Het Turkse verenigingsleven in Gent: een casestudy. (Wouter Vanparys)

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende  

 

Voorwoord

 

Op deze plaats zou ik graag enkele mensen bedanken zonder wie onderliggend werk niet tot stand zou zijn gekomen. In de eerste plaats mijn promotor, prof. dr. Marc Verlot en mijn begeleider, Sven Sierens, voor de vele tips en wenken, de tijdsinvestering en de begeleiding van alle aspecten van deze verhandeling.

 

Ik zou ook graag mijn ouders bedanken voor hun jarenlange steun en hulp tijdens mijn studies.

 

Bijzondere dank gaat uit naar Ilse, voor haar liefde, haar geduld en verbeterwerk, het constante bijspijkeren van mijn schrijfstijl.

 

Tenslotte zou ik iedereen willen bedanken die meewerkte aan mijn onderzoek: Aydemir, Cemal, Ceylan, Eva, Mehmet, Memmet, Mohammed, Mustafa, Orhan, Rabia, Ridvan, Saban, Sahan en alle anderen die ik sprak of die mij hielpen.

 

 

Hoewel er grote zorg is besteed aan het weergeven van de meningen en theorieŽn van verschillende auteurs, is het mogelijk dat er toch fouten in deze verhandeling zijn geslopen. Uiteraard is dit volledig voor rekening van de auteur. Ondergetekende draagt volledige verantwoordelijkheid voor deze verhandeling.

 

 

Wouter Vanparys

Gent, mei 2002

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende