Van Bulcks volkenkunde. Koloniale antropologie in België, een gevalstudie van pater Van Bulck s.j. (1903 – 1966). (Raf Van Hoof)

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende  

 

Woord Vooraf

 

Iedereen die er ooit mee geconfronteerd is geweest, heeft het al wel ervaren: het schrijven van een verhandeling is niet altijd even makkelijk.  Het is, vooral in de laatste maanden en weken, vaak een factor van ergernis, en valt soms te vergelijken met het zwaard van Damocles.  Daarom lijkt het me gepast bij het begin van deze neerslag van mijn onderzoek enkele woorden van dank uit te drukken voor diegenen die mee voor de goede afloop hebben gezorgd. 

            De professoren François en Vangroenweghe wil ik ten zeerste bedanken voor hun inhoudelijke opmerkingen en bijsturingen.  Zonder de verrijkende gesprekken met hen, zou ik ongetwijfeld zaken over het hoofd hebben gezien.  Ook professor Meeuwis, die me in stelling bracht voor het onderzoek naar de taalkaart en me er een artikel ter perse over bezorgde, wil ik mijn oprechte dank uitdrukken.  Daarnaast ben ik ook doctorandus Geert Castryck en Honoré Vinck MSC dank verschuldigd voor de interesse die ze in mijn onderwerp betoonden en de onderzoeksaanzetten die ze me hebben gegeven. 

            Dr. Karel Arnaut zou ik willen bedanken voor de gouden literatuurtips die hij me gaf aangaande antropologie.  Door hem kon ik het onderwerp opentrekken naar een ruimer kader.  Eveneens aan de heren M. Couttenier en F. De Boeck van de KULeuven, zou ik om die reden dank willen brengen.  Ook zij betoonden een grote interesse voor mijn onderzoek, en hielpen me regelmatig met literatuurverwijzingen.  Het was overigens F. De Boeck die me in contact bracht met prof. em. E. Roosens, oud – leerling van Van Bulck.

            Tevens wil ik hier pater Butaye s.j. en pater Cordeman s.j. bedanken.  Zij zorgden er namelijk voor dat ik mijn archief- en bibliotheekwerk in de best mogelijke omstandigheden kon uitvoeren.  Vooral de uitzonderingsmaatregel voor de middagpauze die pater Butaye s.j. me voorstelde, stel ik zeer op prijs.  Daarnaast waardeer ik ten zeerste het vriendelijke gebaar waarmee pater Cordeman s.j. me een exemplaar van de doctoraatsthesis van Van Bulck gaf.  Om dezelfde reden dank ik ook Dhr. A. Deneef, die zich verdiept in de geschiedenis der jezuïeten, van harte om het toesturen van zijn boek  Les Jésuites au Congo - Zaire.

Een speciale vermelding dient te worden gegeven aan het uiterst behulpzame academisch technische personeel van de vakgroepen Afrikaanse Talen en Culturen, en Nieuwste Geschiedenis.  Vooral Mevr. G. Vandaele wil ik langs deze weg een warm hart toedragen.  Graag wil ik mijn moeder bedanken voor het geduld waarmee ze zich door mijn manuscript heeft geworsteld.  Haar, maar ook mijn vader, wil ik voorts bedanken voor de steun die ze voor me waren tijdens mijn studies, alsook voor de ongebreidelde hulp en mogelijkheden die ik van hen heb gekregen.  Ik wil tot slot ook mijn vrienden bedanken voor de steun die ze me heel die tijd hebben gegeven.  In het bijzonder Astrid Waterinckx draag ik daarbij een warm hart toe.

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende