Is er een onderscheid inzake persoonlijkheidsprofiel bij religieuze en niet-religieuze mensen

 

Personality-profiles and religiosity.

 

Tim Peeters

 

Onderzoeksartikel

Academiejaar: 2002-2003

Katholieke Universiteit Leuven

 

home lijst scripties inhoud volgende                       English version

 

Samenvatting

 

1. Inleiding

    1.1. Religie en persoonlijkheid: Een korte schets van de literatuur omtrent het vijf factoren model van de persoonlijkheid en religie

    1.2. Introductie van een multidimensionele benadering van religie

    1.3. Huidige Studie

 

2. Methode en Deelnemers

 

3. Meetinstrumenten

 

4. Resultaten

    4.1. Descriptieve aspecten

        4.1.1. Factoranalysen en Interne Consistenties van de Neo-FFI en de PKG

        4.1.2. Gemiddelden

        4.1.3. Creatie van de PKG categorieŽn

        4.1.4. Toetsing van de Interacties tussen PKG en Geslacht

    4.2. Primaire Analyse

 

5. Discussie

    5.1. Doelstellingen

    5.2. Hypothesen

    5.3. Profielen

    5.4. Sterke en zwakke punten en suggesties naar toekomstig onderzoek

 

6. Referenties

 

7. Bijlagen

 

home lijst scripties inhoud volgende                                  English version

 

Andere werken van deze auteur op e-thesis
 Tim Peeters e.a. Meta-analyse over de psychometrische eigenschappen van enkele veelgebruikte projectieve technieken. (artikel)
Tim Peeters De Tweede NaÔviteit als grondhouding van de post-moderne gelovige. Een theologische theorie van Paul Ricoeur als achtergrond voor de psychologische theorie van David Wulff en het psychologisch model en instrument, de Post-Kritische Geloofsschaal, van Hutsebaut en collegaís.