Communicatie tussen vakbonden binnen een multinationaal bedrijf. (Renaat De Witte)

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende  

 

Voorwoord

 

Doordat ik op een relatief korte termijn in de vakbondsdelegatie LBC ben gekomen was het aan mij de kennis te vergaren om het werk van een afgevaardigde waardig te kunnen uitvoeren.

 

Op zoek naar kennis was ik blij met het aanbod van mijn collega LBC, Chris De Vleeschauwer, om in 2003 te starten met de vorming sociaal-economisch beleid, om zo een ruimere syndicale kijk te verwerven. Daar dank ik hem dan ook voor.

   

De grote opgave binnen deze cursus was het schrijven van deze paper.

Doordat ik nog steeds niet vertrouwd was met de structuren van mijn eigen vakbond beschouwde ik dit als een uitgelezen moment om het eigen vakbondsapparaat wat meer onder de loep te nemen. Bovendien ben ik ervan overtuigd dat kennis en communicatie binnen elke organisatie uitermate belangrijk is.

Daarom wilde ik me de vraag stellen of, binnen de vakbond, mits de voorhanden zijnde structuren en communicatiemiddelen, het contact met de basis binnen de vakbeweging in deze globaliserende wereld wel aanwezig is.

 

Deze weg kon niet zomaar worden afgelegd zonder de hulp van mijn promotor Peter van der Hallen, die me op weg heeft gezet het domein af te bakenen en mij wegwijs heeft gemaakt in het opzoekingswerk binnen de literatuur. Dankzij hem kreeg ik ook twee belangrijke werken in handen die een grote bron van informatie zijn geweest in het schrijven van deze paper.

 

Ook wil ik nog Irčne Gorrebeeck(Bayer) en Alex Buysse(Sidmar) heel speciaal danken voor de tijd die ze aan mij hebben besteed om al mijn vragen te willen beantwoorden. Ook dank ik hen om het verbeteren van de vragenlijst, voordat ze definitief werd verstuurd naar de verschillende EOR-leden.

 

Een welgemeende dank is er ook voor de inspanning die negentien EOR-afgevaardigden hebben geleverd om 2 ŕ 4 uur op te offeren voor het invullen van de vragenlijst. Zonder hen was deze paper er niet gekomen.

 

Een student in huis is een opgave voor het hele gezin. Daarom dank ik hiervoor mijn echtgenote, Annuncia en mijn kinderen, Blijde, Minne, Liefke en Frede.

 

Als laatste wil ik Dominique Kiekens en Peter van der Hallen danken voor hun geduld voor het laat inleveren van deze paper.

 

Als laatste wil ik zeggen dat ik heel veel deugd heb beleefd aan het schrijven van deze paper en kan ik zeggen dat deze 2 academiejaren heel waardevol zijn geweest in het bevredigen van mijn verlangen naar kennis.  

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende