Radicaal-links in België en de val van de Muur. Hoe overleefden de KP, de SAP en de PVDA de val van het 'reëel bestaande socialisme'? (Jan Buelinckx).

 

home

lijst scripties

inhoud

vorige

volgende

 

 

BIBLIOGRAFIE

 

1. Inleiding

 

Deze bibliografie is het resultaat van diverse opzoekingen. In de volgende instellingen heb ik interessante literatuur gevonden:

 

- het Archief en Museum van de Socialistische Arbeidersbeweging (AMSAB)

- het Documentatiecentrum en Archief van de Communistische Beweging (DACOB)

- de Centrale Universiteitsbibliotheek van Gent

- de Universiteitsbibliotheek van de afdeling Nieuwste Geschiedenis

- de Universiteitsbibliotheek van de afdeling Politieke Wetenschappen

- de Stadsbibliotheken van Gent en Mechelen.

 

2. Bibliografische werkinstrumenten:

 

‘AMSAB-tijdingen’. Gent, AMSAB, 1982-…. (voortgezet door Brood en Rozen)

 

‘Brood en Rozen, Tijdschrift voor de Geschiedenis van Sociale Bewegingen’. Gent, AMSAB, 1995- …. , voortzetting van ‘AMSAB-tijdingen’, lopend tijdschrift.

 

DANDOIS (B.), Bibliografie van de kommunistische beweging in België. In: ‘VMT-cahier 2: Een geschiedenis van het Belgisch kommunisme’. Gent, Masereelfonds, 1980, pp. 118-150.

 

DE WEERDT (D.) en VAN LYSEBETTEN (A.), Socialisme en socialistische arbeidersbeweging in België. Bibliografie van werken en tijdschriftartikels sedert 1944. Brussel, 1978. Supplement. Gent, 1988.

 

Doctoraten-Doctorats. In: ‘Belgisch Tijdschrift voor Nieuwste Geschiedenis’, 1995-

 

GAUS (H.) en VAN EENOO (R.), Beknopte bibliografie van de politieke en sociaal-economische evolutie van België, 1945-1992. Leuven, Garant, 1992.

 

FRANÇOIS (L.) e.a., De vele gezichten van de nieuwste geschiedenis. I. Bibliografie van de licentiaats-en doctoraatsverhandelingen betreffende de Belgische nieuwste geschiedenis, tot stand gebracht aan de Belgische universiteiten, buiten de seminaries voor nieuwste geschiedenis 1975-1990. Gent, RUG, 1992.

 

FRANÇOIS (L.) e.a., De vele gezichten van de nieuwste geschiedenis. II. Bibliografie van de licentiaats-en doctoraatsverhandelingen betreffende de Belgische nieuwste geschiedenis, tot stand gebracht aan de Belgische universiteiten, aan de afdelingen geschiedenis 1975-1994. Gent, RUG, 1995.

 

‘Mededelingenblad van de Belgische Vereniging voor Nieuwste Geschiedenis’. BVNG-ABHC, 1995-…

 

VAN DEN EECKHOUT (P.), Naslagwerken voor de studie van de Hedendaagse Samenleving. Brussel, VUB Press, 1991, 557p. (Studiecentrum voor de informatiebronnen betreffende de maatschappijwetenschappen)

 

VAN DEN EECKHOUT (P.) en VANTHEMSCHE (G.) (red.)  Bronnen voor de studie van het hedendaagse België, 19de-20ste eeuw. Brussel, VUBPress, 1999, 1439p.

 

3. Literatuurlijst

 

AARSBERGEN (A.), Verre paradijzen. Linkse intellectuelen op excursie naar de Sovjet-Unie, Cuba en China. Utrecht, HES uitgevers, 1988, 133p.

 

ABICHT (L.), Als het zout der aarde verschaalt … Klein-links in Vlaanderen vandaag. In: ‘Kultuurleven’, 60ste jg., nr. 8, 1993, pp. 66-73.

 

ABICHT (L.), De littekens van Stalingrad. In: ‘Brood en Rozen, Tijdschrift voor de Geschiedenis van Sociale Bewegingen’, nr. 4, 1997, pp. 6-7. (Edito)

 

ADRIAENS (W.), Vrijwilligers voor de vrijheid. Belgische antifascisten in de Spaanse burgeroorlog. Leuven, Kritak, 1978.

 

ALBERS (C.), Kameraden in het defensief. In: ‘Knack’, 27/10/1999, pp. 124-127

 

ALEXANDER (R.J.), International Trotskysm 1929-1985: a documented analysis of the movement. Durham-London, Duke University Press, 1991, 1125p.

 

ALI (T.) en EVANS (P.), Trotsky pour débutants. Paris, Librairie François Maspero, 1980, 173p.

 

AMALRIK (A.A), Haalt de Sovjetunie 1984? Het essay van Andrej A. Amalrik, ingeleid door Prof. Dr. J.W. Bezemer. Amsterdam-Brussel, Elsevier, 1969, 96p.

 

Arbeiderspartijen, links van de sociaal-democratie. In: BREPOELS (J.), Wat zoudt gij zonder ‘t werkvolk zijn? Anderhalve eeuw arbeidersstrijd in België. Deel 2: 1967-1980. Leuven, Kritak, 1981, pp. 310-327

 

BAKKER (M.), Wat verdwijnt en wat blijft. In: ‘Vlaams Marxistisch Tijdschrift’, 25ste jg., nr. 3-4, 1991, pp. 9-19.

 

BALLIAUW (J.), Het verloren paradijs. De ontwrichting van Rusland. Antwerpen-Baarn, Hadewijch, 1994, 225p. (BRTN-VARA)

 

BANNING (W.), Karl Marx. Utrecht-Antwerpen, Het Spectrum, 1960, 204p. (Aula-boeken; 45).

 

BEAUD (M.), Geschiedenis van het kapitalisme. Van 1500 tot heden. Utrecht, Het Spectrum, 1994, 384p. (Aula-boeken)

 

BELL (D.S.), Western European communists and the collapse of communism. Oxford, Berg, 1993, 202p.

 

BERMAN (P.), De president is sterfelijk. Vaclav Havel, de gevangene van de Fluwelen Revolutie. In: ‘De Standaard Magazine’, 11/07/1997.

 

BEZEMER (J.W.), Het einde van de Sovjetunie. Amsterdam, G.A. Van Oorschot, 1992, 68p.

 

BLACKBURN (R.) (red.), After the Fall. The Failure of Communism and the Future of Socialism. London-New York, Verso, 1991, 327p

 

BLOMMAERT (S.), De Socialistische Jonge Wacht tussen 1945 en 1969. Van sociaal-democratische tot revolutionair-socialistische jeugdorganisatie. Brussel, VUB, onuitgegeven licentiaatsverhandeling geschiedenis, 1980, 339p.

 

BOXHOORN (A.), The Cold War and the Rift in the Governments of National Unity. Belgium, France and Italy in the Spring of 1947. Amsterdam, Historisch Seminarium, 1993, 276p.

 

BRAET (J.) en REYNEBEAU (M.), Sire, er zijn geen kommunisten meer. In: ‘Knack’, 30/10/1985, pp. 151-164.

 

BRZEZINSKI (Z.), Het grote falen. Opkomst en teloorgang van het communisme in de twintigste eeuw. Schiedam, Scriptum, 1990.

 

BULL (M.) en HEYWOOD (P.), West European Parties after the Revolutions of 1989. New York, 1994.

 

CALLINICOS (A.), The Revenge of History. Marxism and the East European revolutions. Cambridge, Polity, 1991, 159p.

 

CAP (J.), In naam van mijn klasse. Berchem, EPO, 1987. (mee samengesteld door Imelda Haesendonck en Jan Vandeputte)

 

CASTEX (M.), Un mensonge gros comme le siècle. Roumanie, histoire d’une manipulation. Paris, Editions Albin Michel, 1990, 191p.

 

CHAUVIER (J.M.), Gauchisme et nouvelle gauche en Belgique. In: ‘Courier hebdomadaire du CRISP’, nr. 562-563, 1972, 46p. en nr. 564, 1972, 24p.

 

CHAUVIER (J.M.), Gauchisme et nouvelle gauche en Belgique. In: ‘Courier hebdomadaire du CRISP’, nr. 600-601, 1973, 44p. en nr. 602-603, 1973, 37p.

 

CHOMSKY (N.), Het ware gelaat van Uncle Sam. Berchem, EPO, 2000, 140p.

 

COOLSAET (R.), België en zijn buitenlands beleid 1830-1990. Leuven, Van Halewijk, 1998, 670p.

 

COOLSAET (R.), Internationale politiek na 1945. Gent, RUG, 2000-2001, eigen notities.

 

CORIJN (E.), De Europese linkerzijde 10 jaar na de val van de muur. In: ‘Vlaams Marxistisch Tijdschrift’, 33ste jg., nr. 4, 1999, pp. 2-8.

 

COURTOIS (S.) (red.), Zwartboek van het communisme: misdaden, terreur, onderdrukking. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1998, 1083p.

 

CREVE (P.), Ivan Ollevier, De laatste communisten. Hun passies, hun idealen. In: ‘Brood en Rozen, Tijdschrift voor de Geschiedenis van Sociale Bewegingen’, nr. 4, 1997, pp. 159-161. (Recensie)

 

DE BACKER (P.), Er zijn nog communisten in Vlaanderen. “Communisme herleeft”. In: ‘Het Nieuwsblad’, 10/08/1998.

 

DE BEULE (N.), Het Belgisch trotskisme: de geschiedenis van een groep oppositionele communisten, 1925-1940. Gent, Jan Dhondtstichting-Masereelfonds, 1980, 276p.

 

DE BEULE (N.), Laatste kameraden. In: ‘De Morgen’, 06/01/1992.

 

DE BOK (R.), De banaan van Europa. Egon Krenz over de voormalige DDR, vijf jaar na “mei ‘89”. In: ‘De Standaard Magazine’, 20/05/1994.

 

DEBROUWERE (J.), De kleine planeet der communisten. In: ‘De Nieuwe Maand’, 33ste jg., 1990, nr. 8, pp. 16-29.

 

DEBROUWERE (J.), Waarom valt Icarus? Het communistisch netwerk. Leuven, Davidsfonds, 1992.

 

DEBROUWERE (J.), Het KPB-Internationalisme. In: ‘Brood en Rozen, Tijdschrift voor de Geschiedenis van Sociale Bewegingen’, nr. 4, 1997, pp. 83-99. (Getuigenis)

 

DEBROUWERE (J.) (red.), Stappen naar de verte. Leo Michielsen: leraar, marxist. Leuven, Acco, 1997, 208p.

 

DEBROUWERE (J.), Stipmomenten. Leuven, Acco, 2002, 225p.

 

De communistische geschiedschrijving herbekeken. In: ‘Unesco koerier’, nr. 251, 1994, pp. 3-31 (themanummer)

 

DE CONINCK (D.), CCC. Hoed u voor de gepiegeerde wagen. In: ‘De Morgen 20 jaar’, extra editie, 01/12/1998.

 

DE CONINCK (R.), Inventaris van het archief van de Belgische afdeling van de Vierde Internationale. Gent, AMSAB, s.d., 235p. (AMSAB-werkinstrumenten)

 

DE LANGE (A.), Voorbij de Muur. Berlijnse reportages. Amsterdam, Atlas, 1994, 276p.

 

DELMOTTE (F.), De nieuwe kaart van Europa. In: ‘Vlaams Marxistisch Tijdschrift’, 24ste jg., nr. 1, 1990, pp. 37-49.

 

DELSAUTE (H.), De machtsgrepen en -knepen van de PVDA. De voorjaarsstaking 1986 in de Limburgse mijnen. In: ‘De Nieuwe Maand’, 29ste jg., nr. 7, 1986, pp. 27-34.

 

DELWIT (P.), Les intellectuels communistes et le stalinisme de 1947 á 1983 en France et en Belgique. Bruxelles, ULB, onuitgegeven licentiaatsverhandeling sciences politiques et rélations internationales, 1985.

 

DELWIT (P.) en DE WAELE (J.M.), Le déclin et l’évanescence des communistes de Belgique (1978-1997). . In: ‘Brood en Rozen, Tijdschrift voor de Geschiedenis van Sociale Bewegingen’, nr. 4, 1997, pp. 67- 81.

 

DE MAEGD (C.), De leegte na de illuzie. Getuigenissen van Russen in het perestrojka-tijdperk. In: ‘De Standaard der Letteren’, 28/03/1996.

 

DEMAN (J.), Het gevecht van de mammon. s.l., 1968.

 

DE MEIRLEIR (D.), Het Sino-Sovjet konflikt en de dissidentie in de federatie Brussel van de KPB, 1956-1963, een politieke analyse. Brussel, VUB, onuitgegeven licentiaatsverhandeling politieke en sociale wetenschappen, 1988.

 

DE PAUW (F.), Volken zonder vaderland. Centraal- en Oost-Europa. Leuven, Davidsfonds, 1992, 206p.

 

DE PAUW (F.), Het einde van de illusie. Furet ontleedt opkomst en ondergang van het ‘reële communisme’. In: ‘De Standaard der Letteren’, 05/09/1996.

 

DE PAUW (F.), Sommige Eurocommunistische partijen houden merkwaardig stand. In: ‘De Standaard’, 06/06/1997.

 

DE PAUW (F.), Postcommunisten klimmen hier en daar uit het dal. In: ‘De Standaard’, 30/09/1998.

 

DEPRAETERE (H.), Een dam tegen Moskou: de beheersing van het kommunisme in België tussen 1945-1951. Leuven, KUL, onuitgegeven licentiaatsverhandeling criminologie, 1985.

 

DEPRAETERE (H.) en DIERICKX (J.), De Koude Oorlog in België. Berchem, EPO, 1985.

 

DEREYMAKER (Y.), De invloed van de Koude Oorlog op de Belgische kommunistische beweging in de periode 1944-1948. Brussel, VUB, onuitgegeven licentiaatsverhandeling politieke en sociale wetenschappen, 1982.

 

DERUETTE (S.) en MERCKX (K.), De socialistische partij. Geschiedenis, mythen en feiten. Berchem, EPO, 1999, 127p.

 

DE SMET (C.), De Vlaamse afdelingen van de Kommunistische Partij. Een status quaestionis. Gent, RUG, onuitgegeven licentiaatsverhandeling geschiedenis, 1973, 2 delen.

 

DETREZ (R.), De sloop van Joegoslavië. Relaas van een boedelscheiding. Antwerpen-Baarn, Hadewijch, 1996, 339p.

 

DEUTSCHER (I.), Ironie van de geschiedenis: essays over het communisme. Haarlem, De Haan, 1979, 164p.

 

DE WAEL (I.), Les maoïstes belges. Etude des conflits idéoligiques au sein du Parti Communiste Belge (P.C.B.) dans les années 60. Bruxelles, ULB, onuitgegegeven licentiaatsverhandeling sciences politiques et rélations internationales, 1987.

 

D’HAVELOOSE (E.), Het einde van de Communistische Partij van België? Gent, RUG, onuitgegeven licentiaatsverhandeling politieke wetenschappen, 1994, 107p.

 

DOORNAERT (M.), ‘Wij hebben vooral de lijken opgeteld’. Coördinator Stéphane Courtois over het ‘Zwartboek van het communisme’. In: ‘De Standaard der Letteren’, 26/12/1997.

 

DUBCEK (A.), De autobiografie van een idealist. Amsterdam, Meulenhoff, 1993, 341p.

 

DUCAL (C.), De vuile handen van de klassenstrijd. In: ‘Nieuw Wereldtijdschrift’, 16de jg., nr. 5, pp. 57-65.

 

DUFOUR (D-R.), Les désarrois de l’individu-sujet. Cette nouvelle condition humaine. In: ‘Le Monde Diplomatique’, februari 2001, pp.16-17.

 

DURANDIN (C.), Nicolae Ceaucescu. Vérités et mensonges d’un roi communiste. Paris, Editions Albin Michel, 1990, 260p.

 

Een geschiedenis van het Belgisch kommunisme, 1921-1945. Gent, Masereelfonds, 1980, 154p. (VMT-cahier; 2)

 

ENGELS (F.), De beginselen van het communisme. Amsterdam, Pegasus, 1971, 123p.

 

Europa: laatste bastion van een zieltogende linkerzijde? In: ‘AMSAB-tijdingen’, 6de jg., nr. 18, 1993, pp. 11-16.

 

FALTER (R.) Het langzame einde van het Sovjet-imperium. Leuven, Davidsfonds, 1991, 219p. (Mensen en feiten; 2)

 

FALTER (R.), De kater van de eeuw. Na fascisme en communisme: onderhuids blijft de Apocalyps sluimeren. In: ‘De Standaard Magazine’, 2/01/1998

 

FERRO (M.), La révolution russe de 1917. Paris, Flammarion, 1967, 186p. (Questions d’histoire).

 

FRIED (A.), McCartyism. The great American red scare. A documentary history. New York-Oxford, Oxford University Press, 1997, 234p.

 

FUKUYAMA (F.), Het einde van de geschiedenis en de laatste mens. Amsterdam, Contact, 1992, 429p.

 

FURET (F.), Het verleden van een illusie: essay over het communistisch gedachtengoed in de twintigste eeuw. Amsterdam, Meulenhoff, 1996, 735p.

 

GALLE (C.), ‘Klein-links’ in Vlaanderen. Gent, Hoger Instituut voor Bedrijfsopleiding, s.d.

 

GARTON ASH (T.), De vruchten van de tegenspoed. Midden-Europa 1980-1990 in historisch perspectief. Haarlem, Becht, 1990, 389p.

 

GARTON ASH (T.), Geschiedenis van het heden. Amsterdam-Antwerpen, Atlas 1999, 520p. (Vertaling door Tineke Davids)

 

GARTON ASH (T.), Het zwart en het rood. Zwartboek van het communisme vertaald. In: ‘De Standaard der Letteren’, 28/01/2001.

 

GHIJS (I.), Vijf jaar na de omwenteling. Een dubbelinterview met Lech Walesa en Tadeusz Mazowiecki. In: ‘De Standaard Magazine’, 30/12/1994.

 

GLENNY (M.), Polen: de barst in het Oostblok. In: ‘De Morgen’, 2/11/1999. (transcriptie van de eerste aflevering van de reeks ‘Pushing Back The Curtains’ die Misha Glenny voor BBC Radio 4 maakte; verscheen in De Morgen-serie ‘Tien jaar na de val van de Muur’)

 

GLENNY (M.), Polen en Hongarije dagen het systeem uit. In: ‘De Morgen’, 4/11/1999. (transcriptie van de tweede aflevering van de reeks ‘Pushing Back The Curtains’ die Misha Glenny voor BBC Radio 4 maakte; verscheen in De Morgen-serie ‘Tien jaar na de val van de Muur’)

 

GLENNY (M.), Hongarije, de trampoline naar het Westen. In: ‘De Morgen’, 6/11/1999.  (transcriptie van de derde aflevering van de reeks ‘Pushing Back The Curtains’ die Misha Glenny voor BBC Radio 4 maakte; verscheen in De Morgen-serie ‘Tien jaar na de val van de Muur’)

 

GLENNY (M.), De doodskus van Gorbatsjov en ‘Wij zijn het volk’. In: ‘De Morgen’, 8/11/1999. (transcriptie van de vierde aflevering van de reeks ‘Pushing Back The Curtains’ die Misha Glenny voor BBC Radio 4 maakte; verscheen in De Morgen-serie ‘Tien jaar na de val van de Muur’)

 

GLENNY (M.), ‘Met het hoofd omhoog de wereld tegemoet’. In: ‘De Morgen’, 9/11/1999. (transcriptie van de vijfde aflevering van de reeks ‘Pushing Back The Curtains’ die Misha Glenny voor BBC Radio 4 maakte; verscheen in De Morgen-serie ‘Tien jaar na de val van de Muur’)

 

GLENNY (M.), ‘We aten, dronken, ademden de revolutie’. In: ‘De Morgen’, 25/11/1999. (transcriptie van de zesde aflevering van de reeks ‘Pushing Back The Curtains’ die Misha Glenny voor BBC Radio 4 maakte; verscheen in De Morgen-serie ‘Tien jaar na de val van de Muur’)

 

GLENNY (M.), Fluwelen Revolutie of technocratische machtsoverdracht? In: ‘De Morgen’, 26/11/1999. (transcriptie van de zevende aflevering van de reeks ‘Pushing Back The Curtains’ die Misha Glenny voor BBC Radio 4 maakte; verscheen in De Morgen-serie ‘Tien jaar na de val van de Muur’)

 

GLENNY (M.), De haat van 20 miljoen Roemenen. In: ‘De Morgen’, 28/11/1999. (transcriptie van de achtste en laatste aflevering van de reeks ‘Pushing Back The Curtains’ die Misha Glenny voor BBC Radio 4 maakte; verscheen in De Morgen-serie ‘Tien jaar na de val van de Muur’)

 

GOTOVITCH (J.), DELWIT (P.) en DE WAELE (J.P.), L’Europe des communistes. Brussel, Complexe, 1992, 352p.

 

GOTOVITCH (J.), Du rouge au tricolore: les communistes belges de 1939 á 1945. Brussel, Labor 1992, 610p.

 

GOTOVITCH (J.), Histoire du Parti Communiste de Belgique. Bruxelles, CRISP, 1997, 36p.

 

GOTOVITCH (J.), Qu’est-ce que le Parti communiste de Belgique. A quoi a-t-il servi? Qeulques propositions pour en comprendre l’histoire et la signification. In: ‘Brood en Rozen, Tijdschrift voor de Geschiedenis van Sociale Bewegingen’, nr. 4, 1997, pp. 9-23.

 

GORBATSJOV (M.), Perestrojka. Een nieuwe visie voor mijn land en de wereld. Antwerpen, Het Spectrum, 1987, 299p.

 

GORBATSJOV (M.), De Augustuscoup. Drie dagen die de wereld schokten. Utrecht, Het Spectrum, 1991, 127p.

 

GOVAERT (S.), De kwijnende KP. Een congres tussen droom en werkelijkheid. In: ‘De Nieuwe Maand’, 29ste jg., nr. 5, 1986, pp. 8-9.

 

GRANT (T.), Russia. From revolution to counter-revolution. London, Wellred Publications, 1997, 585p.

 

GRIPPA (J.), Chronique vécue d’une époque 1930-1947. Berchem, EPO, 1988.

 

GUEVARA (E.), Toespraken, brieven, geschriften (samengesteld door Th. Stibbe). Amsterdam, Kritiese Biblioteek Polak & Van Gennep, 1968, 229p.

 

HEMMERIJCKX (R.), The Belgian communist party and the trade unions, 1940-1960. In: ‘The Journal of Communist Studies’, 12de jg., 1990, pp. 124-142.

 

HEMMERIJCKX (R.), Robert Dussart, communist en syndicalist. In: ‘Brood en Rozen, Tijdschrift voor de Geschiedenis van Sociale Bewegingen’, nr. 4, 1997, pp. 137-143.

 

HEMMERIJCKX (R.), Tussen hamer en sikkel: communistische archieven in het AMSAB en het CLM. In: ‘Brood en Rozen, Tijdschrift voor de Geschiedenis van Sociale Bewegingen’, nr. 4, 1997, pp. 145-150.

 

HERTOGHS (J.), Neen aan het rechts-opportunisme. De wereld wankelt, maar de PVDA staat pal. In: ‘Humo’, 4/01/1990.

 

Het asiel. PVDA gastvrij voor ex-KP’ers. In: ‘De Morgen’, 11/09/1991.

 

Het demasqué van de jeune premier: Humo sprak met de machtigste man van België. In: ‘Humo’, 06/03/2001, pp. 32-34.

 

HIRS (H.) en HELLINGA (R.), De geit van mijn buurman. Hoop en teleurstelling in Oost-Europa. Baarn, Ambo, 1994, 180p.

 

HOBSBAWM (E.), Een eeuw van uitersten. De twintigste eeuw 1914-1991. Utrecht-Antwerpen, Het Spectrum, 1995, 723p.

 

HOLMES (L.), The End of Communist Power. Anti-corruption campaigns and legitimation crisis. Cambridge, Polity Press, 1993, 358p.

 

HOLMES (L.), Post-communism. An introduction. Cambridge, Polity Press, 1997, 384p.

 

HUAR (U.), Socialistische democratie in de DDR: ontstaan, ontwikkeling en contrarevolutionaire vernietiging. In: ‘Marxistische Studies’, nr. 52, 2001.

 

HUDELSON (R.H.), The Rise and Fall of Communism. Boulder-Oxford, Westview Press, s.d., 184p.

 

HUYSE (L.), De gewapende vrede. Politiek in België na 1945. Leuven, Kritak, 1980, 122p.

 

JACOBS (D.) en ROEBROECK (J.), Nieuwe Sociale Bewegingen in Vlaanderen en Nederland. Antwerpen, Uitgeverij Leon Lesoil - Toestanden - Boeken, 1983, 117p.

 

JARUZELSKI (W.), Les chaînes et le refuge: mémoires. Paris, Lattès, 1992, 387p.

 

KAGARLITSKY (B.), The disintegration of the monolith. London-New York, Verso, 1992, 169p.

 

KENEZ (P.), A History of the Soviet Union from the Beginning to the End. Cambridge, Cambridge University Press, 1999, 317p.

 

KOPER (A.), VECHT (C.) en VAN WEELEL (M.) (red.), Alles moest anders. Het onvervuld verlangen van een linkse generatie (met een nawoord van H.J.N. Hofland). Amsterdam, Nijgh & Van Ditmar, 1991, 224p.

 

KRUITHOF (J.), Links en Rechts. Kritische opstellen over politiek en kultuur. Berchem, EPO, 1984.

 

KRUITHOF (J.), Het Neoliberalisme. Berchem, EPO, 2000, 522p.

 

LE BRUYN (M.), De ontwikkeling en aktie van de Kommunistische Partij van België van 1927 tot 1933: bijdrage tot de studie van het stalinistisch fenomeen. Leuven, KUL, onuitgegeven licentiaatsverhandeling geschiedenis, 1977, 188p.

 

LE BRUYN (M.), Het sterft af voor je dertig. Beelden uit ons militante RAL-leven. In: ‘De Nieuwe Maand’, 29ste jg., nr. 9, 1986, pp. 21-26.

 

LEESTMANS (D.), ‘Als we moeten, zullen we strijden.’ Albert De Coninck, een Mechelaar  in de Spaanse burgeroorlog. In: ‘De Standaard Magazine’, 30/08/1996.

 

Le livre noir du capitalisme. Pantin, Le Temps des Cerises, 1998, 427p.

 

LENIN (V.I.), De linkse stroming, een kinderziekte van het communisme. Amsterdam, Pegasus, 1952, 115p.

 

LENIN (V.I.), Over het recht der naties op zelfbeschikking. Moskou, Uitgeverij Progres, 1966, 183p.

 

LENIN (V.I.), Het imperialisme als hoogste stadium van het kapitalisme. Een populair opstel. Moskou, Uitgeverij Progres, 1966, 163p.

 

LENIN (V.I.), Staat en Revolutie. De leer van het marxisme over de staat en de taak van het proletariaat in de revolutie. Moskou, Uitgeverij Progres, 1966, 186p.

 

LENIN (V.I.), De proletarische revolutie en de renegaat Kautsky. Amsterdam, Pegasus, 1971.

 

LENIN (V.I.), Wat te doen? Amsterdam, Pegasus, 1976, 233p.

 

LENIN (V.I.), Tegen het dogmatisme en sektarisme in de arbeidersbeweging. Moskou, Uitgeverij Progres, 1991, 271p.

 

LESOURNE (J.) en LECOMTE (B.), De l’Atlantique á l’Oural. L’Après Communisme. Paris, Editions Robert Laffont, 1990, 321p.

 

LEVY (B.H.), De barbaarsheid met een menselijk gezicht. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1978, 204p.

 

LIANG (Z.), NATHAN (A.J.) en LINK (P.), Het Tienanmen-dossier. Amsterdam, Contact, 2001, 552p.

 

LIEBMAN (M.), Origine et signification idéologiques de la scission communiste dans le Parti Ouvrier Belge (1921): étude dans un context international. Bruxelles, ULB, onuitgegeven doctoraatsverhandeling, 1963, 3 delen.

 

LORNEAU (M.), Le mouvement trotskyste belge, septembre 1939-décembre 1964. In: ‘Courrier hebdomadaire du CRISP’, nr. 1062-1063,1984, 57p.

 

LOUPAIN (V.), La révolution n’a pas eu lieu. Roumanie, l’histoire d’un coup d’Etat. Paris, Editions Robert Laffont, 1990, 224p.

 

LUXEMBURG (R.), De Russische revolutie. Baarn, Het Wereldvenster, 1979, 104p.

 

MAES (M.), Van analfabeet tot geschoolde basismilitant: herinneringen van een ex-KP basismilitant. Sint-Niklaas, Karel Maes, 1999, 185p.

 

MANDEL (E.), De Bureaucratie. Antwerpen, Uitgeverij Leon Lesoil, 1977, 77p.

 

MANDEL (E.), Trotsky: zijn bijdrage tot het marxisme. Antwerpen, Uitgeverij Leon Lesoil, 1981, 143p.

 

MANDEL (E.), Beyond Perestroika. The future of Gorbatchev’s USSR. London-New York, Verso, 1988, 214 p. (Translated by Gus Fagan)

 

MANDEL (E.), Waarheen drijft de Sovjetunie? In: ‘Vlaams Marxistisch Tijdschrift’, 24ste jg., nr. 1, 1988, pp. 13-21

 

MARTENS (J.), De ‘Partido Communista de Espana’, de Kommunistische Partij van België en hun verhouding tot het eurocommunisme. Gent, RUG, onuitgegeven licentiaatsverhandeling geschiedenis, 1997, 215p.

 

MARTENS (L.), USSR - De fluwelen contrarevolutie. Berchem, EPO, 1991, 300p.

 

MARTENS (L.) en MERCKX (K.), Een kwarteeuw Mei 68. Berchem, EPO, 1993, 264p.

 

MARTENS (L.), Een andere kijk op Stalin. Berchem, EPO, 1994, 347p.

 

MARTENS (L.), Het Communistisch Manifest. Het manifest, 150 jaar jong in een geschiedenis die meet met eeuwen. In: ‘Marxistische Studies’, nr. 42, 1998, 151p. 

 

MARTENS (L.), Contrarevolutie en revolutie in de XXIe eeuw. Bijdrage tot het Sao Paulo Forum, Cuba, december 2001. Tekst op http://www.marx.be (website van Marxistische Studies, vzw IMAST)

 

MARX (K.), Het kapitaal. Een kritische beschouwing over de economie. Bussum, De Haan, 1974, 3 delen.

 

MARX (K.) en ENGELS (F.), Het Communistisch Manifest. Leuven, Kritak, 1978, 71p. (vertaling door Herman Gorter)

 

McWILLIAMS (W.C.) en PIOTROWSKI (H.), The World since 1945. A History of International Relations. Boulder-London, Lynne Rienner Publishers, 1997, 618p.

 

MENTZEL (V.), SAICH (T.), VAN DER LINDEN (F.), e.a., Hemelse Vrede. De lente van Peking. Amsterdam, Balans, 1989, 148p.

 

MERCKX (K.) en ROSA-ROSSO (N.), Hadden ze die Muur niet beter laten staan? In: ‘De Morgen’, 27/12/1999. (Opinie)

 

MEYNEN (A.), Van Praag tot Vilvoorde. Biografische gesprekken met Louis Van Geyt. Brussel, IMAVO, 2002.

 

MICHIELSEN (L.) en VAN GEYT (L.), Vertoogschrift aan de kommunisten. Gent, Masereelfonds, 1984, 72p.

 

MICHIELSEN (P.), Het eeuwige Polen. Een biografie van de verandering. Amsterdam, Balans, 1991, 194p.

 

MODZELEWSKI (K.), Quelle voie après le communisme? Parijs, Editions de l’Aube, 1995, 182p.

 

MOMMEN (A.), Reformisten en revolutionairen in hun strijd om de leiding in de arbeidersbeweging in België. In: ‘Tijdschrift VUB’, nr. 4, 1974-1975, pp. 1-27.

 

MOMMEN (A.), Megafoonmarxisme: AMADA 20 - PVDA 10. In: ‘De Nieuwe Maand’, 32ste jg., nr. 7, 1989, pp. 18-24.

 

MOMMEN (A.), De geschiedenis van de Kommunistische Partij van België. In: ‘Tijdschrift voor Diplomatie’, nr. 8, 1980, pp. 561-566.

 

MOMMEN (A.), The Belgian Economy in the Twentieth Century. London-New York, 1994.

 

MOMMEN (A.) (red.), 10 jaar na de val van de Muur. Brussel, IMAVO, 2000, 227p.

 

NELISSE (M.), Evolution de l’extrème-gauche en Belgique: 1968-1978. Louvain-la-Neuve, UCL, onuitgegeven licentiaatsverhandeling sociologie, 1980, 272p.

 

NIMING (F.), Op het scherp van de snede. Achtergronden en ontwikkeling van de volksbeweging in China, Beijing-voorjaar 1989. Kampen, Kok Agora, 1990, 220p.

 

OLLEVIER (I.), De laatste communisten: hun passies, hun idealen. Leuven, Van Halewijck, 1997, 320p.

 

OOSTEN (J.), Humo sprak met Kris Merckx, woordvoerder van de Partij van de Arbeid. ‘Als de PVDA het voor het zeggen krijgt, schaffen we VTM af’. In: ‘Humo’, 24/02/1998.

 

ORIACH (F.), Textes de lutte, 1984-1985, Cellules Communistes Combattantes. La lutte armée, nécessité stratégique et tactique du combat pour la révolution. Brussel, 1988, 222p.

 

PARENTI (M.), Zwarthemden en roden. Rationeel fascisme en de omverwerping van het communisme. Berchem, EPO, 2001, 225p.

 

PAULI (W.), De snode plannen van vieze mannen. In: ‘Knack’, 12/01/2000, pp. 108-112.

 

PEIREN (L.), De kommunistische partij van België tussen 1958 en 1965: een partijanalyse. Brussel, VUB, onuitgegeven licentiaatsverhandeling geschiedenis, 1988, 2 delen, 485p.

 

PEYREFITTE (A.), La Chine s’est éveillée. Carnets de route de l’ère Deng Xiaoping. Paris, Editions Fayard, 1997, 431p.

 

PIPES (R.), De onbekende Lenin. Uit het geheime archief. Antwerpen-Amsterdam, Balans-Icarus, 1998, 238p.

 

QUINTELIER (G.), Communisme en conflict: pleidooi voor een reëel-kritisch communisme. Brussel, IMAVO, 1997, 201p.

 

RAMONET (I.), Globalisering en chaos. Antwerpen-Baarn, Houtekiet, 1999, 160p.

 

RENARD (C.), Octobre 1917 et le mouvement ouvrier belge. Bruxelles, Editions de la Fondation Joseph Jacquemotte, 1967, 134p.

 

REYNAERT (H.), Interne Belgische Politiek. Gent, RUG, Syllabus tweede kandidatuur politieke en sociale Wetenschappen, 2000-2001.

 

REYNTJENS (L.), De eerste kommunistische groepen in België en hun fusie tot de kommunistische eenheidspartij. In: ‘Vlaams Marxistisch Tijdschrift’, 6de jg., nr. 4, 1971.

 

RIKIR (M.), Le Centre des Archives Communistes en Belgique. In: ‘Brood en Rozen, Tijdschrift voor de Geschiedenis van Sociale Bewegingen’, 3de jg., nr. 4, 1997, pp. 151-152.

 

ROBERT (D.), Analyse de l’évolution idéologique et politique du Parti du Travail de Belgique (PTB) entre 1979 et 1990. Louvain-la-Neuve, UCL, onuitgegeven licentiaatsverhandeling geschiedenis, 2000, 216 p.

 

ROTHIER (R.), Vlaamse kommunisten: Met een lege lei herbeginnen. In: ‘De Morgen’, 28/04/1986.

 

SALISBURY (H.E.), 13 dagen in juni. Tien-an-men-dagboek. Als ooggetuige in China. Baarn, De Kern, 1989, 174p. (Vertaling: Gerard Grasman)

 

SASSOON (D.), One hundred years of socialism. The West European Left in the twentieth century. Londen, Fontana Press (Harper Collins), 1996, 965p.

 

SCHAEVERS (M.), ‘1999 was voor mij vermoeiender dan 1989’. Interview met Timothy Garton Ash, notulist van de Oost-Europese revoluties. In: ‘De Standaard der Letteren’, 09/12/1999.

 

SCHLÖMER (F.), Het volk voelt zich buitengesloten. Sprekerslijst voor de viering van tien jaar val van de Berlijnse Muur leidt al tot een rel tussen Oost- en West-Duitsers. In: ‘De Morgen’, 6/11/1999. (De Morgen-serie ‘Tien jaar na de val van de Muur’)

 

SCHLÖMER (F.), Laatste DDR-staatshoofd riskeert jaren cel. In: ‘De Morgen’, 08/11/1999. (De Morgen-serie ‘Tien jaar na de val van de Muur’)

 

SCHLÖMER (F.), De man die de Muur deed opengaan. Günter Schabowski schreef geschiedenis zonder de draagwijdte van zijn eigen woorden te beseffen. In: ‘De Morgen’, 09/11/1999. (De Morgen-serie ‘Tien jaar na de val van de Muur’)

 

SCHLÖMER (F.), Berlijn viert tien jaar zonder Muur. Gorbatsjov bekritiseert veroordeling van ex-DDR-leider Egon Krenz, Oost-Duitsers sceptisch over viering. In: ‘De Morgen’, /11/1999. (De Morgen-serie ‘Tien jaar na de val van de Muur’)

 

SCHLÖMER (F.), Vooral Tsjechië herdenkt tien jaar Fluwelen Revolutie. In: ‘De Morgen’, 18/11/1999. (De Morgen-serie ‘Tien jaar na de val van de Muur’)

 

SCHLÖMER (F.), Plots stonden alle openbare klokken in Praag op vijf voor twaalf. In: ‘De Morgen’, 25/11/1999. (De Morgen-serie ‘Tien jaar na de val van de Muur’)

 

Socialisme en vrijheid. Berchem, EPO, 1990, 129p.

 

SPENCE (J.), Mao. Amsterdam-Leuven, Balans-Van Halewijck, 2001, 216p.

 

STALIN (J.), Over dialektisch en historisch materialisme. Amsterdam, Pegasus, 1972, 51p.

 

STALIN (J.), Over de grondslagen van het Leninisme. Amsterdam, Pegasus, 1976, 114p.

 

STEENHAUT (W.) en LUYTEN (D.), Een nieuw archiefcentrum in Vlaanderen: het Documentatie- en Archiefcentrum van de Communistische Beweging (Dacob). In: ‘Brood en Rozen, Tijdschrift voor de Geschiedenis van Sociale Bewegingen’, nr. 1, 1995, pp. 101-105.

 

STEINIGER (K.), Over de oorzalen van de ondergang van de DDR. In: ‘Marxistische Studies’, nr. 52, 2001.

 

STERN (G.), Communism: an illustrated history from 1848 to the present day. Londen, Amazon, 1991, 256p.

 

STOUTHUYSEN (P.), De warmte van het rode nest. Ivan Ollevier laat de laatste communisten aan het woord. In: ‘Standaard der Letteren’, 02/11/1997.

 

STOUTHUYSEN (P.), De zelfkritiek van een marxistisch publicist. ‘Er is een nieuwe protestgeneratie opgestaan’ (interview met Michael Parenti). In: ‘De Standaard der Letteren’, 15/11/2001.

 

SWAIN (G.) en SWAIN (N.), Eastern Europe since 1945. London, MacMillan, 1993, 255p.

 

THOMPSON (W.), The Left in History: Revolution and Reform in twentieth-century politics. Londen, Pluto, 1997, 263p.

 

TONDEUR (A.) en VERCAMMEN (F.) Réinventer l’espoir: un socialisme de la libération pour le XXIe siècle. Bruxelles, Editions de la Fondation Leon Lesoil, 1993, 145p.

 

TROTSKI (L.), The Revolution Betrayed. What is the Soviet Union and where is it going. Londen, Faber & Faber, 1937.

 

TROTSKI (L.), Stalin: de man en zijn invloed. Leiden, Brill, 1949, 503p.

 

TROTSKI (L.), Geschiedenis der Russische revolutie. Amsterdam, Kritiese Bibliotheek Van Gennep, 1978, 3 delen.

 

TURF (J.), Een politieke identiteit voor communisten. Antwerpen, Standaard, 1977, 146p.

 

TURF (J.), Eurokommunisme en de KPB. In: ‘Vlaams Marxistisch Tijdschrift’, 12de jg., nr. 3, 1978, pp. 7-13.

 

TURF (J.), Coma-verschijnselen van de KP. In: ‘Vlaams Marxistisch Tijdschrift’, 22ste jg., nr. 1, 1988, pp. 53-61.

 

TURF (J.), Communist. Grammens, Brussel, 1988, 110 p.

 

TURF (J.), Het verval: sleutelnovelle. Leuven, Kritak, 1988, 57p.

 

TURF (J.), Ga terug naar af: van 1917 tot 1989: het communistisch intermezzo. In: ‘De Nieuwe Maand’, 33ste jg., nr.2, 1990, pp. 8-13.

 

TURF (J.), 1917-1991: het incident is gesloten. In: ‘De Nieuwe Maand’, 34ste jg., nr. 10, 1991, pp. 36-40.

 

TURF (J.), Eurocommunisme. In: ‘Brood en Rozen, Tijdschrift voor de Geschiedenis van Sociale Bewegingen’, nr. 4, 1997, pp. 101-113.

 

VAN BEURDEN (S.), De KPB (1968-1982): teloorgang van een communistische partij. Leuven, KUL, onuitgegeven licentiaatsverhandeling, 1999, 143p.

 

VAN BRUSSEL (L.), Partizanen in Vlaanderen. Leuven, Acco, 1977, 285p.

 

VANDEBOS (K.), De illusie van het communisme. In: ‘Leesidee’, 2de jg., nr. 6, p. 469.

 

VAN DE MOORTEL (V.), Bijdrage tot de geschiedenis en problematiek van de Kommunistische Partij van België sedert 1968: haar houding inzake enkele kontroversen binnen de internationale kommunistische beweging. Gent, RUG, onuitgegeven licentiaatsverhandeling geschiedenis, 1981, 2 delen, 487p.

 

VAN DEN BERGHE (Y.), Het grote misverstand. Een geschiedenis van de Koude Oorlog (1917-1990). Leuven, Acco, 1991.

 

VAN DEN BRINK (E.), De Koude Oorlog. Surrogaat voor oorlog en vrede. Amersfoort-Utrecht, De Horstink - Stichting Vredesopbouw, 1983.

 

VAN DEN HEUVEL (M.) en VERKIJK (D.), Schuld en boete: bijdrage van twee anti’s aan het communismedebat. s.l., Aspekt, 1998, 127p.

 

VAN DEN WIJNGAERT (M.) en BUELLENS (L.) (eds.), Oost West West Best. België onder de Koude Oorlog 1947-1989. Tielt, Lannoo, 1997, 286p.

 

VAN DER LINDEN (M.), Het Westers marxisme en de Sovjetunie. Hoofdlijnen van structurele maatschappijkritiek (1917-1985). Amsterdam, IISG, 1989, 366p.

 

VAN DER VELPEN (J.), De CCC: de staat en het terrorisme. Berchem, EPO, 1988, 383p.

 

VAN DOORSLAER (R.), Oorsprong en consolidatie van de beweging “Alle Macht Aan de Arbeiders”, in Vlaanderen, 1970-1972. In: ‘AMSAB-Tijdingen’, 2de jg., nr. 3-4, 1983-1984, pp. 51-68.

 

VAN DOORSLAER (R.), De KPB en het Sovjet-Duits niet-aanvalspakt: de KPB en het Sovjet-Duits niet-aanvalspakt tussen augustus 1939 en juli 1941. Brussel, Masereelfonds, 1975, 272p.

 

VAN DOORSLAER (R.), De Kommunistische Partij en haar geschiedsschrijving, een kritische analyse. In: ‘Vlaams Marxistisch Tijdschrift’, 12de jg., nr. 1, 1979, pp. 25-36.

 

VAN DOORSLAER (R.), De KPB in Vlaanderen en haar electoraat. In: ‘Vlaams Marxistisch Tijdschrift’, 12de jg., nr. 4, 1979, pp. 43-83.

 

VAN DOORSLAER (R.), Kommunistische Partij van België. In: ‘Spiegel Hideaal’, 16de jg., nr. 4, 1981, pp. 207-209.

 

VAN DOORSLAER (R.) en VERHOEYEN (E.), De moord op Lahaut: het communisme als binnenlandse vijand. Leuven, Kritak, 1985, 233p.

 

VAN GEYT (L.), Enkele bedenkingen rond de ‘marginaliteit’ van de communistische beweging in België. In: ‘Brood en Rozen, Tijdschrift voor de Geschiedenis van Sociale Bewegingen’, nr. 4, 1997, pp. 115-123. (Getuigenis)

 

VAN ELZEN (S.), Afbreken is moeilijk. In: ‘Knack’, 3/09/1999, pp. 56-62. (Serie: ‘De waanzinnige twintigste eeuw’)

 

VAN GINNEKEN (J.), De linkse stroming in China. Amsterdam, Kritiese Bibliotheek Van Gennep, 1974, 308p.

 

VANHAUTE (E.), Economische en  Sociale Geschiedenis van de Nieuwste Tijden. Gent, UG, Syllabus eerste licentie Nieuwste Geschiedenis, academiejaar 2000-2001, 166p.

 

VAN HOORICK (B.), In tegenstroom: herinneringen 1919-1956. Gent, Masereelfonds, 1982, 291p.

 

VAN KEMENADE (W.), China BV. Superstaat op zoek naar een nieuw systeem. Amsterdam, Van Halewijck, 1996, 395p.

 

VAN LINT (I.), De Kommunistische Partij van België: een politieke analyse 1947-1958. Brussel, VUB, onuitgegeven licentiaatsverhandeling politieke wetenschappen, 1985, 240p.

 

VAN REE (E.), De totalitaire paradox. De terroristische massademocratie van Stalin en Mao. Amsterdam, Kritiese Biblioteek Van Gennep, 1984, 139p.

 

VAN REE (E.), Ontstaan en teloorgang van de ‘dictatuur van het proletariaat’: Marx, Lenin, Stalin. In: ‘Tijdschrift voor Geschiedenis’, 113de jg., nr. 3, 2000, pp. 335-353.

 

VANWALLE (I.), Geheime documenten over het Tienanmen-incident. Uit de rode hoed getoverd. In : ‘Standaard der Letteren’, 8/03/2001.

 

VEKEMAN (H.), Een politieke biografie van Louis van Geyt. Gent, RUG, onuitgegeven licentiaatsverhandeling politieke wetenschappen, 1989, 151p.

 

VERRIPS (G.), Dwars, duivels en dromend. De geschiedenis van de CPN 1938-1991. Amsterdam, Balans, 1996.

 

VERSTEEGH (J.), D’un mouvement étudiant à un parti Alle Macht Aan de Arbeiders 1970-1979. Brussel, ULB, onuitgegeven licentiaatsverhandeling  geschiedenis, 2000.

 

VOERMAN (G.), De meridiaan van Moskou. De CPN en de Communistische Internationale (1919-1930). Amsterdam, Veen, 2001, 664p.

 

VOS (R.), De deelname van de KPB aan de regering. Brussel, VUB, onuitgegeven licentiaatsverhandeling  politieke wetenschappen, 1969, 109p.

 

VON RAUCH (G.), Lenin. De grondlegger van het Sowjetsysteem. Den Haag, Kruseman, 1971, 103p. (Grote uit figuren uit heden en verleden)

 

Vlaamse Kommunistische Partij stopt ermee. In: ‘De Standaard’, 10/09/1991.

 

Vlaamse Kommunistische Partij wil zichzelf opheffen. Rode Vaan moet pluralistisch weekblad worden. In: ‘De Morgen’, 10/09/1991.

 

Vlaamse KP doet de boeken dicht. In : ‘Gazet van Antwerpen’, 11/09/1991

 

Vlaamse KP houdt het voor bekeken. Omvorming tot open linkse beweging. In: ‘Financieel Economische Tijd’, 10/09/1991.

 

VRANCKEN (I.), De Belgische trotskistische beweging: 1964-1971. Brussel, VUB, onuitgegeven licentiaatsverhandeling politieke en sociale wetenschappen, 1987, 226p. 

 

WALESA (L.), De weg van de hoop: autobiografie. Uttrecht, Het Spectrum, 1987, 335p.

 

WALLERSTEIN (I.), Historisch kapitalisme. Weesp, Heureka, 1984, 95p. (Vertaling door Ivo Claudius)

 

WEIL (R.), De kat van Deng. China en de tegenstellingen van het ‘marktsocialisme’. Berchem, EPO, 2002, 360p.

 

WEYEMBERGH (M.) en VAN DEN BOSSCHE (M.), Het einde van de geschiedenis? Over Francis Fukuyama en Peter Sloterdijk. Nijmegen, SUN, 1995, 199p.

 

WIJNEN (E.), Focus: De Oostblokkater van de PVDA. De PVDA of de partij van de afvalligen. In: ‘De Morgen’, 13/02/1990, pp. 3-6.

 

WITTE (E.), CRAEYBECKX (J.) en MEYNEN (A.), Politieke geschiedenis van 1830 tot heden. Brussel, VUB Press, 1997.

 

WOLFERS (F.), L’origine du mouvement trotskyste en Belgique. Bruxelles, ULB, onuitgegeven licentiaatsverhandeling sociologie, 1975.

 

WOOD (A.), Stalin en het stalinisme. Amsterdam, Babel Boeken, 1994, 102p. (Babel Boeken Inzichten)

 

ZEDONG (M.), Het Rode Boekje. Citaten uit het werk van Mao Zedong. Antwerpen-Utrecht, A.W. Bruna & Zoon, 1968, 170p.

 

ZEDONG (M.), Artikelen over klassenstrijd, produktie en organisatie. Amsterdam, Kritiese Bibliotheek Van Gennep, 1973, 118p. (samengesteld door C. Bischot)

 

4. Bronnenlijst

 

Deze bronnenlijst is onderverdeeld per besproken partij. Het betreft een overzicht van de bronnen die ik voor deze licentiaatsverhandeling heb aangewend.

 

1. Kommunistische Partij van België (KPB)

 

1. Periodieken

 

De Rode Vaan, Brussel, KPB (1921- 1992).

 

Feiten en argumenten, tweemaandelijkse uitgave van de Vlaamse Raad van de KPB. Brussel, Vlaamse Raad van de KPB (1971-1994).

 

Agora, tweemaandelijks tijdschrift van de KP Vlaanderen, Gent, KP-Vlaanderen (1995-…).

 

2. Gepubliceerde partijdocumenten

 

* KP(B)

 

Statuten van de KPB aangenomen door het 20ste Kongres. Brussel, KPB, 1971, 16p.

(Congres gehouden te Charleroi in maart 1971)

 

Verschillende partijdocumenten (resoluties, persberichten, aankondigingen, congressen, etc.) met betrekking tot de bestudeerde periode werden gepubliceerd in het ledenblad Feiten en Argumenten en in De Rode Vaan.

 

 

* KP-Vlaanderen (vernieuwde KP)

 

De communisten kiezen radicaal voor een menselijke maatschappij. Gent, KP, 1999.

 

Statuten van de KP-Vlaanderen. Gent, KP-Vlaanderen, 1998.

 

Werkzaam : een eerste rapport van de werkgroep ‘Werkzaam Alternatief’ van de KP-Vlaanderen. Gent, KP-Vlaanderen, 1998.

 

 

3. Interviews

 

Interview met Ivan Ollevier, auteur van De laatste communisten, 29/02/2002, Gent.

Interview met Alain Meynen, archivaris van het DACOB, 18/03/2002, Brussel.

Interview met partijlid Louis Van Geyt, 8/05/2002, Brussel.

 

4. Correspondentie

 

Correspondentie via e-mail met partijlid Jaak Perquy, 18/01/2002 en 5/03/2002.

2. Socialistische Arbeiderspartij, Belgische Afdeling van de Vierde Internationale (SAP)

 

 

1. Periodieken

 

* RAL/SAP

 

Rood, halfmaandelijks tijdschrift van de Socialistische Arbeiderspartij. Brussel, RAL/SAP (1971-…)

 

* SAP België + SAP Nederland

 

De Internationale, driemaandelijks tijdschrift van de Socialistische Arbeiderspartij (SAP). Brussel-Amsterdam, SAP.

 

* Vierde Internationale

 

Inprecor, revue bimensuelle d’information et d’analyse publiée sous la responsabilité du Sécretariat Unifié de la IVe Internationale. Paris, IVe Internationale.

 

International Viewpoint. Paris, IVth Internationale.

 

 

2. Gepubliceerde partijdocumenten

 

* RAL-schriften

 

1.      MANDEL (E.), Kapitalisme vandaag. Gent, Fonds Leon Lesoil, 1973.

 

2.      JUNGCLAS (G.) en TROTSKY (L.), De kapitalistiese staatsvorm: burgerlijke demokrasie, fascistiese diktatuur, Bonapartisme en fascisme. Gent, Fonds Leon Lesoil, 1972.

 

3.      MOL (H.), Afrika strijdt tegen Portugal en de NATO. Gent, Fonds Leon Lesoil, 1974.

 

4.      Inflatie, werkloosheid, levensduurte: het antwoord van de arbeiders. Gent, Fonds Leon Lesoil, 1974.

 

5.      MAERTEN (F.), Geschiedenis van de Belgische arbeidersbeweging. Gent, Fonds Leon Lesoil, 1975.

 

6.      De doodsstrijd van het Franquisme en de taken van de Spaanse revolutie: resolutie van het Verenigd Sekretariaat van de Vierde Internationale. Gent, Fonds Leon Lesoil, 1975.

 

7.      Een strijdprogramma voor de arbeidersklasse: de aanval van patronaat en regering afslaan. Gent, Fonds Leon Lesoil, 1977.

 

8.      Onze strijd voor de eenheid. Gent, Fonds Leon Lesoil, 1977.

 

9.      Geen feminisme zonder socialisme…geen socialisme zonder feminisme. Gent, Fonds Leon Lesoil, 1977.

 

10.  Welvaart en gezond milieu zijn één…in het socialisme. Gent, Fonds Leon Lesoil, 1977.

 

11.  Tegen de werkloosheid: 36-urenweek nu: zonder loonverlies, zonder ritmeverhoging, met effektieve aanwervingen. Gent, Fonds Leon Lesoil, 1977.

 

12.  Antwoord aan Debunne. Gent, Fonds Leon Lesoil, 1977.

 

13.  Jongeren: alleen maar goed om opgevoed te worden? Gent, Fonds leon Lesoil, 1977.

 

14.  MANDEL (E.), Welk socialisme willen wij? Gent, Fonds Leon Lesoil, 1977.

 

15.  TROTSKY (L.), Overgangsprogramma: de doodsstrijd van het kapitalisme en de taken van de Vierde Internationale. Gent, Fonds Leon Lesoil, 1978.

 

16.  Onze strijd en ons antwoord op de krisis. Arbeiders en arbeidsters leggen het antikapitalistisch alternatief van de RAL uit. Brussel, RAL, 1981.

 

 

* RAL-documenten

 

Basisteksten Revolutionaire Arbeidersliga, Belgische Afdeling van de Vierde Internationale. Brussel, Fonds Leon Lesoil, 1971.

 

 

* SAP-schriften

 

1. Statuten van de SAP. Brussel, SAP, 1984.

 

2. De Britse mijnstaking maart 1984-maart 1985. Brussel, SAP, 1985.

 

3. 700.000 nieuwe jobs nu, het kan! Brussel, SAP, 1985.

 

4. De Sandinisten. Brussel, SAP, 1986.

 

5. Zo was de mijnstaking! Brussel, SAP, 1987.

 

6. De arbeiders hebben er genoeg van …maar wat te doen? Brussel, SAP, s.d.

 

7. Statuten van de SAP. Brussel, SAP, s.d.

 

8. 11 vragen, 11 antwoorden over het racisme en extreem-rechts. Brussel, SAP, 1992.

 

9. Opnieuw oorlog in Europa. Resolutie goedgekeurd door het Centraal Comité van de Socialistische Arbeiderspartij op 9 mei 1999. Brussel, SAP, 1999.

 

10. De derde wereld bij ons thuis. Mondialisering, migratie, uitwijzingen en clandestiene arbeid. Brussel, SAP, 1999.

 

11. De staking bij CARNOY. Een terugblik en een interview met Raf Verbeke. Brussel, SAP, 2000.

 

 

* SAP-brochures

 

Tegen de muur van de macht, de beweging van de mensen. Brussel, SAP, s.d.

 

 

* SAP-dossiers

 

1.      De waarheid over Cockerill-Sambre. Brussel, SAP, s.d.

2.      De waarheid over de Kempense steenkoolmijnen. Brussel, SAP, s.d.

3.      De waarheid over het Onderwijs. Brussel, SAP, s.d.

4.      De waarheid over de NMBS. Brussel, SAP, s.d.

 

 

* andere

 

De hoop doen herleven: een bevrijdend socialisme voor de 21ste eeuw. Brussel, SAP, 1991. (SAP-werkdocument)

 

Politieke resolutie. Twaalfde Nationaal Congres 6-7-8 juni 1998. Brussel, SAP, 1998.

 

TOUSSAINT (E.), Notes a propos de l’approche d’Ernest Mandel par rapport à la crise en Allemagne de l’Est en 1989-1990. s.l., s.d.

 

 

3. Interviews

 

Interview met François Vercammen, 25/05/2002, Brussel.

 

 

4. Correspondentie

 

Correspondentie via e-mail met partijlid David Dessers, 12/02/2002.

Correspondentie via e-mail met partijlid Chris Den Hond, 27/03/2002.

 

3. Partij van de Arbeid van België (PVDA)

 

1. Periodieken

 

Alle Macht Aan De Arbeiders (AMADA). Antwerpen, AMADA (1970-1981).  

 

Konkreet, weekblad van de Partij van de Arbeid van België. Brussel, PVDA (1981-1982)

 

Solidair, weekblad van de Partij van de Arbeid van België. Brussel, PVDA (1982-…).

 

Internationale Solidariteit, maandelijks tijdschrift van de Anti-Imperialistische Bond (AIB). Brussel, AIB (1974-…).

 

Marxistische Studies, driemaandelijks theoretisch tijdschrift van Instituut voor Marxistische Studies (IMAST). Brussel, IMAST.

 

2. Gepubliceerde partijdocumenten

 

* AMADA

 

De Pakistaanse kwestie. Leuven, Uitgave KJB/MLB, s.d.

 

Dien het volk. Brochure van de Marxisties-Leninistiese Beweging, studentenorganisatie van AMADA. S.l., MLB, 1975.

 

LEYERS (M.) en MERCKX (K.), De dokter als kameraad. Antwerpen, AMADA, 1972.

 

Struktuur en werking van de kommunistische cel. Berchem, AMADA/Proletarische opvoeding, 1975.

 

Vrije en demokratische delegeeverkiezingen! Kies kommunistiese en strijdbare delegees. Antwerpen, AMADA, 1975.

 

 

* PVDA

 

COTTENIER (J.) en MOREAU (G.), Wij zijn uw tunnels beu! Crisis, inlevering, werkloosheid: ja, er is een alternatief. Brussel, PVDA-uitgaven, 1992.

 

Debat partijvernieuwing 15/02/1980. Brussel, PVDA, 1980.

 

De financies van de PVDA. Brussel, PVDA, s.d.

 

Het communisme, de toekomst van de mensheid. Documenten van het VIIe Congres van de Partij van de Arbeid van België. Brussel, PVDA-uitgaven, 2002, 101p.

 

MARTENS (L.), De likwidatie-stroming binnen de marxistisch-leninistische beweging: verslag en samenvatting van de discussies en amendementen. Brussel, PVDA, 1983. (PVDA, 2de Congres, maart-april 1983)

 

MARTENS (L.) en MERCKX (K.), Partij en front: verslag en samenvatting van de diskussies en amendementen. Brussel, PVDA, 1983. (PVDA, 2de Congres, maart-april 1983)

 

MARTENS (L.), DETHIER (J.) en PAUWELS (J.), Revolutionaire moraal. Brussel, PVDA, 1983. (PVDA, 2de Congres, maart-april 1983)

 

MARTENS (L.), Revolutionaire politiek en het front van “klein links”. Brussel, PVDA, 1988.

 

MARTENS (L.), Op het ogenblik van de Duitse eenmaking zal Europa miserie zaaien.     Toespraak van PvdA-voorzitter Ludo Martens op het 1 Meifeest 1990. Brussel, PVDA, 1990.

 

MARTENS (L.), Militaristisch Europa en de Golfoorlog. Toespraak van PvdA-voorzitter Ludo Martens op het 1 Meifeest 1991. Brussel, PVDA, 1991.

 

MARTENS (L.), De opkomst van het Duits imperialisme, de opkomst van het fascisme.     Toespraak van PvdA-voorzitter Ludo Martens op het 1 Meifeest 1992. Brussel, PVDA, 1992.

 

MARTENS (L.), Fascisme en antikommunisme. Brussel, PVDA-uitgaven, 1992.

 

MARTENS (L.), Het trotskysme: in dienst van het imperialisme, tegen de socialistische landen. Brussel, PVDA-uitgaven, 1993.

 

MARTENS (L.), Van Tien An Men tot Timisoara. Debat en discussies binnen de PVDA (1989-1991). Brussel, PVDA-uitgaven, 1994, 263p.

 

MARTENS (L.) en ROSA-ROSSO (N.), De partij van de revolutie. Brussel, PVDA-uitgaven, 1996, 293p.

 

Marxist en revolutionair zijn in de wereld van vandaag. Tekst goedgekeurd door het Centraal Komitee van de PVDA, 22 oktober 1988. Brussel, PVDA, 1988.

 

Omkeren. Een dwarse kijk op Paarsgroen. Brussel, PVDA-uitgaven, 2000.

 

Partijprogramma. Goedgekeurd door het Stichtingskongres van de Partij van de Arbeid van België oktober 1979. Brussel, PVDA, 1979.

 

Statuten. Goedgekeurd door het Stichtingskongres van de Partij van de Arbeid van België oktober 1979. Brussel, PVDA, 1979.

 

Stop deze regering van sociale terreur: handboek tegen Martens-Gol. Brussel, PVDA, 1986.

 

Tegen onrecht,…. Goed dat er nog echte kommunisten zijn. Basisdokumenten bij verkiezingsprogramma 24/11/1991. Brussel, PVDA-uitgaven, 1991.

 

Vechten voor onze syndicale rechten. Antwerpen, PVDA, 1981.

 

3. Interviews

Interview met ex-partijlid Wim De Neuter, 22/02/2002, Brussel.

Interview met partijlid Kris Merckx, 15/05/2002, Hoboken.

 

4. Correspondentie

 

Correspondentie via e-mail met partijlid Bert De Belder, 29/01/2002.

Correspondentie via e-mail met partijlid Kris Merckx, 20/03/2002 en 3/05/2002.

Correspondentie via e-mail met ex-partijlid Wim De Neuter, 28/02/2002.

 

home

lijst scripties

inhoud

vorige

volgende