Twintig jaar Raamtheater. Een zoektocht naar de geschiedenis van een theater (1978-1998). (Gertie Brouwers)

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende  

 

WOORD VOORAF

 

Graag had ik een dankwoord gericht aan al wie me geholpen heeft met het tot stand komen van deze verhandeling. Door de aard van het onderwerp was ik zeer afhankelijk van de bereidheid tot samenwerking van de medewerkers van het Raamtheater. Onze dank gaat dan ook in de eerste plaats uit naar hen.

Ook Prof. Dr. Jaak van Schoor willen we bedanken voor zijn raadgevingen en begeleiding.

Verder dank ik mijn ouders, voor het proeflezen.

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende