SMS in marketingacties. Onderzoek naar de efficiŽntie van de short message service als marketinginstrument. (Barbara Boels)

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende  

 

 

 

De aanvang van mijn licentiaatverhandeling lijkt me de geschikte plaats om iedereen te bedanken die me de afgelopen maanden heeft bijgestaan. Zonder hen zou deze verhandeling niet zijn wat ze nu is. Ik wens mijn promotor, Professor Dr. D. De Grooff, te bedanken voor de nuttige tips en de snelle reacties op mijn vragen. Bovendien was het ook hij, die me een onderwerp presenteerde waarover ik nagenoeg niets wist, maar na mijn verhandeling nooit meer genoeg zal van krijgen. Een woord van dank gaat ook uit naar mijn ouders die me de gelegenheid boden om een eindverhandeling te mogen schrijven. Dankzij hun aanmoedigingen en financiŽle steun kon deze eindverhandeling gerealiseerd worden. Ook Karl De Bisschop en Mark Vandevelde verdienen een plaats in dit dankwoord omwille van hun medewerking aan de casestudies. Tot slot, maar niet in het minst, wil ik Peter Dehertogh bedanken. Niet enkel voor zijn hulp bij het verbeteren, maar vooral zijn oneindige geduld en motivatie waren een enorme steun voor mij.

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende