Het Sint-Barbaracollege tijdens het Interbellum. Sociaal-geografische rekrutering en toekomst van de leerlingen. (Didier Delaruelle)

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende  

 

Deze thesis draag ik op

aan mijn dochtertje Manou

die me meer slapeloze nachten bezorgde dan deze scriptie.

VOORWOORD

 

 

Voor ik mijn scriptie samenbundel, had ik graag nog even de mensen bedankt die me tijdens het voorbije jaar met raad en daad hebben bijgestaan. Vaak hielpen zij mij op kritieke momenten, soms met een helpende hand en soms met een luisterend oor of stimulans als de motivatie voor dit wetenschappelijk werk weer eens zoek was.

 

Ik denk hierbij vooral aan mijn vader, Gilbert, die me de kans gaf om nog na mijn studie van maatschappelijk assistent geschiedenis te studeren en mijn twee zussen die me mijn hele studietijd zijn blijven stimuleren en motiveren.

 

Een tweede woord van dank gaat uit naar mijn promotor, Prof. Dr. Jan Art die mij hielp bij de keuze van mijn onderzoek en bij wie ik steeds terecht kon.

 

Mijn erkentelijkheid gaat ook uit naar het personeel van het Sint-Barbaracollege, de verschillende gemeente- en stadsarchieven en de archieven van de universiteit van Gent en Leuven. Zonder hun bereidwillige medewerking was deze scriptie niet tot stand gekomen.

 

Tenslotte wil ik ook niet nalaten mijn vrienden te bedanken. Elk op hun manier hebben ze hun steentje bijgedragen tot deze scriptie. En last but not least wil ik mijn vriendin Anneleen bedanken voor de vele en vaak inspirerende ‘babbels’ en voor al die kleine en grote dingen waar ik geen woorden voor vind.

 

Bedankt iedereen!

 

 Didier Delaruelle,

 Gent, juli 2004

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende