Paradijs voor kunstenaars. De aanwezigheid van buitenlandse kunstenaars op de Brusselse salons (1851-1881). (Eva Vaes)

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende  

 

Dankwoord

 

Deze verhandeling was niet tot stand kunnen komen zonder de hulp en aanmoedigingen van enkele bijzonder sympathieke personen. Allereerst bedank ik  mijn promotor, professor Tom Verschaffel. Zijn deskundige hulp, oeverloos geduld en interesse in mijn onderzoek waren zeer motiverend. Mijn vrienden binnen de kring Historia en de Fakbar Letteren verdienen eveneens een dikke merci. In het bijzonder bedank ik Bart en Annelies voor de steun en de ontspanning die ze mij gaven. Ik wil ook zeker mijn ouders bedanken voor de kansen, de houvast en de vriendschap die zij mij gedurende mijn studententijd gaven. En niet het minst gaat mijn dank naar Tijl, voor het nalezen en voor het verzetten van mijn gedachten wanneer nodig. Merci!

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende