Homerische invloeden in de Koninklijke tombes te Vergina? (Catharina Boullart)

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende  

 

WOORD VOORAF

 

Alvorens aan te vangen met het uitschrijven van het resultaat van het onderzoek dat ik gedurende mijn twee licentiejaren gevoerd heb, wens ik een dankwoord te richten aan eenieder die mij bij deze taak ter zijde heeft gestaan.

In de eerste plaats vermeld ik prof. Dr. R.A.. Lunsingh Scheurleer, de promotor, met wie ik de eerste keer in contact kwam in juli 1993, toen ik zeer gastvrij ontvangen werd in het Allard Pierson Museum te Amsterdam. Gedurende het eerste halve jaar, bij het zoeken naar het onderwerp voor mijn thesis, heeft hij me menig voorstel gedaan, maar me daarbij toch volledig de vrije keuze gelaten en zich bijzonder geduldig getoond wanneer ik -weer eens- een totaal andere richting insloeg. Hulp en raad, maar vooral een duidelijke blijk van enthousiasme voor het uiteindelijke onderwerp, hebben me enorm bijgestaan.

Vervolgens wil ik prof. Dr. F. Vermeulen en prof. Dr. H. De Ley, de eerste en tweede commissaris, bedanken voor het lezen van de thesis en voor hun voorafgaandelijke interesse en aanmoedigingen wanneer ik hen in verband met de thesis consulteerde.

 Dank ben ik ook verschuldigd aan prof. Dr. H. Mussche die me via de Heer Piet Lambrecht, secretaris van de Belgische Archeologische School te Thorikos Lavrio, de toelating vanwege Mevr. Drougou bezorgde om in augustus 1994 het interieur van de "Tombe van Persephone" te bezichtigen. Jammer genoeg viel mijn tweede bezoek aan Vergina niet samen met de opgravingscampagne die Mevr. Drougou daar voerde, zodat het niet mogelijk was haar persoonlijk te ontmoeten, maar toch gaat mijn dank ook uit naar haar. De Heer Piet Lambrecht, met wie ik slechts schriftelijk contact heb gehad, heeft me daarenboven ook nog het postuum uitgegeven boek van M. Andronicos "Vergina II, the "Tomb of Persephone" ",  142, Athens 1994, rechtstreeks vanuit Griekenland meegebracht, nadat Steven Thielemans me van het bestaan ervan op de hoogte had gesteld, een attentie waarvoor zij beiden vermeld moeten worden.

Voor de aanmaak van het platenalbum heeft de wijze raad en hulp van Vincent Knecht bijzonder veel betekend: zonder hem zouden de kleurenscans en -prints er nooit zijn geweest.

Mijn moeder verdient extra aandacht voor het geduldig en eindeloos herlezen van de teksten om type- en taalfouten tot een minimum te beperken.

Mijn vader ten slotte, alsook vele kennissen, hebben door het voeren van interessante gesprekken menigmaal voor een bijkomende inspiratiestoot gezorgd of, wanneer nodig, het licht in de duisternis doen schijnen en ze zijn mij een hele steun geweest, waarvoor hier mijn oprechte dank.

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende