Emiel Van Haver en het cultureel leven in Sint-Niklaas tijdens de Tweede Wereldoorlog. (Ilse Marquenie)

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende  

 

BIBLIOGRAFIE

 

1. Bronnen

 

Archief en Museum voor het Vlaams Cultuurleven te Antwerpen

 

 

Griffie van het Militair Gerechtshof te Brussel

 

 

Studie –en Documentatiecentrum Oorlog en Hedendaagse Maatschappij te Brussel

 

 

Documentatiemappen Bibliotheca Wasiana

 

 

Documentatiemappen van de Koninklijke Oudheidkundige Kring van het Land van Waas

 

 

Politiearchief Sint-Niklaas

 

 

Stadsarchief Sint-Niklaas (Modern Archief)

 

 

Persoonlijk archief van Lieven Dehandschutter

 

 

(Telefonische) gesprekken

 

 

2. Werken

 

 

 

AFKORTINGEN

 

A.C.W. : Algemeen Christelijk Werkersverbond

AMVC : Archief en Museum voor het Vlaams Cultuurleven

A.N.V. : Algemeen Nederlands Verbond

A.T.C. : Algemene Toneelcentrale

A.V.N.J. : Algemeen Vlaams Nationaal Jeugdverbond

B.L.: Belgisch Legioen

BW : Bibliotheca Wasiana

C.O.O. : Commissie van Openbare Onderstand

C.V.P: Christelijke Volkspartij

DeVlag : Duitsch–Vlaamsche Arbeidsgemeenschap

G.L.: Geheim Leger

K.N.B.: Koninklijke Nationale Beweging

K.N.S. : Koninklijke Nederlandse Schouwburg

KOKLVW : Koninklijke Oudheidkundige Kring van het Land van Waas

K.V.V.: Katholieke Vlaamsche Volkspartij

N.L.V.C. : Nationale Landbouw– en Voedingscorporatie

N.S.J.V. : Nationaal–Socialistische Jeugd Vlaanderen

O.F.: Onafhankelijkheidsfront

P.A. : Propaganda–Abteilung

PROMI : Reichsministerium für Propaganda und Aufklärung

P.V.V.: Partij voor Vrijheid en Vooruitgang

SASN: Stadsarchief Sint-Niklaas

SOMA: Studie– en Documentatiecentrum Oorlog en Hedendaagse Maatschappij

S.P.: Socialistische Partij

S.S.: Schutzstaffel

V.B.O. : Vereniging voor Beschaafde Omgangstaal

Verdinaso: Verbond der Dietsche Nationaal-Solidaristen

VIVO. : Vlaams Instituut voor Volksdans en volksmuziek

V.N.V. : Vlaams Nationaal Verbond

V.N.Z. : Vlaams Nationaal Zangverbond

V.O.S. : Vereniging van Vlaamse Oud-Strijders

V.T.B. : Vlaamse Toeristenbond

V.U.: Volksunie

V.V.M. : Verbond van Vlaamse Muziekverenigingen

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende