Tienermagazines en genderidentiteit: een internationale vergelijking. (Krystle Van Overloop)

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende  

 

Voorwoord

 

Een goede eindverhandeling is noodzakelijk om het diploma van licentiaat in de Communicatiewetenschappen te kunnen bemachtigen. Na grote inspanningen gedurende de afgelopen twee jaar kan ik U nu met trots mijn eindverhandeling presenteren. Natuurlijk had ik dit nooit kunnen bereiken zonder de hulp en morele steun van enkele mensen. Daarom zou ik allereerst mijn promotor Prof. Dr. K. Roe willen bedanken voor de tijd die hij voor mij vrijmaakte en zijn goede raadgevingen. Ten tweede gaat er een hartelijk woord van dank naar mijn ouders voor hun jarenlange steun tijdens mijn studies. Ook mijn vriend Tom mag niet ontbreken in deze lijst, aangezien hij diegene was die steeds mijn frustraties over de eindverhandeling moest aanhoren. Tenslotte wil ik nog alle kotgenoten en vrienden bedanken voor de mentale ondersteuning en vooral voor de nodige sociale afwisseling bij het schrijven van deze verhandeling.

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende