Geschiedenis van de Spaanse film (1896 - 1939). Más de cien palabras. (Karen Verschooren)

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende  

 

Voorwoord

 

In dit voorwoord had ik graag een aantal mensen, die in de totstandkoming van deze thesis een belangrijke rol hebben gespeeld, bij naam vernoemd. Eerst en vooral wil ik mijn promotor prof. W. Hesling van harte bedanken, zowel voor de grondige en snelle feedback doorheen het hele jaar als voor de goede raad op toekomstvlak. Een tweede belangrijke persoon die een niet te onderschatten bijdrage leverde tot de inhoud van deze thesis is prof. E. Rodríguez Merchán. Als professor Spaanse filmgeschiedenis aan de Facultad de Ciencias de la Información, Universidad de Complutense nam hij, tijdens mijn verblijf in Madrid, de rol van co-promotor op zich en stond hij steeds klaar om mijn vragen, rechtstreeks vanuit het onderzoeksveld, te beantwoorden. Daarnaast wil ik zeker en vast ook mijn ouders bedanken die op logistiek en moreel vlak gedurende de vier academische jaren steeds voor mij klaarstonden. Tenslotte nog een woordje van dank aan mijn vriend en vrienden, die meer dan eens de nieuwste thesisrevelaties moesten aanhoren en dit ook met de glimlach deden.

            Rest mij enkel nog de lezer(s) van dit werkstuk een interessante tocht doorheen de vroeg-Spaanse filmgeschiedenis toe te wensen.

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende