De invloed van reclame en sponsoring op de kinderzender. Casestudy: Ketnet en Z@ppelin. (Katia Aerts)

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende  

 

Voorwoord

 

Met tevredenheid mag ik u de vrucht van maandenlang werk voorleggen. Alleen had ik het echter niet gehaald. Ik wil hier dan ook graag mijn dank betuigen aan ieder die bereid was me op weg te helpen.

 

Eerst wil ik Prof. Dr. M. Walrave danken voor de vakkundige suggesties en de vriendelijke begeleiding.

Ook de redactie van Ketnet waar ik stage mocht lopen en de management-assistente van Z@ppelin die een dag vrijmaakte om mijn vragen van antwoord te voorzien, verdienen een vermelding.

Verder gaat mijn dank uit naar mijn ouders die me niet enkel dit jaar, maar tijdens mijn hele studietijd op de cruciale momenten steeds een hart onder de riem wisten te steken.

Tot slot wil ik mijn vrienden, die zo met me meegeleefd hebben, oprecht danken voor de morele steun.

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende