Rondhangen

een betekenisvolle tijdsbesteding voor jongeren?

 

Kaat Sabbe

Scriptie Master Sociaal Werk

Academiejaar 2007 - 2008

 

Universiteit Gent

 

Promotor: Prof. Dr. Nicole Vettenburg

 

home lijst scripties inhoud volgende  

 

Probleemstelling

 

1 Hoofdstuk 1: Rondhangen in de actuele context

    1.1 Begripsduiding

        1.1.1 Rondhangen

        1.1.2 Rondhangen als vrijetijdsbesteding

    1.2 Kleine historiek

    1.3 Publieke ruimte

        1.3.1 Jongeren en ruimte

        1.3.2 Pedagogisering

        1.3.3 Institutionalisering

    1.4 Probleemdefiniëring

 

2 Hoofdstuk 2: Betekenis van rondhangen voor jongeren

    2.1 Ruimtelijke dimensie

    2.2 Sociale dimensie

    2.3 Gedrag

    2.4 Ontwikkeling

    2.5 Emancipatie

    2.6 Praktisch

    2.7 Samengevat

 

3 Hoofdstuk 3: Onderzoek

    3.1 Onderzoeksvraag

    3.2 Kwalitatief onderzoek

    3.3 Methodologie

        3.3.1 Kwalitatief interview

        3.3.2 Steekproef

        3.3.3 Dataverzameling

        3.3.4 Verloop

        3.3.5 Dataverwerking

        3.3.6 Betrouwbaarheid en validiteit

    3.4 Resultaten

        3.4.1 Algemeen

        3.4.2 Tevredenheid

        3.4.3 Betekenis

            A. Ruimtelijke dimensie

            B. Sociale dimensie

            C. Gedrag

            D. Ontwikkeling

            E. Emancipatie

            F. Praktisch

    3.5 Bespreking van de onderzoeksresultaten vanuit de literatuurgegevens

 

4 Conclusies, bespreking en suggesties

    4.1 Conclusies

    4.2 Bespreking

    4.3 Suggesties

 

5 Bibliografie

 

6 Bijlagen

    6.1 Bijlage 1: Interviewschema

    6.2 Bijlage 2: Gegevens steekproef

    6.3 Bijlage 3: Voorbeeld ‘kwalitatieve datamatrix’ van respondent 14

 

Lijst van gebruikte afkortingen

 

home lijst scripties inhoud volgende