Topambtenaar in Belgisch-Kongo.

Een studie naar beeldvorming bij ambtenaren in gewestdienst, van het niveau van gouverneur-generaal tot hulpgewestbeheerder, in de periode 1958-1960.

 

Linda Goeman

 

Scriptie voorgelegd aan de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte,
voor het behalen van de graad van
Licentiaat in de Geschiedenis.

Academiejaar: 1996-1997

Universiteit Gent

Promotor:  Prof. Dr. H. Balthazar

 

home lijst scripties inhoud volgende  

 

VOORWOORD

 

INLEIDING

 

LIJST DER AFKORTINGEN

 

BIBLIOGRAFIE.

 

DE OMGEVING

    ZAIRE

        GEOGRAFIE EN KLIMAAT

        DE BEVOLKING EN DE TALEN.

        TERRITORIALE INDELING IN 1938-1958.

    BELGIË...EEN KOLONIALE MOGENDHEID.

        “DOMINER POUR SERVIR” (P. RIJCKMANS), 1908-1945.

        NA DE TWEEDE WERELDOORLOG.

        HET JAAR 1958.

        HET JAAR 1959....NAAR DE ONAFHANKELIJKHEID.

        DE ONAFHANKELIJKHEID

        EEN MISLUKTE GOK.

 

DE GRONDSLAGEN VAN HET BESTUUR.

    DE WETGEVENDE MACHT.

        DE KONING

        DE KOLONIALE RAAD.

        HET PARLEMENT

        DE GOUVERNEUR-GENERAAL.

    DE UITVOERENDE MACHT.

        DE KONING.

        DE ADMINISTRATIE IN BELGIË

        PARLEMENTAIRE CONTROLE

        DE ADMINISTRATIE IN DE KOLONIE.

    DE RECHTERLIJKE MACHT

    DE VERDEDIGING VAN HET GRONDGEBIED

 

GEWESTELIJKE INDELING

    HET CENTRAAL GOUVERNEMENT

        GOUVERNEMENTSRAAD

        VICE-GOUVERNEUR-GENERAAL

        ‘INSPECTEURS D’ETAT’

        SECRETARIS-GENERAAL

        KABINETSCHEF.

        GOUVERNEMENTSSECRETARISSEN

        DIENSTEN IN HET GOUVERNEMENT-GENERAAL

    DE PROVINCIE

        BEVOEGDHEDEN

        DE PROVINCIECOMMISSARIS.

        DE DIENSTEN

        DE PROVINCIERAAD.

    HET DISTRICT

        TAAK

    STEDEN EN GEMEENTEN.

    HET GEWEST

        ...DE SCHAKEL TUSSEN KONGO EN BELGIË

        TAKEN

        GEWESTRADEN

    VERDERE ONDERVERDELING.

    VOORBEELD VAN HET ADMINISTRATIEF KADER IN HET DISTRIKT NEDER-KONGO IN 1960

        HET DISTRICT

        DE TERRITORIA

    HET TERRITORIAAL AMBTENARENKORPS IN 1960.

 

DE KOLONIALE LOOPBAAN...DE NORMALE GANG VAN ZAKEN.

    OPLEIDING

        MIDDELBAAR ONDERWIJS.

        HOGER ONDERWIJS.

    MOTIVATIE.

    HUWELIJK

    DE CARRIÈRE

        HET VERTREK NAAR DE KOLONIE, VAKANTIE EN OVERPLAATSINGEN.

        HET BEGIN...DE STAGE ALS ASSISTENT-GEWESTBEHEERDER.

        EN VERDER...

        EINDE VAN DE LOOPBAAN.

    DE OMGEVING

        BEHUIZING

        DE DAGTAAK

        UITRUSTING

 

DE GEBEURTENISSEN...EEN KINK IN DE KABEL .

    NAAR EEN NIEUWE KOLONIALE POLITIEK :DE JAREN 50.

        HET PLAN VAN BILSEN EN DE REACTIES.

        INTERN BELGISCHE PROBLEMEN NAAR DE KOLONIE.

        L.A.M PETILLON EN ZIJN WERKGROEP.

        HERVORMINGEN VAN DE STEDEN EN DE GEWESTEN.

    DE JAREN 1959-1960.

        DE RELLEN VAN JANUARI 1959

        DE REGERINGSMEDEDELING EN DE BOODSCHAP VAN DE KONING OP 13 JANUARI 1959

        VAN HEMELRIJCK EN ZIJN RELATIE MET DE ADMINISTRATIE.

        DE RELATIE TUSSEN DE HOGE EN DE LAGE ADMINISTRATIE.

        DE PROBLEMEN IN NEDER-KONGO

        DE PROBLEMEN IN KASSAÏ TUSSEN DE LULUA EN DE BALUBA.

        GESPREKKEN MET DE ADMINISTRATIE.

        DE HOUDING VAN A. SCHOLLER, VICE-GOUVENEUR-GENERAAL.

        DE KIVU-PROVINCIE

        DE RELLEN IN STANLEYSTAD EN DE OOSTPROVINCIE

        DE EVENAARSPROVINCIE

        KATANGA

        DE AFRIKANISATIE VAN DE ADMINISTRATIE.

        DE RONDE TAFELKONFERENTIE

        NAAR DE PROVINCIALE EN PARLEMENTSVERKIEZINGEN.

        MAATREGELEN VAN DE REGERING.

        DE VORMING VAN EEN REGERING

        DE GROTE DAG : 30 JUNI 1960.

    NA DE ONAFHANKELIJKHEID.

        TECHNISCH PERSONEEL VAN DE KONGOLESE REGERING.

        DE MUITERIJEN EN HET GEWELD

        DE AFSCHEIDING VAN KATANGA

    DE TERUGKEER NAAR BELGIË

        WAT WAS ER VOORZIEN VOOR DE AMBTENAREN

        DE TERUGKEER

        WERK

        TERUGKEER

        PUBLIEKE OPINIE OVER KOLONIALEN.

    BESLUIT :...VERANTWOORDELIJKHEID.

 

BIOGRAFIE

 

BESCHOUWINGEN OVER DE BEELDVORMING

    HETEROGENITEIT

    HOMOGENITEIT

    DE BEREIKTE PERSONEN.

 

home lijst scripties inhoud volgende