Nog een vergeten hoofdstuk... De Vereeniging voor Volkenbond en Vrede, het tijdschrift De Volkenbond en het pacificisme in Nederland van 1925 tot en met 1934. (Th. C. F. Peppelman)

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende  

 

BRONNEN EN LITERATUUR

 

Geraadpleegde en toegepaste bronnen:

 

Universiteitsbibliotheek Amsterdam

Bibliotheek Vredespaleis Den Haag

Universiteitsbibliotheek Groningen

 

Gebruikte artikelen uit De Volkenbond. Maandelijksch tijdschrift voor internationale vraagstukken. Officieel orgaan van de Vereeniging voor Volkenbond en Vrede:

 

Gebruikte literatuur:

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende