Emiel Van Haver en het cultureel leven in Sint-Niklaas tijdens de Tweede Wereldoorlog. (Ilse Marquenie)

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende  

 

BIJLAGEN

 

1. Emiel Van Haver, derde van links, brengt op deze foto van zeer slechte kwaliteit de Hitlergroet uit bij het schouwen van een optocht.

Bron: Maar dat is besturen. Verkiezingsblad, 11 oktober 1958.

 

 

2. Het bestuur van de toneelafdeling van de Katholieke Gilde in 1929. Op de tweede rij uiterst links staat Emiel Van Haver.

Bron: VANDERVEKEN, “Toneelleven te Sint-Niklaas tijdens het interbellum”, 156.

 

 

3. Overzicht van de leden van het schepencollege doorheen de Tweede Wereldoorlog.

 

1940 tot mei 1940

burgemeester: Hendrik Heyman

schepenen:    Jozef Vercauteren

                         Romain De Vidts

                         Aloïs Symoens

                         Jozef Van Royen

                         Emiel Van Haver

stadssecretaris: Arthur Désiron

 

13 juni 1940 – 9 december 1940

burgemeester: w.n. Emiel Van Haver

schepenen:    Jozef Vercauteren

                         Romain De Vidts

                         Aloïs Symoens

stadssecretaris: Arthur Désiron

 

9 december 1940 – maart 1941

burgemeester: w.n. Emiel Van Haver

schepenen:    Arthur De Meyer

                         w.n. René Blommaert

                         w.n. Willem D’Hanens

                         w.n. Jozef Van Der Vreken

stadssecretaris: w.n. Alfons Stoop

 

maart 1941 – 6 september 1941

6 september 1941 – 2 oktober 1942

burgemeester: w.n. Emiel Van Haver

schepenen:     Arthur De Meyer

 schepen-commissaris:       Edgard Morel

                                                 Frans Wymeersch

                                                 Emiel Van den Broeck

stadssecretaris: w.n. Alfons Stoop

 

2 oktober 1942 tot 2 september 1944

burgemeester: w.n. Emiel Van Haver

schepenen:    Arthur De Meyer

                         w.n. Edgard Morel

                         w.n. Frans Wymeersch

stadssecretaris: L. Baets.

 

2 september 1944 – 21 oktober 1944

burgemeester: Hendrik Heyman

schepenen:    Jozef Vercauteren

                         Romain De Vidts

                         Aloïs Symoens

                         Jozef Van Royen

stadssecreatris: w.n. Alfons Stoop

 

burgemeester: w.n. Emiel Van Haver

Schepenen:     Arthur De Meyer

 Schepen-commissaris:   w.n. Prosper Van Wiele

                                             Edgard Morel

                                             Frans Wymeersch

stadssecretaris: w.n. Alfons Stoop

 

Bron: STOOP, Honderd jaar bestuursverantwoordelijken over de stad Sint-Niklaas, 7 – 9.

 

 

4. Schepen Edgard Morel, burgemeester Emiel Van Haver en de schepenen Arthur De Meyer en Frans Wymeersch delen speelgoed uit aan behoeftige kinderen tijdens een kerstfeest in 1943.

Bron: VAN BOUCHAUTE, Oorlog in de stad. Kroniek van Sint-Niklaas in 1943, 38.

 

 

5. Stratenplan van Sint-Niklaas.

 

 

6. Foto van Emiel Van Haver zoals hij omstreeks de Tweede Wereldoorlog was.

Bron: VAN LANDEGHEM, “Namen met weerklank in verband met Sint-Niklaas”, 381.

 

 

7. De staf van de Kreiskommandantur van Sint-Niklaas gefotografeerd op kerstnacht 1943. Links naast de vrouwelijke bediende op de eerste rij zit Kriegsverwaltungsrat Vogel, rechts op de tweede rij Kreiskommandant Major Bosch en Hauptmann Wach.

Bron: VAN BOUCHAUTE, Oorlog in de stad. Kroniek van Sint-Niklaas in 1943, 13.

 

 

8. Korpsfoto van de Sint-Niklase politie tijdens de Tweede Wereldoorlog, genomen voor de brandweerkazerne. Vooraan in het midden zit politiecommissaris Cryns, geflankeerd door zijn adjuncten Lerno en Lannoo.

Bron: VAN BOUCHAUTE, “Politiecommissaris Cryns en het verzet”, 20.

 

 

9. Foto van het trommelkorps en de klaroenblazers van de Koninklijke Harmonie Excelsior in 1948.

Bron: DE COCK, Excelsior: een muzikale eeuw, 25.

 

 

10. Voorblad van het programmaboekje voor de hulde aan Emiel Van Haver op 12 januari 1941.

Bron: BW, documentatiemap nr. 713: Emiel Van Haver.

 

 

11. Het schepencollege – uitgezonderd Arthur De Meyer – poseerde in 1942 voor de trappen van het stadhuis. De arrondissementscommissaris, de directeurs van de Arbeidsambt en Werbestelle en een officier van de Kreiskommandant vervolledigen het gezelschap.

Bron: VAN BOUCHAUTE, Oorlog in de stad. Kroniek van Sint-Niklaas in 1942, 14.

 

 

12. Arrestatie van een verdachte door Wase verzetsluit op de Grote Markt te Sint-Niklaas in september 1944.

Bron: VAN BOUCHAUTE, Oorlog in de stad. Kroniek van Sint-Niklaas in 1944, 31.

 

 

13. Ontslagbrief van Emiel Van Haver, geschreven op 20 oktober 1944. Het is merkwaardig dat Van Haver het woord burgemeester eerst schrijft en daarna zelf schrapt.

Bron: VAN BOUCHAUTE, Oorlog in de stad. Kroniek van Sint-Niklaas in 1944, 36.

 

 

14. Beeld van het openluchtspel De Leeuw van Vlaanderen voor het stadhuis.

Bron: 50 jaar bevrijding Sint-Niklaas, 8.

 

 

15. Foto van het Driedubbel mannenkwartet De Averullen, ongedateerd.

Bron: VAN GOETHEM, Lexicon van het muziekleven in het Land van Waas, 110.

 

 

16. Foto van de leden van de Hoofdrederijkerskamer van het Land van Waas De Goudbloem in de tuin van het stedelijk museum eind 1939.

Bron: VANDERVEKEN, “Toneelleven te Sint-Niklaas tijdens het interbellum”, 152.

 

 

17. Overzicht van de voorstellingen van De Goudbloem tijdens de bezetting.

 

1940 1 september Het leven begint

 29 september idem

 13 oktober Wespennest (Van den Heiden en Bakker)

 24 november Robbedoes (Van Bommel, Kouw en Bakker)

 1 december idem

1941 19 januari Het Chineesche Landhuis (Osman en Corbet)

 26, 27 januari idem

 16, 23 maart Driemaal levenslang (Hasnik en Renker)

 5, 12 oktober Floremieke (Wickeler en Couriadec)

 23, 30 november 30 seconden liefde (Aldo de Benedetti)

 1 december idem

1942 18, 25, 26 januari Miss Ba (Bésier en De Vries)

22, 29 maart Op de golven (Axel Ivers)

16 april idem

1 juni Robbedoes (Bommel, Kouw en Bakker)

13, 20 september Ik ben getrouwd (Zorzi)

1, 8, 9 november Magda (Suderman)

1943 7, 14, 15 februari Freuleken (Roelvink)

11, 12 april Ik ben niet jaloersch (W. Putman)

6 juni De spelbreker (Henk Bakker)

 Het goede voorbeeld (Henk Bakker)

10, 17, 18 oktober Lily heeft Koorts (Siegmund Graff)

12, 19, 20 december De stroom (Max Halbe)

1944 13, 20, 21 februari Maria Stuart (Schiller)

20, 30 april Mijn vrouw de toneelspeelster (Moller en Sachs)

3 september Mijn Pirroen (Timmermans)

Bron: Hoofdrederijkerskamer van Waasland De Goudbloem, 1 – 7.

 

18. Overzicht van de voorstellingen van de Koninklijke Toneelkring Sint-Genesius tijdens de bezetting.

 

1940 29 december De gril van den Hertog (G. Nielen)

1941 20 april De Gouden Clown (Grosfeld)

13 juli De Reiziger in delicate kwesties (Herman Steylen) Jozef Burm, Alfred Kuipers en André Van der Veken traden als jong talent op.

1942 19 juli Het kostbare Leven (G. Nielen)

1943 25 juli het blijspel Wij zijn gezworen Kameraden (G. Nielen)

1944 9 juli het blijspel Ze gaan ne gang (Dirickx)

 

Bron: VAN DER HELST, Van broederschool tot landjuweel, 127

 

 

 

19. Foto van The Blue Dandies in kleine bezetting eind jaren dertig.

Bron: BW, documentatiemap nr. 2505: The Blue Dandies.

 

 

20. Foto van The Metro-Club, ongedateerd.

Bron: BW, documentatiemap nr. 2518: The Metro-Club.

 

 

21. Foto van de Koninklijke Harmonie De Kunstvrienden in 1924.

Bron: Kijk op Groot Sint-Niklaas, 91.

 

 

22. Nota van Emiel Van Haver aan de kunstkring Klimop op 17 juni 1943.

Bron: BW, documentatiemap nr. 572: kunstkring Klimop.

 

 

23. Karikatuur van de Christelijke Volksbelangen.

Bron: Maar dat is besturen. Verkiezingsblad, 11 oktober 1958.

 

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende