Sociale context van intieme relaties. Kwantitatief onderzoek naar de relatie tussen social support en het gezinsleven. (Ellen Denauw)

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende  

 

Voorwoord

 

Deze thesis is slechts tot stand kunnen komen omdat ik veel hulp en steun heb gehad van iedereen in mijn omgeving. Er zijn namelijk heel wat mensen die mij niet alleen rationeel (bij het doornemen van de literatuur of bij het nalezen van de thesis) maar ook emotioneel (door hulp en steun) geholpen hebben. Dit voorwoord zou ik dan ook willen gebruiken om al deze mensen die mij door het proces geloodst hebben te bedanken.

 

Op de eerste plaats wil ik mijn promotor Prof. Matthijs bedanken omdat hij mij de kans heeft gegeven om mij te verdiepen in het woelige leven van ouders met tieners. Zonder zijn toestemming was ik nooit zoveel te weten gekomen over de ervaringen die ouders met tieners hebben in verband met het huwelijk en de opvoeding. 

 

Daarnaast wil ik mijn assessoren Ann van den Troost en Sofie Vanassche bedanken. Zij hebben mij steeds met raad en daad bijgestaan wanneer ik problemen had met mijn thesis. Ann van den Troost zou ik willen bedanken omdat zij mij in de eerste fase van mijn onderzoek geholpen heeft met het verfijnen van mijn onderzoeksvragen. Sofie Vanassche heeft mij in de tweede fase van mijn onderzoek geholpen en daarom richt ik tot haar ook een woord van dank. In het bijzonder dank ik haar voor het nalezen van mijn thesis en voor haar kritische reflecties en aanwijzingen bij het voeren van mijn onderzoek. 

 

Dit brengt mij bij Prof. Loosveldt die mij vooruit geholpen heeft bij het oplossen van de statistische problemen die ik tegenkwam gedurende het hele onderzoek. Hij verdient dus ook een woord van dank want zonder hem zou de methodologische kwaliteit van mijn onderzoek waarschijnlijk nooit het niveau hebben gehaald dat het nu heeft.

 

Vervolgens wil ik mijn ouders bedanken omdat zij mij de kans gegeven hebben om te studeren aan de katholieke universiteit van Leuven. Zonder hun financiŽle en emotionele steun zou het voor mij nooit mogelijk geweest zijn om mijn studies te voltooien. Bijkomend zou ik mijn vader willen bedanken voor het oplossen van al mijn computerproblemen die het werken aan mijn thesis bemoeilijkten. Hij heeft zich steeds snel vrijgemaakt om deze problemen op te lossen en daardoor kon ik mijn onderzoek meestal snel verder zetten. Ook mijn moeder verdient een speciaal woordje van dank omdat zij mij steeds emotioneel heeft opgevangen wanneer ik het even niet meer zag zitten. Hiernaast zou ik ook graag mijn oudere zus Iris willen bedanken voor het nalezen van enkele hoofdstukken van mijn thesis. Zonder haar hulp zouden er waarschijnlijk nog heel wat fouten in mijn thesis hebben gestaan.  

 

Ook mijn vrienden wil ik bedanken voor hun steun. Zij waren steeds bereid om te luisteren naar de problemen die ik tegenkwam in het voeren van mijn onderzoek. Eťn vriendin (Lieve) wil ik in het bijzonder bedanken omdat ik aan haar heel wat steun heb gehad. Zij wist mij namelijk steeds gerust te stellen dat alles wel in orde zou komen en dat ik mij niet te druk moest maken. Zij heeft van mijn studietijd ook een zeer aangename tijd weten te maken en daarvoor ben ik haar enorm dankbaar.

 

Als laatste, maar zeker niet als minste, wil ik mijn verloofde bedanken omdat ik denk dat hij mij waarschijnlijk wel het meeste gesteund heeft. Hij heeft een heel jaar lang mijn problemen moeten aanhoren en hij heeft daar nooit over geklaagd. Ook heeft hij mij meermaals moeten opvangen wanneer het mij allemaal een beetje te veel werd. Hij is de persoon geweest waarop ik altijd kon terugvallen en waarvan ik wist dat hij er altijd zou zijn wanneer ik hem nodig had. Daarom ben ik zeer blij dat onze relatie in de zomer een nieuwe wending krijgt en dat ik de rest van mijn leven aan zijn zijde mag doorbrengen.

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende