Nationalisme en globalisering. Een theoretische verkenning ge´llustreerd aan de hand van het nationalisme in Schotland. (Maarten Van Onckelen)

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende  

 

Woord vooraf

 

Het schrijven van een eindverhandeling is een boeiende ontdekkingstocht.  Je komt niet alleen veel te weten over een bepaald onderwerp, maar je leert ook leven met beperkingen: boeken of tijdschriften die nergens te vinden zijn, urenlang zoeken naar woorden of een zinswending om iets duidelijk en helder te formuleren of te weinig tijd om bepaalde aspecten van het thema te doorgronden.

 

Deze verhandeling is de vrucht van meer dan een jaar individueel werk.  Toch zou ik zonder hulp en raadgevingen niet hetzelfde resultaat bereikt hebben.  Daarom wil ik hier enkele mensen bedanken.  Mhairi Hunter van de Scottish National Party bezorgde mij al de gevraagde informatie over de SNP.  Mijn medestudenten internationale politiek waren een dankbaar luisterend oor tijdens het schrijven.  Mijn promotor, prof. dr. Dirk Rochtus, verdient een speciaal woord van dank.  Hij volgde met interesse het totstandkomen van deze licentiaatsverhandeling en gaf op tijd en stond opbouwende kritiek, vooral als ik weer eens te onduidelijk was of voorbarige conclusies trok. 

 

Tot slot wil ik mijn ouders bedanken voor de kansen die ze mij gegeven hebben.  In niet altijd even gemakkelijke omstandigheden hebben zij ervoor gezorgd dat ik kon studeren.  Hiervoor zal ik hen altijd dankbaar zijn.

 

Maarten Van Onckelen

30 mei 2002

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende