België en de Spaanse kwestie. Het Belgische diplomatieke beleid ten aanzien van Spanje tussen 1944 en 1954. (Jean Christophe Kremer)

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende  

 

BIBLIOGRAFIE

 

Ongepubliceerde bronnen

 

Brussel. Ministerie van Buitenlandse Zaken.

 

Dossiers Politiek Spanje (1940-1954):

 Dossier 11.572 1940-1944

 Dossier 10.956 Bis 1945-1947

 Dossier 12.070 1948-1949

 Dossier 12.407 1950-1952

 Dossier 12.485 1953-1954

 

Dossier Degrelle:

 Dossier 17.128 I 1945-1950

 

Madrid. Ministerio de Asuntos Exteriores.

 

Archivo Renovado (R)

 Bélgica

 

 

Gepubliceerde Bronnen

 

Bibliografische Repertoria en Algemene Naslagwerken

 

Monografieën en Artikels

 

LIJST VAN AFKORTINGEN

 

 

 

Spaanse termen werden in de tekst opgenomen met de Nederlandse vertaling tussen haakjes. Spaanse uitspraken of citaten werden echter onmiddellijk in de tekst vertaald terwijl de originele uitspraak in een voetnoot is opgenomen.

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende