Het conflict SAP - Van Zeeland 1934-1940 en de weerslag op de Belgische politiek. (Karel Van Nieuwenhuyse)

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende  

 

BIBLIOGRAFIE

 

1.   ARCHIEVEN

 

2.   DAG- EN WEEKBLADEN

Voor de periode 1934 - 1937 namen wij een uitgebreide collectie persknipsels door. Niet alle hieronder vermelde kranten werden volledig doorgenomen over vier jaar, maar wel liepen we ze af voor cruciale tijdstippen in het conflict tussen Sap en Van Zeeland (bvb. de val van de regering - de Broqueville, de vorming van de regeringen - Van Zeeland, de zgn. superpartij van Van Zeeland, de interpellatie van Sap, etc.). De geraadpleegde persknipsels waren afkomstig uit de collectie van Gustaaf Sap, uit de verschillende hierboven vermelde archieven, alsook consulteerden we uitvoerig de krantenverzameling van de centrale universiteitsbibliotheken van de K.U.Leuven en de R.U.Gent.

 

 

3.   TIJDSCHRIFTEN

Al deze tijdschriften werden volledig doorlopen tenzij anders vermeld.

 

 

4.   PARLEMENTAIRE DOCUMENTEN

 

5. GEDRUKTE BRONNEN EN WERKEN

Balthazar, H. “Het maatschappelijk-politieke leven in België 1918-1940” in: Algemene Geschiedenis der Nederlanden XIV. Haarlem, 1979, 148-199.

 

Baudhuin, F. Belgique 1900 - 1960. Explication économique de notre temps. Etudes Morales, Sociales et Juridiques. Leuven, 1961.

 

ID. “Europe and the Great Crisis” in: H. Van der Wee, ed. The Great Depression Revisited. Essays on the Economics of the Thirties. Den Haag, 1972, 59-68.

 

ID. Histoire économique de la Belgique 1914 - 1939. 2 dln. Brussel, 1944.

 

ID. La dévaluation du franc belge. Un an après. Brussel-Parijs, 1936.

 

ID. La dévaluation du franc belge. Une opération délicate parfaitement réussie. Brussel-Parijs, 1935.

 

ID. “La vie économique et financière: l’emprunt Mendelssohn”. La Revue générale, LXX (1937) 248-253.

 

ID. “Les conditions générales de l’évolution des finances publiques belges durant l’entre-deux-guerres” in: Institut Belge de Finances Publiques, ed. Histoire des finances publiques en Belgique II. Brussel-Parijs, 1950, 35-76.

 

ID. “Les Livres Sterling de la Banque Nationale de Belgique”. La Revue générale, LXV (1932) 371-385.

 

ID. “Paul van Zeeland tel que je l’ai connu”. La Revue générale, CX (1973) 11-17.

 

België en zijn koningen. Dossier bij de gelijknamige tentoonstelling in het Algemeen Rijksarchief . Brussel, 1990.

 

“Belgique et France (1920 - 1936)”. La Revue générale, LXXXIII (1950) 734-758.

 

Blok der katholieken van België. De politiek van het blok der katholieken van België. Verslagen en besluiten der congressen van het B.K.B. Brussel, 1938.

 

Capelle, R.Au service du Roi, 1934 - 1940. Brussel, 1949.

 

ID. Dix-huit ans auprès du Roi Léopold. Parijs, 1970.

 

Carton de Wiart, H. Souvenirs politiques 1918 - 1951. Brussel, 1981.

 

Charvet, M. La crise du Système Bancaire Belge et sa Réorganisation Récente. Parijs, 1936.

 

Chlepner, B.S. Belgian banking and banking theory. Washington, 1943.

 

Claes, E. Uit de dagboeken van Ernest Claes. Leuven, 1981.

 

Claeys-Van Haegendoren, M. Hendrik De Man: een biografie. Antwerpen-Utrecht, 1972.

 

ID. 25 jaar Belgische socialisme. Evolutie van de verhouding van de Belgische Werkliedenpartij tot de parlementaire democratie in België van 1914 tot 1940. Antwerpen, 1967.

 

Collin, F. Grondlijnen voor een monetair beleid. Tielt, 1981.

 

Commissie van onderzoek nopens de Crisiskredietverleeningen en het Samenheulen van Politieke en Financieele Machten. Algemeen verslag en bijlagen. Brussel, 1937.

 

Commissie voor Parlementair Onderzoek belast met het opsporen van de verantwoordelijkheden bij de ontwaarding van den frank 1935 - 1936. Processen-verbaal van de vergaderingen en bescheiden. Brussel, 1937.

 

Contribution à l’étude de la question royale. Evénements - documents. 2 dln. Brussel, s.d.

 

Convents, G. “Diplomatie en “Realpolitik”: Aspecten van de Belgische politieke en diplomatieke relaties met het Derde Rijk, 1933-1935”. Res Publica, Tijdschrift voor Politologie, XXVI (1984) 197-242.

 

Cordemans, M. Edmond Rubbens. Een levensverhaal met een bloemlezing uit zijn werken 1894-1938. Gent, 1965.

 

Daye, P. Léon Degrelle et le Rexisme. Parijs, 1937.

 

De Bock, W. “Extreem-rechts en de rijkswacht, een poging tot staatsgreep in België op 25 oktober 1936” in: W. De Bock e.a., ed. Extreem-rechts en de staat. Berchem, 1981, 11-58.

 

De Deurwaerder, J. “Katholieke partij en Vlaamse Beweging”. Encyclopedie van de Vlaamse Beweging, I (1973) 742-750.

 

Defoort, E. Charles Maurras en de Action Française in België. Nijmegen-Brugge, 1978.

 

Degrelle, L. Degrelle avait raison. Recueil de textes écrits par Léon Degrelle entre 1936 et 1940 dans le “Pays Réel”. Brussel, 1941.

 

De Guchteneere, A. “De betrekkingen tusschen de Nationale Bank van België en de Bankcommissie”. Streven, V (1938) 653-658.

 

De Laveleye, V. “L’expérience Van Zeeland en Belgique”. La Revue de France, XVI (1936) 505-520.

 

De Lichtervelde, L. La structure de l’état belge. Leuven, 1932.

 

ID. “Quelque Ministres des finances” in: Institut Belge de Finances Publiques, ed. Histoire des finances publiques en Belgique I. Brussel-Parijs, 1950, 63-96.

 

De Man, H. Herinneringen van Hendrik De Man. Antwerpen-Arnhem, 1941.

 

ID. La réforme bancaire du gouvernement et le plan du travail. Brussel, 1934.

 

De massa in verleiding. De jaren ’30 in België. Antwerpen, 1994.

 

De Preter, R. De 200 rijkste families. Geld en macht in de wereld van de holdings en de miljonairs. Berchem, 1983.

 

De Raeymaeker, O. België’s internationaal beleid 1919 - 1939. Brussel-Antwerpen-Leuven-Gent, 1945.

 

De Strycker, C. Les fonctions et les opérations de la Banque nationale de Belgique de 1914 à 1938. Collection de l’école des sciences commerciales et économiques nr. 21. Brussel, 1939. 

 

De Visscher, Ch. en Vanlangenhove, F. Documents diplomatiques belges 1920 - 1940. La Politique de sécurité extérieure. 5 dln. Brussel, 1964.

 

De Vlaamse Linie, 5e jaargang nr. 196, 27 juni 1952. “Uit het dossier van de jaren 1930 - 1940: de opkomst van ‘Rex’ ”.

 

Ibidem, 5e jaargang nr. 204, 22 aug. 1952. “Uit het dossier van de jaren 1930 - 1940: Gustaaf Sap”.

 

Devriendt, M. en Van De Berghe, Y. De Algemene Werkstaking van 1936. Limburgse Akademische Bibliotheek, reeks Sociaal Economische Geschiedenis, nr. 1. Hasselt, 1970.

 

De Waele, M. e.a. Beknopte Bibliografie van de Politieke en Sociaal-Ekonomische Evolutie van België 1918-1988. Gent, 1989.

 

De Wever, B. “De Vlaams-nationalisten in de parlementsverkiezingen van 1936”. Belgisch Tijdschrift voor Nieuwste Geschiedenis, XXIII (1992) 281-353.

 

ID. Greep naar de macht. Vlaams-nationalisme en Nieuwe Orde. Het VNV 1933 - 1945. Tielt-Gent, 1994.

 

Drion de Chapois, F. Paul van Zeeland au service de la Belgique. Brussel, 1971.

 

Du Bus de Warnaffe, Ch. Ceux de demain. Brussel, 1936.

 

Duchesne, J. 1934 - 1940: un tournant dans l’histoire de Belgique. Brussel, 1967.

 

Dupriez, L.-H. Les réformes monétaires en Belgique. Brussel, 1978.

 

Durant, G. Minister van Staat Gaston Eyskens: een biografie. Gent, 1983.

 

Durnez, G. De Standaard. Het levensverhaal van een Vlaamse Krant 1914 - 1948. Tielt-Weesp, 1985.

 

Durviaux, R. La banque mixte: origine et soutien de l’expansion économique de la Belgique. Collection de l’Ecole de sciences économiques 33. Brussel, 1947.

 

Elias, H.J. Vijfentwintig jaar Vlaamse Beweging 1914-1939. 4 dln. Antwerpen, 1969.

 

Encyclopedie van de Vlaamse Beweging. 2 dln. Tielt-Utrecht, 1973.

 

Etienne, J.-M. Le mouvement rexiste jusqu’en 1940. Cahiers de la fondation nationale des sciences politiques 165. Parijs, 1965.

 

Eyskens, G. Het laatste gesprek. Herinneringen aan veertig jaar politiek leven. Een interview van Jozef Smits. Kapellen, 1988.

 

Eyskens, M. “The influence of the great depression on economic theory” in H. Van der Wee, ed. The Great Depression Revisited. Essays on the Economics of the Thirties. Den Haag, 1972, 24-42.

 

Franck, L. De incidenten van de Nationale Bank van België. Brussel, 1937.

 

Furnière,  J. Het beginselakkoord  K.V.V. - V.N.V.  ( 8 december 1936 )  en  het koncentratiestreven in katholiek Vlaanderen in de jaren ’30. Licentiaatsverhandeling, Katholieke Universiteit Leuven, dept. Politieke Wetenschappen, 1990.

 

Gaus, H. “Het cultureel-maatschappelijke leven in België 1918 - 1940” in: Algemene Geschiedenis der Nederlanden XIV. Haarlem, 1979, 256-284.

 

Gedenkboek Gustaaf Sap 1886 - 1940. Brussel, 1941.

 

Gerard, E. De katholieke partij in crisis. Partijpolitiek leven in België (1918 - 1940). Leuven, 1985.

 

ID. “Omstreden democratie” in: De massa in verleiding. De jaren ’30 in België. Antwerpen, 1994, 74-123.

 

ID. “Sap, Gustave Charles”. Nationaal Biografisch Woordenboek, XII (1987) 642-656.

 

ID. “Standenvertegenwoordiging in de katholieke partij van het arrondissement Roeselare -Tielt (1918-1936)”. Rollariensia, XI (1979) 159-180.

 

Gérard-Libois, J. Rex 1936 - 1940. Flux, reflux, tensions et dislocations. CRISP Courrier Hebdomadaire nr. 1226. Brussel, 1989.

 

Grootaers, J. “Vijfendertig jaar parlementaire meteorologie” in: Liber amicorum August De Schryver, minister van staat. Sint-Niklaas, 1968, 1968, 443-481.

 

Gutt, C. Pourquoi le franc belge est tombé. Brussel, 1935.

 

Haag, H. Le comte Charles de Broqueville, Ministre d’Etat, et les luttes pour le pouvoir (1910-1940). 2dln. Brussel - Louvain-la-Neuve, 1990.

 

ID., e.a. Histoire de la Belgique contemporaine 1914 - 1970. Brussel, 1974.

 

Henau, B. “Een technocraat in de Nationale Bank van België: Paul van Zeeland en het monetaire beleid in België na de eerste wereldoorlog” in: Studia Historica oeconomica. Liber alumnorum Heman Van der Wee. Leuven, 1993, 205-215.

 

ID. Paul van Zeeland en het monetaire, sociaal-economische en Europese beleid van België, 1920 - 1960. Verhandelingen van de Koninklijke Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van België. Klasse der Letteren. Jaargang 57, nr. 158. Brussel, 1995. 

 

ID. “Van Zeeland, Paul-Guillaume”. Dictionnaire des patrons en Belgique. Les hommes, les entreprises, les reseaux, (1996) 629-631.

 

Henkens, B. “De vorming van de eerste regering - van Zeeland (maart 1935). Een studie van het proces van kabinetsformatie”. Belgisch Tijdschrift voor Nieuwste Geschiedenis, XXVI (1996) 209-261.

 

Heremans, D. en Tavernier, K. “De evolutie van de monetaire denkbeelden in België 1914-1940”. Bank- en Financiewezen, 8/9 (1980) 117-134.

 

Het Blok der Katholieken van België. Verslag boek Congres 16 - 17 October 1937. Brussel, 1937.

 

Hogg, R.L. Structural rigidities and policy inertia in inter-war Belgium. Verhandelingen van de Koninklijke Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van België. Klasse der Letteren. Jaargang 48, nr. 118. Brussel, 1986.

 

Höjer, C.-H. Le régime parlementaire belge de 1918 à 1940. Uppsala, 1946.

 

Hommel, L. Paul Van Zeeland, premier ministre de Belgique. Parijs, 1937.

 

Hooger Leven. Algemeen Weekblad, 11e jaargang nr. 16, 17 april 1937. “Stemmen rond de Brusselsche verkiezing”.

 

Institut Belge de Finances Publiques. Histoires des finances publiques en Belgique. 3dln. Brussel-Parijs, 1950.

 

Janssen, A.-E. “Les finances publiques et la monnaie” in: Institut Belge de Finances Publiques, ed. Histoire des finances publiques en Belgique II. Brussel-Parijs, 1950 , 77-114.

 

Janssen, A. “La politique monétaire de la Belgique en 1935”. Bulletin de l’Institut des Sciences Economiques, VII (1936) 103-113.

 

Janssens, V. Burggraaf Aloys Van de Vuyvere in de geschiedenis van zijn tijd (1871-1961). Tielt, 1982.

 

ID. De Belgische frank. Anderhalve eeuw geldgeschiedenis. Brussel, 1976.

 

Janssens, W. “Financiële crisissen der dertiger jaren”. Studiecentrum voor het Financiewezen: reeks studiën en voordrachten, nr. 281 (1977) 1-24.

 

Jaspar, M.-H. Souvenirs sans retouche. Parijs, 1968.

 

Katholieke Unie van België. De Hervorming van de Staat. Brussel, 1936.

 

ID. De waarheid nopens den Boerenbond. Brussel, s.d.

 

ID. Uiteenzetting der katholieke politiek. Programma van hervormingen. Brussel, 1936.

 

Kempeneers, J. Le cardinal Van Roey en son temps. Brussel-Gembloux, 1971.

 

Kieft, D.O. Belgium’s return to neutrality. An Essay in the Frustrations of Small Power Diplomacy. Oxford, 1972.

 

Knack magazine, 15e jaargang nr. 51, 18 december 1985. “De Vlaamse gentleman werkt zich op. Gesprek met Gaston Durnez over de geschiedenis van De Standaard.”

 

Kurgan - van Hentenrijk, G. e.a. Dictionnaire des patrons en Belgique. Les hommes, les entreprises, les reseaux. Brussel, 1996.

 

Les relations militaires franco-belges de mars 1936 au 10 mai 1940. Traveaux d’un colloque d’historiens belges et français. Parijs, 1968.

 

L’experience van Zeeland en Belgique. Lausanne, 1940.

 

Liber amicorum August De Schryver, minister van staat. Sint-Niklaas, 1968.

 

Luykx, Th. “De rol van August De Schryver in het politieke leven tot en met de tweede wereldoorlog” in: Liber amicorum August De Schryver, minister van staat. Sint-Niklaas, 1968, 121-211.

 

ID. Dr. Alfons van de Perre en zijn tijd (1872-1925). Antwerpen-Utrecht, 1972.

 

ID. Politieke geschiedenis van België van 1789 tot heden. Amsterdam-Brussel, 1969.

 

Luykx, Th.; Lamberty, M. en Wildiers, F. Bijdrage tot de geschiedenis van de economische bewustwording in Vlaanderen, Veertig jaar Vlaamse Economisch Verbond 1926-1966. Antwerpen, 1967.

 

Martin, D. “De Belgische pers en Duitsland 1936 - 1940”. Tijdschrift voor diplomatie, VII (1980) 763-771.

 

ID. “De Duitse ‘Vijfde Kolonne’ in België, 1936 - 1940”. Belgisch Tijdschrift voor Nieuwste Geschiedenis, XI (1980) 85-117.

 

Mathelart, S. “Sap, Gustave Charles”. Dictionnaire des patrons en Belgique. Les hommes, les entreprises, les reseaux, (1996) 541-542.

 

Mertens, J. ”Frank, Louis”. Nationaal Biografisch Woordenboek, XI (1985) 217-228

 

Michel, H. La dévaluation belge. Une opération aussi délicate que décevante. Parijs, 1936.

 

Miller, J.K. Belgian Foreign Policy Between Two Wars 1919-194. New York, 1991.

 

Molitor, A. Souvenirs. Un témoin engagé dans la Belgique du 20e siècle. Parijs-Gembloux, 1984.

 

Morelli, A. “La Belgique et l’Italie (1930-1940)” in: 1940. België, een maatschappij in crisis en oorlog. Brussel, 1993, 121-139.

 

Morisseaux, J.D. Evolution Sociale? Ou Faillite Economique? Les conceptions Economiques et Sociales de Mr. Paul van Zeeland. Brussel, 1939.

 

Moulard, E. en Grauls, J. “Les résultats budgétaires de 1919 à 1939” in: Institut Belge de Finances Publiques, ed. Histoire des finances publiques en Belgique II. Brussel-Parijs, 1950, 270-289.

 

Moyersoen, L. Prosper Poullet en de politiek van zijn tijd. Brugge, 1946.

 

Narvaez, L. Degrelle m’a dit. Brussel, 1977.

 

Nothomb, P. “Le ministère van Zeeland”. La Revue générale, LXVIII (1935) 424-442.

 

Noville, J.A. Au service de son temps. Paul van Zeeland et la politique étrangère de la Belgique. Brussel, 1954.

 

Paul van Zeeland. Sa vie. Son oeuvre. Brussel, s.d.

 

Pector, K. Nieuw Vlaanderen en de Vlaams-katholieke koncentratie 1935-1944. Licentiaatverhandeling, Katholieke Universiteit Leuven, dept. Geschiedenis, 1979.

 

Périn, F. La démocratie enrayée. Essai sur le régime parlementaire belge de 1918 à 1958. Brussel, 1960.

 

Provoost, G. Het Frans-Belgisch militair akkoord van 7 september 1920 en zijn invloed op de Belgische buitenlandse, militaire en binnenlandse politiek (1920 - 1937). 3 dln. Doctoraatsverhandeling, Rijksuniversiteit Gent, dept. Diplomatieke Wetenschappen, 1975.

 

ID.  “Sap, Gustaaf”. Encyclopedie van de Vlaamse Beweging, II (1973) 1385-1389

 

ID. Vlaanderen en het militair-politiek beleid in België tussen de twee wereldoorlogen. Het Frans-Belgisch militair akkoord van 1920. 2dln. Leuven, 1976.

 

Ranieri, L. Emile Francqui ou l’intelligence créatrice 1863-1935. Parijs-Gembloux, 1985.

 

Reynebau, M. “Mensen zonder eigenschappen” in: De massa in verleiding. De jaren ’30 in België. Antwerpen, 1994, 12-73.

 

Roemans, R. en van Assche, D.H. Frans Van Cauwelaert. Een levensbeeld gevestigd op persoonlijke getuigenissen en eigen werk. Vlaamse Pockets 85. Hasselt, 1963.

 

Roger, Ch. Economic control. The Experiment of Belgium. The Catholic Social Guild Yearbook ’35. Londen, 1935.

 

ID. en Hopchet, A. “De Evolutie van de Belgische Economie en de Politiek van de Regeering van Zeeland”. De Gids op Maatschappelijk Gebied, XXXII (1937) 563-583.

 

Rosmeulen, P. Het studiecentrum voor de hervorming van de staat (1936) en het na-oorlogs harmelcentrum. Een vergelijkende studie. Licentiaatsverhandeling, Katholieke Universiteit Leuven, dept. Politieke Wetenschappen, 1989.

 

Ruys, M. “Gustaaf Sap (1886 - 1986)”. De Standaard (21 januari 1986) 3.

 

Serruys, J.-W. Sous le signe de l’autorité. Contribution à l’histoire des idées politiques d’après guerre. Brussel, 1935.

 

Smets, F.A. “L’évolution bancaire en Belgique”. Studiecentrum voor Bank- en Financiewezen. Verzameling der blauweboekjes, nr. 280 (1977) 1-19.

 

Snoy, J.-C. “Paul van Zeeland, une figure de proue”. La Revue générale, CX (1973) 1-10.

 

Spaak, P.-H. Combats inachevés. Deel I: De l’indépendance à l’Alliance. Brussel, 1969.

 

Storme, M. “De vooroorlogse pogingen tot hervorming van de staat” in: Liber amicorum August De Schryver, minister van staat. Sint-Niklaas, 1962, 656-669.

 

Studiecentrum tot hervorming van den staat. De hervorming van den staat. Brussel, 1937. (+ aanvulling 1938)

 

Tahon, R. L’amnistie. Luik, 1939.

 

The Van Zeeland Experiment. New York, 1943.

 

Thielemans, M.-R. La grande crise et le gouvernement des banquiers. Essai. Brussel, 1980.

 

Tindermans, L. “Vijftig jaar politieke geschiedenis van België of van de eerste wereldoorlog tot de staatshervorming” in: Gaston Eyskens 80. Huldecolloquium. Tielt, 1985, 19-56.

 

Van Audenhove, M. “De grote economische crisis van de jaren dertig”. Gemeentekrediet van België. Driemaandelijks tijdschrift, XXXIV (1980) 149-196.

 

Van Axel, P. “Le Mouvement flamand et le Retour à l’Etat belge”. La Revue générale, LXXI (1938) 375-384.

 

Van Blankenstein, M. Woelig België. De Periscoop, reeks der actuele vraagstukken 1. Amsterdam, 1937.

 

Van Den Kieboom, H. Frans Van Cauwelaert als omstreden politicus (1929-1937). licentiaatsverhandeling, Katholieke Universiteit Leuven, dept. Geschiedenis, 1980.

 

Van den Steene, W. “Zeeland, Paul van”. Encyclopedie van de Vlaamse Beweging, II (1973) 2096-2097.

 

Vandeputte, R. “België’s economische ontwikkeling van 1930 tot 1940” in: Liber amicorum August De Schryver, minister van staat. Sint-Niklaas, 1968, 725-738.

 

Van der Valk, H.M.H.A. Economische politiek in België in de depressie. Nederlands Economisch Instituut nr. 13. Haarlem, 1935.

 

Vandervelde, E. Carnets 1934 - 1938. Parijs, 1966.

 

Van der Wee, H. “De Belgische economie in de maalstroom van een halve eeuw 1925-1975” in: Gaston Eyskens 80. Huldecolloquium. Tielt, 1985, 57-118.

 

ID. en Tavernier, K. De Nationale Bank van België en het monetaire gebeuren tussen de twee wereldoorlogen. Brussel, 1975.

 

ID. en Verbreyt, M. Mensen maken Geschiedenis. De Kredietbank en de Economische Opgang van Vlaanderen 1935-1985. Brussel, 1985.

 

Van Eenoo, R. “België en het buitenland 1918-1940” in: Algemene geschiedenis der Nederlanden XIV. Haarlem, 1979, 314-335.

 

Van Goethem, F. “Academische lofrede op M. Gustave Sap”. Jaarboek van de Katholieke Universiteit te Leuven, LXXXV (1940-1941) CX-CXX.

 

Van Haver, G. Onmacht der verdeelden. Katholieken in Vlaanderen tussen demokratie en fascisme. 1929-1940. Berchem, 1983.

 

Van Hees, P. en Willemsen, A.W., ed. Geyl en Vlaanderen. 3dln. Antwerpen-Utrecht-Amsterdam, 1973-1975.

 

Van Isacker, K. Herderlijke brieven over politiek 1830-1966. Antwerpen, 1969.

 

ID. Mijn land in de kering 1830-1980. Deel 2: de enge ruimte 1914-1980. Antwerpen-Amsterdam, 1983.

 

Van Isacker, Ph. Tussen staat en volk. Nagelaten mémoires. Antwerpen, 1953.

 

Van Kalken, F. en Bartier, J., ed. Paul Hymans: mémoires. Brussel, 1958.

 

Van Kalken, F. Entre deux guerres. Esquisse de la vie politique en Belgique de 1918 à 1940. Brussel, 1944.

 

Vanlangenhove, F. L’élaboration de la politique étrangère de la Belgique entre les deux guerres mondiales. Académie royale de Belgique. Mémoires de la classe des lettres LXV. Brussel, 1980.

 

Van Molle, L. Ieder voor allen. De Belgische Boerenbond 1890-1990. KADOC-studies 9. Leuven, 1990.

 

Van Overberghe, M. De pers te Roeselare tijdens het interbellum. Een bijdrage tot de regionale persstudie. Licentiaatsverhandeling, Rijksuniversiteit Gent, dept. Pers- en Communicatie-wetenschappen, 1987.

 

Van Overstraeten, R. Albert I - Léopold III. Vingt ans de politique militaire belge 1920-1940. s.l., s.d.

 

Vanthemsche, G. “De Belgische Spaarbanken tijdens het interbellum” in: De Belgische spaarbanken. Geschiedenis, Recht, Economische Functie en Instellingen. Tielt, 1986, 161-209.

 

ID. “De mislukking van een vernieuwde economische politiek in België voor de Tweede Wereldoorlog: de OREC (Office de Redressement Economique) van 1935 tot 1938”. Belgisch Tijdschrift voor Nieuwste Geschiedenis, XIII (1982) 339-389.

 

ID. “De politieke en economische context van Belgische bankwetgevingen van 1934 en 1935”. Bank- en Financiewezen, 8/9 (1980) 31-50.

 

ID. De werkloosheid in België 1929-1940. Berchem, 1989.

 

ID. “L’élaboration de l’arrêté royale sur le contrôle bancaire (1935)”. Belgisch tijdschrift voor Nieuwste Geschiedenis, XI (1980) 389-437.

 

“Van Zeeland, Paul” in: Nationale Bank van België: biografische nota’s. Brussel, 1961, 309-310.

 

Van Zeeland, P. België voor de vraagstukken van het oogenblik. Voordracht gehouden voor de Nationale Federatie der Katholieke Werkgevers van België. Brussel, 1936.

 

ID. Beschouwingen over Europa 1932. Essay over de inwerking van Economisch Nationalisme. Antwerpen, 1933.

 

ID. De Belgische openbare finanties van 1935 tot 1937. Boschvoorde, 1938.

 

ID. Keeren wij ons naar de Toekomst. Zij is de onze! Redevoering uitgesproken uitgesproken in den senaat. Brussel, 1937.

 

ID. “La Position internationale de la Belgique”. La Revue générale, LXXII (1939) 589-605.

 

ID. “Les Finances publiques belges de 1935 à 1937”. La Revue générale, LXXI (1938) 721-740.

 

Van Zuylen, P. Les mains Libres. Politique extérieure de la Belgique 1914-1940. Parijs-Brussel, 1950.

 

Verachtert, H. “Tegen niemand, maar voor Vlaanderen”. Het katholieke Vlaamsgezinde weekblad “Elckerlyc” 1935-1940. Licentiaatverhandeling, Katholieke Universiteit Leuven, dept. Geschiedenis, 1981.

 

Veraghtert, K. “Verbijstering, wanhoop, twijfel” in: De massa in verleiding. De jaren ’30 in België. Antwerpen, 1994, 138-153.

 

ID. “Het economische leven in België 1918-1940” in: Algemene Geschiedenis der Nederlanden XIV. Haarlem, 1979, 55-101.

 

Verax. “Silhouettes étrangères: M. Paul Van Zeeland”. Revue des Deux Mondes, CVI (1936) 520-532.

 

Verbond V.O.S. Tegen het franco-belgisch militair accoord en voor een politiek van vrijwillige neutraliteit. Brussel, 1935.

 

Verslag door de Regeering aan de Wetgevende Kamers voorgelegd aangaande de uitvoering dezer wet (wet van 30.3.1935). Brussel, 1936.

 

Verslag door de Regeering aan de Wetgevende Kamers voorgelegd aangaande de uitvoering van het in de regeeringsverklaring van 24 juni 1936 geschetst programma. Brussel, 1937.

 

Willemsen, A.W. Het Vlaams-nationalisme. De geschiedenis van de jaren 1914-1940. Utrecht-Merksem, 1969.

 

Wils, L. Honderd jaar Vlaamse Beweging. Deel III: Geschiedenis van het Davidsfonds in en rond Wereldoorlog II. Leuven, 1989.

 

Witte, E.; Craeybeckx, J. en Meynen, A. Politieke geschiedenis van België van 1830 tot heden. Antwerpen, 1990.

 

Wouters, P. Jan Boon. Een biografische studie vanaf zijn geboorte tot zijn benoeming bij het N.I.R. (1898 - 1939). Licentiaatsverhandeling, Katholieke Universiteit Leuven, dept. Geschiedenis, 1981.

 

Wullus-Rudiger, J. En marge de la politque belge 1914-1956. Brussel, 1957.

 

LIJST DER AFKORTINGEN

 

AAM    

Archief Aartsbisdom Mechelen

ABV      

Algemeene Bankvereeniging

ACW     

Algemeen Christelijk Werkersverbond

AKP     

Archief Koninklijk Paleis

AMVC  

Archief en Museum van het Vlaams Cultuurleven (te Antwerpen)

ANBB    

Archief van de Nationale Bank van België

ANIC    

Association Nationale des Industriels et Commerçants

ASLK    

Algemene Spaar- en Lijfrentekas

ARA     

Algemeen Rijksarchief (te Brussel)

AVC      

Archief Van Cauwelaert

BHN  

Bank voor Handel en Nijverheid (te Kortrijk)

BKB      

Blok der Katholieken van België

BWP      

Belgische Werkliedenpartij

CAB      

Centraal Archief van de Boerenbond (te Leuven)

CEPAG 

Commission pour l’Etude des Problèmes d’Après-Guerre

CVP       

Christelijke Volkspartij

EGKS    

Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal

K.B.        

Koninklijk Besluit

KB         

Kredietbank voor Handel en Nijverheid

KVV     

Katholieke Vlaamse Volkspartij

MKK     

Middenkredietkas

NAVO   

Noordatlantische Verdragsorganisatie

NBB 

Nationale Bank van België

NM       

Notulen van de Ministerraad

NMKN 

Nationale Maatschappij voor Krediet aan de Nijverheid

OEES    

Organisatie voor Europese Economische Samenwerking

OREC    

Office de Redressement Economique

PAJ        

Papieren Albert-Edouard Janssen

PDB       

Papieren de Broqueville

PGT       

Papieren Georges Theunis

PHJ       

Papieren Henri Jaspar

PHK       

Parlementaire Handelingen van de Kamer der Volksvertegenwoordigers

PPP        

Papieren Prosper Poullet

PVR       

Papieren Van Roey

SHS       

Studiecentrum voor de Hervorming van de Staat

UA        

Universiteitsarchief

UCB       

Union Chimique Belge

UCL      

Université Catholique de Louvain

Verdinaso

Verbond der Dietse Nationaal-Solidaristen

VNV       

Vlaams Nationaal Verbond

V.O.S.    

Verbond der Oud-Strijders

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende