beweging in België (1880 – 1914)’, Leuven, Davidsfonds, 1995, 462 p.

PASTURE (Patrick),

‘Anti-internationalisme en anti-socialisme in de christelijke arbeidersbeweging: Vlaanderen in internationaal perspectief’, in: ‘Brood en Rozen. Tijdschrift voor de geschiedenis van sociale bewegingen’, 1997, 1, pp. 25 - 39

PEETERS (E.) en LHOEST (J.L.),

‘La montée d’une classe et d’une parti’, Brussel, Le Peuple, 115 p.

PERROUTY (J.),

‘Organisation des congrès socialistes en Belgique de 1885 à 1914’, onuitgegeven licentiaatsverhandeling univ. Brussel, 1967-’68.

PIERSON (M.A.),

‘Histoire du socialisme en Belgique’, Institut Emile Vandervelde, 1955, 252 p.

PIERSON (M.A.),

‘Histoire du socialisme en Belgique’, Bruxelles, 1969, 250 p.

PIERSON (M.-A.),

‘Les fastes du parti 1885 – 1960’, Brussel, 1960.

PIERSON (Marc-Antoine),

‘De geschiedenis van het socialisme in België’, Gent, De Vlam, 1955, s.l., s.n., 252 p.

POLASKY (Janet),

‘The democratic socialism of Emile Vandervelde. Between reform and revolution’, London, Berg, 1995, 303 p.

POLLEUNIS (Johan),

‘De ideologie van de BSP. De beginselen van Quaregnon 1894’, onuitgegeven licentiaatsverhandeling, KUL, 1988.

PUISSANT (J.),

‘Le catéchisme du peuple d’Alfred Defuisseaux’, in ‘Cahiers Marxistes’, 1978, 43, pp. 23 – 26, 44, pp. 23 – 28.

PUISSANT (Jean),

‘L’historiographie du mouvement ouvrier’, in: ‘Revue de l’ U.L.B’. 1-2, pp. 175 –192.

PUISSANT (Jean),

‘L’évolution du mouvement ouvrier socialiste dans le Borinage’, Bruxelles, Palais des académies, 1982, 694 p.

PUISSANT (Yves),

‘Genese en schipbreuk van de vredesgroep der socialistische partij, 1908-1919, een centristisch hervormingsproject binnen de Gentse BWP, tijdens de Eerste Wereldoorlog, Gent, licentiaatsverhandeling aan de RUG’, 1993, 209 p.

RUBENS (Cyrille),

‘Ideologie en taktiek van de Belgische Werkliedenpartij van 1902 tot 1908’, onuitgegeven licentiaatsverhandeling,

SCHAEFFER (Pierre-Jean),

‘Jules Destrée. Essai biographique’, Bruxelles, Palais des académies, 1962, 420 p.

SCHOLL (S.H.),

‘De historiografie der arbeidersbeweging in België’, Brussel, Arbeiderspers, 1959, 187 p. + supplement in ‘De gids op maatschappelijk gebied’, 1962, 4, pp. 358 – 371.

SCHOLL (S.H.),

Socialistische en katholieke arbeidersbewegingen in België voor 1939’, in: ‘De gids op maatschappelijk gebied’, 1962, pp. 751-768.

STRIKWERDA (Carl),

‘A House Divided. Catholics, Socialists and Flemish Nationalists in Nineteenth-Century Belgium’, Lanham, Boulder, New York, Oxford, Rowman & Littlefield publishers, 1997, 454 p.

STRIKWERDA (Carl),

‘Language and class consciousness: Netherlandic culture and the Flemish working class’, s.l., s.n., 1982, 11 p.

STRUYE (J.),

‘L’entrée du parti ouvrier au parlement, 1885 – 1894’, in: ‘Nova et Vetera’, 1950, dl. XXVIII, pp. 248-270

SZTEJNBERG (M.),

‘L’interpretation belge des décisions de l’Internationale sur le ministérialisme, 1909 – 1911’, in: ‘International review of social history’, 1965, 10 (2),

pp. 246 – 267.

SZTEJNBERG (M.),

‘La fondation du parti ouvrier belge et le ralliement de la classe ouvrière à l’action politique, 1882 – 1886’, in: ‘International review of social history’,1963, pp. 198 – 215.

SZTEJNBERG (M.),

‘Un aspect du ralliement de la classe ouvrière à l’action politique. La constitution du parti ouvrier belge; 1885 – 1886’, onuitgegeven licentiaatsverhandeling univ. Brussel, 1960 – 1961.

TUYTTENS (Bernard),

‘De evolutie van het staatsconcept in het Belgische socialisme’, onuitgegeven licentiaatsverhandeling aan de KUL, 1978.

VAN CAMPENHAUT (René),

‘Bijdrage tot de studie van het reformisme in de B.W.P. Het probleem van de kartelvorming en het ministerialisme (1901 – 1914)’, onuitgegeven licentiaatsverhandeling V.U.B., 1969 – 1970.

VAN DE MAELE (R.-J.),

‘De historische bronnen van het socialisme’, in: ‘Voor allen’, 47, 1985.

VAN DER LINDEN (M.), ROJAHN (J.), eds.

‘The Formation of Labour Movements 1870 – 1914’, Leiden, 1990, 2 delen.

[VAN GOETHEM (Geert),]

Hypolite Vandemeulebroucke: soldaat van het socialisme’, Socialistische Studie en informatiecenrum Dendermonde, 1986, 51 p.

VAN GOETHEM (G.) en VERMOTE (M.),

‘1885 – 1985. Honderd jaar socialisme. Een terugblik’, Gent, s.n., 1985.

VAN HAEGHEDOREN (Mieke),

De Vlaamse kwestie in de socialistische beweging tot 1937’, in: ‘Amsab-tijdingen’, V (1987), pp. 21-30

VAN SOLINGE (J.),

‘Le cartel libéral-socialiste et les élections législative du 2 juin 1912’, onuitgegeven licentiaatsverhandeling V.U.B., 1969-1970

VANDER GUCHT (R.)

‘La pensée socialiste de César De Paepe à Emile Vandervelde’, Bruxelles, La Pensée Catholique, 1961, 72 p.

VANSCHOENBEEK (Guy)

‘De wortels van de sociaal-demokratie in Vlaanderen, ‘le monde socialiste Gantois’ en de Gentse socialisten voor de Eerste Wereldoorlog’, doctoraatsverhandeling RUG, 1992, 5 dln.

VANSCHOENBEEK (Guy) en DEFOORT (Eric),

‘Hippoliet De Boos, of hoe een socialistische held een vergeten dissident wordt’, in: ‘Amsab-tijdingen’, 1987, nr. 3-4, pp. 81-98.

 

DEFOORT (Eric),

 

VANSCHOENBEEK (Guy),

‘Novecento, de wortels van de sociaal-democratie in Vlaanderen’, Gent, 1995

 

 

- Werken van socialistische leiders:

 

Camille Huysmans’, Hasselt, Heideland, 1961, 239 p.

ANSEELE (E.),

Voor ’t volk geofferd’, Gent, s.n., 1880, 386 p.

BERTRAND (Louis),

‘L’ouvrier belge depuis un siècle’, Bruxelles, l’églantine, 1924, 448 p.

BERTRAND (Louis),

Wat willen de soialisten’, Gent, samenwerkende volksdrukkerij, 1902, 15 p.

BERTRAND (Louis),

Souvenirs d’un meneur socialiste’, Bruxelles, l’églantine, 1927, 355 + 368 p.

BERTRAND (Louis.) et VANDERVELDE (Emile),

‘Histoire de la démocratie et du socialisme en Belgique depuis 1830’, Bruxelles, s.n., 1906 – 1907, 2 vol.

CALONNE,

Mobilisation de l’armée socialiste’, Pérulwez, Philippe et Crunelle, 1912, 39 p.

CALONNE

Les Milices belges. Solution de ralliement, six mois de service’, Péruwelz, Adolphe Delmée ,1907, 70 p.

CALONNE

 

Six mois de service et le projet militaire’, Pérulwez, eigen uitgave van de auteur, 1913, 34 p.

DE MAN (Hendrik) , DE BOUCKERE (Louis),

Le mouvement ouvrier en Belgique, 1911: un épisode de la lutte des tendances socialistes’, vertaling uit het Duits door Renz C. Deprez, Bruxelles, fondation Joseph Jacquemotte, 1985, 187 p.

DE MAN (Hendrik),

‘Gegen den Strom: Memoiren eines europaïschen Sozialisten’, Stuttgart, Deuschen Verlag-onstat, 1953, 292 p.

DE MAN (Hendrik),

‘Après coup’, Paris, Toison d’or, 1941, 323 p.

DE MAN (Hendrik),

‘Herinneringen’, Antwerpen, de Sikkel, 1941, 267 p.

DESTREE (Jules)

‘Une campagne électorale au pays noir’, Bruxelles, Paul Lacomblez, 18795, 93 p.

DESTREE (Jules) et VANDERVELDE (E.),

‘Le socialisme en Belgique’, Paris, V. Giard et E. Brière, 1898, 515 p.

VANDERVELDE (E.),

‘Dans la mêlée’, Nancy, Paris, Strasbourg, Berger-Levrault, 1919, 188 p.

 

VANDERVELDE (E.),

La Belgique ouvrière’, Paris, Edouard Cornely et cie, 1906, 192 p.

 

VANDERVELDE (E.),

‘L’effort belge’,

 

VANDERVELDE (E.),

‘Le parti ouvrier belge 1885-1925’, Bruxelles, l’Eglantine, 1925, 503 p.

 

VANDERVELDE (E.),

‘Le socialisme contre l’ état’, Gand, volksdrukkerij, 1911.

 

VANDERVELDE (E.),

‘Les Balkans et la paix’, Bruxelles, l’églantine, s.d., 96 p.

 

VANDERVELDE (E.),

‘Souvenirs d’un militant socialiste’, Paris, 1939, 292 p.

 

VANDERVELDE (E.), DE BROUCKERE (L.) et VANDERSMISSEN L.),

‘La grève générale en Belgique’, Paris, Librairie felix Alcas, 1914, 302 p.

 

 

- Arbeidersautohistoriografieën:

BEERBLOCK (Karel),

‘Uit het leven der fabriekswerkers’, Gent, Samenwerkende Volksdrukkerij, 1905, 71 p.

BEERBLOCK (Karel),

‘Verspreide socialistische schriften’, St.-Niklaas, Dageraad, 1910, 48 p.

DE WITTE (Paul),

‘Alles is omgekeerd. Hoe de werklieden leefden 1848-1918’, geannoteerd en van een nawoord voorzien door Helmut Gaus en Guy Vanschoenbeek, Leuven, Kritak, 1986

HANNICK (Karel),

‘Vervlogen Tijden’, Gent, s.n., 1933.

KENIS (Paul),

‘Het leven van Edward Anseele’, Gent, De Vlam, 1930/1949, 285 p.

SIMOENS (Armand),

‘De bende van Cartouche’, Kortrijk, Vermaut, 1910, 32 p.

SIMOENS (Armand),

‘Mijn afscheid van de socialistische partij’, Kortrijk, Simoens, 1909, 432 p.

SIMOENS (Armand),

‘Trots alles! Vervolg van “Mijn afscheid uit de Socialistische partij’,Kortrijk, Simoens, 1910, 135 p.

VANSCHOENBEEK (Guy) en DEFOORT (Eric),

‘Hippoliet De Boos, of hoe een socialistische held een vergeten dissident wordt’, in: ‘Amsab-tijdingen’, 1987, nr. 3-4, pp. 81-98.

VERBAUWEN (Paul),

‘Schetsen uit mijn leven, of de geschiedenis der Gentsche wevers van 1856 tot 1924’, Gent, 1924, 187 p.

VERCAMMEN (Rudolf),

‘Eene greep uit het visschersleven’, gent, 1912-1913.

VOLKAERT (Jozef),

‘En dat alles voor een paar tirannen. Herinneringen van een socialistisch arbeider’, met aantekeningen en naschrift van Frank Uytterhaegen en Guy Vanschoenbeek, Leuven, Kritak, 1983, 143 p.

 

 

- Socialistische Jonge Wacht

VANSCHOENBEEK (Guy)

‘Ontstaan, situering en karakterisering van de Socialistische Jonge Wacht 1886-1914. Bijdrage tot de studie van socialistische jongerenbeweging’,Gent, onuitgegeven licentiaatsverhandeling aan de RUG, 1978, 2 vol.

VERSCHAEVE (Tom),

‘De socialistische Jonge Wachten van hun ontstaan tot het uitbreken van de eerste wereldoorlog’, onuitgegeven licentiaatsverhandeling KUL, 1981.

WIMLOT (Laurent),

‘La Jeune Garde Socialiste dans un cadre idéale: le Centre rouge (1887 – 1937)’,Brussel, onuitgegeven licenciaatsverandering aan de ULB, 1992.

 

 

- Socialisme en antimilitarisme/pacifisme:

AUTIER (P.),

‘Les socialistes belges et la durée du service militaire 1918-1928’, onuitgegeven licentiaatsverhandeling ULB, 1986.

CHERON (Marcel),

‘L’ antimilitarisme du parti ouvrier belge, avril 1925 – décembre 1926’, onuitgegeven licentiaatsverhandeling UCL, 1980.

CREVECOEUR (H.),

‘L’ antimilitarisme socialiste en Belgique. Décembre 1926’, onuitgegeven licentiaatsverhandeling, univ. Leuven, 1964-‘65

DRIESSENS (Ivo),

‘Het anti-militarisme van de Belgische Werkliedenpartij 1928 – 1936’, onuitgegeven licentiaatsverhandeling VUB, 1976

ESPRIT (Carl),

‘Het debat over de legerrekrutering in België, 1887 – 1902. Naar een nieuwe militiewet’, onuitgegeven licentiaatsverhandeling KUL, 1983.

KISIELEWICZ (Michel),

‘Pacifisme et antimilitarisme dans le partie ouvrier belge (novembre 1927 – mars 1935), onuitgegeven licentiaatsverhandeling UCL, 1986.

MOMMEN (A.),

‘De Belgische Werkliedenpartij. Ontstaan en ontwikkeling van het reformistisch socialisme (1880 – 1914)’, Gent, 1980.

NORRENBERG (D.),

‘Le PSB face aux problèmes militaires’, in: ‘socialisme’, nov 1964, 66, pp 769 – 790.

PINSON (C.),

‘L’antimilitariste socialiste en Belgique, janvier 1927 – novembre 1927’, onuitgegeven licentiaatsverhandeling UCL, 180 p.

PUISSANT (Yves),

‘Genese en schipbreuk van de vredesgroep der socialistische partij’, onuitgegeven licentiaatsverhandeling RUG, 1999, 209 p.

RENARD (Claude),

‘Un aspect du socialisme avant 1914: les attitudes politiques et idéologiques du Parti ouvrier belge dans les débats sur la défense nationale (1885 – 1913)’, onuitgegeven licentiaatsverhandeling ULB, 1973, 243 p.

THEATRE (A.),

‘Le parti ouvrier belge à Bruxelles et la loi de milice de 1913’, onuitgegeven licentiaatsverhandeling Koninklijke Militaire School, 1981.

TORFS (J.),

‘Een onderzoek naar de houding van de Belgische Werkliedenpartij tegenover de militaire dienstduur van 1918 tot 1921’, Leuven, onuitgegeven licentiaatsverhandeling KUL, 1965, 91 p.

TREMBLOY (Jean),

‘De opvattingen en de houding van de BWP t.a.v. de landsverdediging (1919 –1939)’, onuitgegeven licentiaatsverhandeling RUG, 1980.

VAN DEN DURPEL (Gisela),

‘De houding van de militairen en de linkse oppositie tegenover de militairen en de linkse oppositie tegenover de persoonlijke dienstplicht in de Maasforten in 1886 en 1887’, onuitgegeven licentiaatsverhandeling , KUL, 1985.

VAN KERKHOVEN (P.),

‘De houding van de Belgische werkliedenpartij in het Vlaamse Landsgedeelte ten opzichte van de militiewet van 1913’, onuitgegeven licentiaatsverhandeling Koninklijke Militaire School, 1981.

VAN LERBERGE (R.),

‘De Internationale socialistische anti-oorlogsliga 1931 – 1939’, Gent, RUG (onuitgegeven licentiaatsverhandeling geschiedenis), 161 p.

VANSCHOENBEECK (Guy),

‘Leger en socialisme voor de eerste wereldoorlog’, in: ‘Revue Belge d’ Histoire Militaire’, 1979, 23, pp. 219 – 262

 

 

- Identiteit en socialisme

BERGER (S.) and SMITH (A.),

‘Nationalism, labour and ethnicity 1870 – 1939’ Manchester, 1999, 292 p.

VAN DER LINDEN (Marcel) en VAN VOSS (Lex Heerma),

Class and other identities : gender, religion and ethnicity in the writing of European labour history’, New York (N.Y.) : Berghahn books, 2002.

WILS (Lode),

‘Arbeidersbeweging en nationalisme', in: 'Vlaams Marxistisch Tijdschrift', XXIX (1995), 2, pp. 79-94.

 

 

- Het arbeiderslied / het socialistische leid

’35 zangen voor het volk’, Gent, Samenwerkende volksdrukkerij, 1909, 47 p.

‘36 zangen voor het volk’, Gent, Samenwerkende volksdrukkerij, s.d., 45 p.

‘100 zangen voor het volk’, Gent, Het Licht, s.d.

107 zangen voor het volk’, Gent, Het Licht, s.d.

Het oude socialistische lied’, Brussel, Het Licht, 1980, 48 p.

‘Het oude socialistische lied’, in: ‘Germinal’, 14 (1947), 1, 39 p.

’N bundel SJw-liedjes’, s.n., s.d., s.p.

Nederlandsche en Fransche sociaal-democratische liederen en gedichten’, Gent, Emilie Claeys, 1894, 62 p.

‘Socialistische liederen. Eerste bundel’, Gent, Samenwerkende Volksdrukkerij, 1906, 47 p.

BRACKE (A.),

Het socialistische Strijd- en Volkslied’, Oostvlaamsche Zanten, 39(1964), 3, pp90 - 101

DEMOEN (Erik),

A la vapeur, dat heet progres. Liederen van de industriële revolutie’, Gent, MIAT, 203 p.

GUEUX (Jacques) et GUILLAUME (Charles),

Les chants du peuple’, Bruxelles, la presse socialiste, s.d.

VAN LAECKE (Nathalie),

De zingende jeugd. Een vergelijkende benadering van het liedgoed bij de socialistische en katholieke arbeidersjeugd’, licentiaatsverhandeling aan de RUG, 1999, 178 p.

 

 

Persgeschiedenis

HERTECANT (Gilbert),

‘De houding van de Belgische pers t.o.v. het militaire vraagstuk (1902 - 1913)', onuitgegeven licentiaatsverhandeling RUG, 1984.

VAN EENOO (R.) en VERMEERSCH (A.),

‘Bibliografisch repertorium van de Belgische pers. 1789 - 1914', 'Interuniversitair centrum voor hedendaagse geschiedenis. Bijdragen 23', Leuven, Editions Nauwelaerts, Paris, Béatrice Nauwelaerts, 1962, 86 p.

 

 

Werkstukken:

‘Le mouvement ouvrier en Belgique. 1830 - 1940. Outils pédagogiques', Bruxelles, CARHOP

 

‘Licentiaatsverhandelingen m.b.t. de socialistische arbeidersbeweging, 1975 - 1981', in: 'amsab-itjdingen', I, 1982, 1, pp. 107 - 113.

DE WEERDT (Denise),

‘Bibliografie van het socialisme en de socialistische arbeidersbeweging', in: 'Amsab-tijdingen'.

DE WEERDT (Denise),

‘Socialisme en socialistische arbeidersbeweging in België. Bibliografie van werken en tijdschriftartikels verschenen sedert 1944', Brussel, 1979 en Gent, 1988.

LIEVIJNS (Luc),

‘Repertorium van de pers en periodieken bewaard op het Amsab', 1831 - 1940', Gent, Amsab, 1994.

WILLEMS (Marc),

‘Bibliografie van de Belgische politieke partijen', Leuven, 1978.

 

 

Lijst met afkortingen

 

AP: Annales Parlementaires

AR: Algmene raad (van de BWP)

ARA: Algemeen Rijksarchief

BVK: Beknopt verslag Kamer

BVS: Beknopt verslag Senaat

BWP: Belgische Werkliedenpartij

JGS: Jeune Garde Socaliste (=SJW)

KUL: Katholieke universiteit Leuven

PG: Parket-generaal

POB: Parti Ouvrier Belge (=BWP)

RAA: Rijksarchief Antwerpen

RABeveren: Rijksarchief Beveren-Waas

RAG: Rijksarchief Gent

RUG: Rijksuniversiteit Gent (UGent)

SAA: Stadsarchief Antwerpen

SAB: Stadsarchief Brussel

SAG: Stadsarchief Gent

SJW: Socialistische Jonge Wacht

UCL: Université Catholique de Louvain

UGent: Universiteit Gent

ULB: Université Libre de Bruxelles

VUB: Vrije Universiteit Brussel

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende