Nog een vergeten hoofdstuk... De Vereeniging voor Volkenbond en Vrede, het tijdschrift De Volkenbond en het pacificisme in Nederland van 1925 tot en met 1934. (Th. C. F. Peppelman)

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende  

 

WOORD VOORAF

 

Nu ik met de voltooiing van deze scriptie mijn studie geschiedenis afrond, lijkt het mij gepast om een woord van dank uit te spreken aan allen, die mij in de gelegenheid hebben gesteld om mijn scriptie te schrijven en deze af te ronden.

Allereerst gaat mijn dank uit naar de heer Tamse, die mij vanaf het begin van mijn scriptie begeleid heeft. Zijn op- en aanmerkingen bij de stukken die ik aanleverde, waren soms kritisch en corrigerend, maar altijd opbouwend en bemoedigend. Voorts wil ik mijn dank uitspreken voor het engelengeduld dat hij heeft opgebracht in de trage perioden van mijn scriptie. Mijn dank gaat eveneens uit naar de heer Riemens, die met zijn boek Nog een vergeten hoofdstuk. De Nederlandsche Anti-Oorlog Raad en het Nederlandse Pacifisme mij inspireerde voor de titel van mijn scriptie. De adviezen die hij mij gegeven heeft zijn ook van veel nut geweest.

Voorts wil ik mijn dank aan mijn ouders uitspreken die het mij mogelijk hebben gemaakt om te studeren en mij altijd gesteund hebben. Zonder hen was ik nooit aan de afronding van mijn studie geschiedenis begonnen, laat staan dat ik er ooit aan begonnen zou zijn.

Tot slot wil ik mijn dank uitspreken aan Dieuwertje Zantingh en Klaas Tippe, wier belangstelling voor mijn werk mij ge´nspireerd, aangespoord en aangemoedigd hebben.

 

Theo Peppelman.
 

home lijst scripties inhoud vorige volgende