Twintig jaar Raamtheater. Een zoektocht naar de geschiedenis van een theater (1978-1998). (Gertie Brouwers)

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende  

 

BIBLIOGRAFIE

 

I. Archief- en bronnenmateriaal

 

1) Archief en Museum van het Vlaamse Cultuurleven (AMVC), Minderbroeders-straat 22, 2000 Antwerpen

 

De fondsen van het Raamtheater zijn terug te vinden onder verschillende signaturen:

AMVC, NN 21 (Nieuw Ensemble RaamTeater 1984-1991 en 1994-99)

AMVC, R 11 (Raamtheater 1978-84)

AMVC, S 4685 (KNS, (Ensemble KNS-RaamTeater) 1991-1994)

Er zijn tevens fondsen over bepaalde personen onder de signaturen:

AMVC, A 21165 (Frank Aendenboom)

AMVC, B 896558 (Toon Brouwers)

AMVC, B 92877 (Julienne De Bruyn)

AMVC, CC 201 (Marc Cnops)

AMVC, NN 71 (An Nelissen)

AMVC, T 3435 (Walter Tillemans)

AMVC, V 6065 (Karel Vingerhoets)

AMVC, V 6355 (Jaak Vissenaken)

De mappen in het AMVC zijn onderverdeeld in

D, Documenten, dit zijn losse drukwerken, zoals omzendbrieven, programmabrochures, Raamkranten,…

K, Knipsels, dit zijn krantenknipsels in verband met het Raamtheater, zowel algemeen, als recensies.

S, (Spel)programma’s, dit zijn de programma’s.

A, Affiches, dit zijn affiches.

 

2) Archief RaamTeater, Lange Gasthuisstraat 26, 2000 Antwerpen

 

Beeld- en klankarchief

Documentatiemappen (fotomateriaal, programmaboekjes, technische fiches, theaterteksten, decorschetsen, …)

Raamkranten

Exploitatierekeningen

Persmappen

 

3) Persoonlijk Archief Toon Brouwers, Arthur Goemaerelei 99, 2018 Antwerpen

 

4) Stadsarchief Antwerpen (SAA), Venusstraat 5, 2000 Antwerpen

 

SAA, MA 70890 (Ensemble KNS-RaamTeater: register van de recettes en betalende bezoekers 1991-1996)

 

 

II. Artikels

 

AMPE, S. en OPSOMER, G., Over kanibalisme en verscheidenheid, in: Etcetera, 49 (1995), p. 10-13.

 

ARIAS, P., e.a., ed., Het verdict van de Raad van Advies. Ongunstig!, in: Etcetera, 10 (1985), p. 2-3.

 

ARIAS, P., e.a., ed., Dan maar geen decreet?, in: Etcetera, 12 (1985), p. 38-40.

 

ARIAS, P., e.a., ed., Is Patrik Dewael de vader van Mozart?, in: Etcetera, 13 (1986), p. 6-7.

 

ARIAS, P., THIELEMANS, J. en VAN KERKHOVEN, M., Tillemans, in: Etcetera, 6 (1984), p. 2-13.

 

ASSELBERGHS, H., Polemiek: kanibalisme en verscheidenheid, in: Etcetera, 50 (1995), p. 61-62.

 

AUWERA, F., Praten met Walter Tillemans, in: De Nieuwe, 1970, p. 14-16.

 

BAETEN, E., Podiumkunstenbeleid in Vlaanderen, in: Balcon/Balkon, 1 (1996), p.139-150.

 

BAETEN, M. en LANNOYE, K., Naar een globaal cultuurbeleid? Interview met minister Weckx, in: Etcetera, 48 (1995), p. 6-7.

 

BAETEN, M. en VANHOUTTE, K., De ingevroren theatertijd: de recente subsidieverdeling, in: Etcetera, 56/57 (1996), p. 33-34.

 

BAUWENS, D., Ensemble KNS-Raamteater. Een eigentijds menselijk theater, in: Etcetera, 35 (1991), p. 16-17.

 

BERGHMANS, L., Twee jaar Ensemble KNS-RaamTeater, in: Culturele Kroniek, 3 (1994), p. 606-608.

 

BOTERMANS, H., Professionele kijk op het amateurtheater. Walter Tillemans: waardering voor het amateurtoneel, in: Toneelecho, maart-april, (1982), p. 4-5.

 

BREYNE, R., 10 jaar RaamTeaer, in: De Scène, 4 (1988), p. 6-7.

 

BROUWERS, T., 1 maart 1968. Een controversiële Man is Man in de KNS. Het maatschappelijk engagement van Walter Tillemans, in: Een Theatergeschiedenis der Nederlanden. Tien eeuwen drama en theater in Nederland en Vlaanderen, Amsterdam, 1996.

 

BROUWERS, T., RaamTeater: hoe het groeide…, in: Walter Tillemans 60, Antwerpen, 1992.

 

BROUWERS, T., De Vlaamse gezelschappen: Terug naar af?, in: Vlaams Theaterjaarboek 1996-97/1997-98, 31/32 (1998), p. 15-21.

 

BROUWERS, T., Het decreet voor de podiumkunsten, in: De Scène, 7 (1991), p. 8-9.

 

BROUWERS, T., Praag: de ‘gouden stad’, in: De Scène, 2 (1998), p. 6-8.

 

BROUWERS, T., Houdende de subsidieregeling…Enkele overwegingen bij een theaterdecreet, in: Yang, 109 (1982), p. 4-17.

 

BROUWERS, T., Over bezoekers, subsidies en cultuurpolitiek, in: De Scène, 10 (1982), p. 3-4.

 

BURLET, A., [BROUWERS, T.,] Bent-Ensemble-Raamtheater, in: Vlaams Theater Jaarboek, 19 (1984-85), p. 8.

 

BURLET, A., [BROUWERS, T.,] De Prijsbezorger, in: De Scène, 1 (1985), p. 4-5.

 

BURLET, A., [BROUWERS, T.,] Thalia? Tillemans!, in: De Scène, 10 (1987), p. 10.

 

CEULEERS, J., Het leven van Galilei. Even nakaarten met Walter Tillemans en Luc Philips, in: Het Toneel, 25 november 1966.

 

COLPAERT, J., en DE KEPPER, M., Het delicate evenwicht tussen spreiding en concentratie: studie over het gesubsidieerde podiumaanbod, in: De gemeente, 509 (1999), p. 34-38.

 

CORTHOUTS, P., Decreten voor podiumkunsten en hoger kunstonderwijs hangende …, in: Etcetera, 33 (1991), p. 48-51.

 

CORTHOUTS, P., Le nouveau beaujolais est arrivé!, in: Etcetera, 35 (1991), p. 54-55.

 

CORTHOUTS, P., De subsidiëring in het kader van het podiumkunstendecreet, in: Etcetera, 54 (1996), p. 43-44.

 

DE BELIE, J., Pak ze Tillemans! Een enfant terrible van het theater, in: De Rode Vaan, 24 mei 1984.

 

DE BOECK, C., Durven springen: hoe denken theatermakers en organisatoren over kritiek?, in: Etcetera, 50 (1995), p. 14-16.

 

DE BRUYNE, P., De nieuwe Raad van Advies. Poma’s no nonsense club, in: Etcetera, 7 (1984), p. 54-55.

 

DE BRUYNE, P., Vragen naar een toneelbeleid, Etcetera, 3 (1983), p. 2-3.

 

DE BRUYNE, P. en VAN DEN DRIES, L., Karel Poma in de aanval, in: Etcetera, 5 (1985), p. 12-14.

 

DECALUWE, J. en VERRETH, M., De toekomst van het theater in Vlaanderen, in: Cultuurleven, 5 (1994), p. 6-15.

 

DECREUS, F., De artistieke uitdaging voor het Vlaamse theater van morgen, in: De Vlaamse Gids, 1 (1993), p. 13-19.

 

DE GREEF, H., Weer vrijheid voor het theater. Voorstellen voor een vernieuwd beleid, in: Ons Erfdeel, 2 (1986), p. 183-190.

 

DE GREEF, H., Kunst verdraagt geen compromis, in: Etcetera, 11 (1993), p. 37-40.

 

DE KUYPER, E., De zin van een anachronisme: theater als sleutel tot de geschiedenis, in: Etcetera, 62 (1997), p. 33-36.

 

DE MONT, W., Het recht op theater. Subsidie is een recht, in: Etcetera, 13 (1986), p. 2-5.

 

DE MONT, W., Seizoen '86-'87. Als u zelf eens een kijkje nam, in: Etcetera, 15 (1986), p. 8-9.

 

DE PUTTER, M., Markeringen in een landschap. Tendensen en evolutie van het theater in Vlaanderen, 1980-1995, in: Balkon/Balcon, 1 (1996), p. 7-24.

 

DE ROECK, J., De correctieven van de Raad van Advies voor Toneelkunst. Gunstig, ongunstig, neutraal, in: Etcetera, 8 (1984), p. 52-54.

 

DE ROEY, T., Walter Tillemans’ leerjaren, in: Gierink & Nieuw Vlaams Tijdschrift, 4 (1997), p. 92-99.

 

DE RUYCK, S., Weckx en het Decreet voor de Podiumkunsten, in: Vlaams Theaterjaarboek, 29/30 (1994/95-1995/96), p. 15-21.

 

DESLOOVERE, M., De stoel van Stanislawski: een nabeschouwing, in: Documenta, 4 (1987), p. 265-269.

 

DE VOS, J., Walter Tillemans en het Raamtheater, in: Ons Erfdeel, 29 (1986), p. 727-731.

 

DEWEER, M., Beter dan ooit Bourla, in: De Scène, 5 (1992), p. 7-12.

 

Evolutie van het Vlaamse theaterbeleid te Brussel (1965-1997): groeiende openheid vanuit het behoud van de eigen identiteit, in: Bindteken, 58 (1998), p. 6-12.

 

GIELEN, P., Kritische houdingen: hoe kijkt de dramaturg naar de kritiek?, in: Etcetera, 50 (1995), p. 17-19.

 

GOURDON, A., Theatre, Audience, Perception, in: Tijdschrift voor Theater-wetenschappen, 29 (1991), p. 22-28.

 

HELLEMANS, B., en VAN DEN EIJNDE, E. ed., RaamTeater op ’t Zuid. Special Knack Special, september, 1986.

 

HESSELS, W., Theaterseizoen 96/97: spelen op zeker!, in: De Scène, 10 (1996), p. 11-12.

 

HESSELS, W., De adviesraad voor theater is aan professionalisering toe, in: De Scène, 9 (1996), p. 8-10.

 

JANS, E., Mijn antwoord zal enkel je vraag veranderen. Notities over de Vlaamse dramaturgie, 1980-1995, in: Balcon/Balkon, 1 (1996), p. 107-117.

 

KASSIES, J., Cultuurbeleid in crisistijden, in: Ons Erfdeel, 2 (1986), p. 169-175.

 

KONINCKX, B., De tering naar de nering gezet: klaagzang of hoerageroep?, in: Etcetera, 55 (1996), p. 43-46.

 

Naar een nieuw decreet op de podiumkunsten, in: Ruimte voor cultuur, 4 (1989/90), p. 32-35.

 

Nieuwsbrief. Muziek, Letteren & Podiumkunsten, 2 (1999).

 

OPSOMER, G., De nieuwe creatiepremies: brandstof voor toneelschrijvers, in: Etcetera, 25 (1989), p. 52-53.

 

OPSOMER, G., Geschiedenis en theater: de speler en de chroniqueur, in: Etcetera, 60 (1997), p. 3-9.

 

Raad van Advies, advies nr. 17, in: Etcetera, 11 (1985), p. 31-37.

 

Raad van Advies voor de Toneelkunst…und kein Ende, in: Etcetera, 23 (1988), p. 5-7.

 

RASPOET, D., Theater, in: De Scène, 9 (1998), p. 13-14.

 

ROUFFAER, B., Theaterbeleid in Vlaanderen: een stand van zaken, in: Vlaanderen Morgen, 4 (1989), p. 27-44.

 

SCHELKENS, C., Walter Tillemans geeft fakkel door aan Marc Cnops, in: De Scène, 4 (1997), p. 4-5.

 

SEGERS, A., Beroep: decorontwerper. Naam: Marc Cnops, in: De Scène, 6 (1989), p. 3-5.

 

SEGERS, A., Fin de siècle, in: De Scène, 4 (1992), p. 11.

 

STUIVENBERG, R., De Vlaamse Golf is voorbij, in: Theatermakers, 8 (1998), p. 44-45.

 

THIELEMANS, J., Een decreet voor de podiumkunsten: gesneden op maat, in: De Hoogste Tijd, 4 (1991), p. 3-5.

 

THIELEMANS, J., Verschuivingen in het Vlaamse theaterlandschap, in: Theatermaker, 6 (1998), p. 46-48.

 

THIELEMANS, J., Vlaams theater in de jaren negentig, in: Kultuurleven, 2 (1999), p. 16-21.

 

TILLEMANS, W., Wildgroei van het Vlaamse theater, in: Kunst en Cultuur, mei 1986.

 

TINDEMANS, C., Het publiek: de grote onbekende, in: De Scène, 5 (1982), p. 3-5.

TINDEMANS, K., Repertoires in het seizoen 1984-85. De navel als laatste verantwoording, in: Etcetera, 8 (1984), p. 2-3.

 

TINDEMANS, K., De vlucht uit Vlaanderen. Geen pers, geen geld, geen politiek, in: Toneel teatraal, 10 (1989), p. 19-20.

 

TINDEMANS, K., Dit is Belgisch: het centrumdecreet, in: Etcetera, 28 (1989), p. 2-4.

 

TINDEMANS, K., Voorstel en ontwerp van theaterdecreet, in: Etcetera, 26 (1989), p. 2-3.

 

T’JONCK, P., Theaters in historische gebouwen op ’t Zuid, in Etcetera, 16 (1987), p. 43-45.

 

VAES, E., Het gaat niet om kunst maar om klantenbinding, in: Toneel teatraal, 1 (1992), p. 15-17.

 

VAN DAELE, D., Theater, minimaal, in: Vlaanderen, 1 (1996), p. 47-49.

 

VAN DER HEIDEN, A., Hoe Tillemans Marivaux recht laat wedervaren, in: Kunst en Cultuur, 4 (1991), p. 29-31.

 

VAN DER VEKEN, I., Tien jaar Raamtheater, in: Kunst en Cultuur, 3 (1988), p. 34-35.

 

VAN DER VEKEN, I., Generatiekloof: vernieuwing in het Vlaams theater, voor en tegen, in: Kunst en Cultuur, 3 (1994), p. 2-3.

 

VAN DER VURST, J., De Staten-Generaal van het theater voor minister Dewael, in: Cultuur in Beweging, 3 (1989), p. 17-20.

 

VAN KERKHOVEN, M., Geld, kunst en beleid in Vlaanderen. Beaumol of Barrabas?, in Etcetera, 14 (1986), p. 2-3.

 

VAN KERKHOVEN, M., Hij doet wat hij niet laten kan…Impressies omtrent een theaterpraktijk (1986), in: GEERTS, R., HELLEMANS, D. en VAN KERKHOVEN, ed., Op de voet gevolgd. Twintig jaar Vlaams theater in internationaal perspectief, Brussel, 1990.

 

VAN KERKHOVEN, M., Luisteren naar wie niet wordt gehoord, in: Etcetera, 58 (1996), p. 16-21.

 

VAN KERKHOVEN, M., Waar zijn we mee bezig? Enkele knelpunten in de podiumsector, in: Etcetera, 58 (1996), p. 3-5.

 

VAN KERKHOVEN, M., William zesmaal seizoenopener. Een “spons” voor deze tijd, in: Etcetera, 16 (1987), p. 10-13.

 

VAN KERREBROEK, K., Het Vlaamse theaterlandschap in de kering, in: Streven, 11 (1997), p. 1037-1039.

 

VAN MEIR, G., De zegetocht van “Pak ‘em Stanzi”, in: Humo, 27 september 1984.

 

VAN MEIR, G., Messen op tafel. Theater in Vlaanderen. De confrontatie, in: Humo, 20 mei 1993.

 

VAN ROMPAY, T., Dan maar de RAT afschaffen?, in: Etcetera, 24 (1988), p. 44-46.

 

VAN ROMPAY, T., Drie jaar podiumkunstendecreet: gesprek met leden van de vier Raden van Advies, in: Etcetera, 53 (1995), p. 19-24.

 

VAN RUMBEKE, R., Kunst en sponsoring. Voor wat hoort wat, in: De Hoogste Tijd, 4 (1990), p. 13-17.

 

VAN SCHOOR, J., Het Vlaams theater: een voorlopige staat van zaken, in: De Vlaamse Gids, 1 (1993), p. 3-7.

 

VAN SCHOOR, J., Theater in de jaren tachtig, in: De Vlaamse Gids, 2 (1991), p. 44-45.

 

VAN SCHOOR, J., Walter Tillemans, in: Vlaams Theatertreffen. Festival van het Belgisch theater, Brussel, 1980, p. 143-149.

 

Walter Tillemans vertelt, in: De Toerist, 17 december 1978.

 

 

III. Krantenartikels en recensies

 

Alle producties van het Raamtheater zijn in bijna alle Vlaamse kranten gerecenseerd. Hiervan is echter geen bibliografie opgenomen, vermits dit in een bijlage aan bod komt. De recensies zijn (grotendeels) bewaard in het archief van het Raamtheater en het AMVC te Antwerpen. Wat volgt is een selectie van enkele artikels verschenen in Vlaamse kranten die verband houden met het Raamtheater en niet terug te vinden zijn in de bijlagen:

 

CLAES, G., Dr. Oscar de Gruyterprijs voor de beste regie. Walter Tillemans levenslang minnaar van theater en Antwerpen, in: Gazet van Antwerpen, 29 september 1978.

 

DE ROECK, J., Walter Tillemans' tweede adem, in: De Standaard, 24 maart 1984.

 

DE ROEY, J., Onze kunst is nog niet ingeblikt, in: Het Volk, 16 januari 1986.

 

HEENE, S., Hoe dikker het dossier, hoe slechter de voorstelling, in: De Morgen, 13 juni 1997.

 

J. D. Z., Walter Tillemans maakt afvloeiingen bekend, in: De Morgen, 6 mei1991.

 

J.V.G., Walter Tillemans: nee, deze keer ben ik niet gevraagd voor de KNS, in: De Morgen, 15 februari 1989.

 

LA ROCHE, M., Walter Tillemans: plannen genoeg!, in: De Morgen, 10 januari 1984.

 

LA ROCHE, M., Jaak Vissenaken: ‘Schabouwelijke leugens’, in: De Morgen, 29 mei 1984.

 

MARTENS, D., Stadsbestuur zoekt voor spoedige indiensttreding: KNS-direkteur, in: Het Nieuwsblad, 13 februari 1991.

 

ROSSEELS, A., Tillemans, werkbeest van het theater, in: De Morgen, 6 maart 1979.

 

SELS, G., Leven na Tillemans in het RaamTeater, in: De Standaard, 18 september 1997.

 

VAN DEN BROECK, K., Het onvolledige alfabet van Walter Tillemans, in: De Morgen/De Metro, 28 februari 1997.

 

VAN DER VEKEN, I., KNS: beslissende ronde, in: Het Laatste Nieuws, 12 januari 1991.

 

VAN DER VEKEN, I., Walter Tillemans hekelt het KNS-beleid, in: De Nieuwe Gazet, 17 mei 1975.

 

VAN DER VEKEN, I., Walter Tillemans: ontslag bij KNS. Nieuwe start na 20 jaar, in: De Nieuwe Gazet, 3 november 1983.

 

VAN GANSBEKE, W., KNS-Antwerpen. Het tijdperk Tilllemans II, in: De Morgen, 24 mei 1991.

 

VAN GILS, J., Wie krijgt Van Meir uit De Stoel van Stanislawski?, in: De Morgen, 3 maart 1987.

 

WUYTS, V., De Raad van Advies voor Toneelkunst. If I was a rich man, in: Uit-krant Antwerpen, mei 1989.

 

W. S. B., Tillemans wil geen KNS-direkteur worden, in: Het Nieuwsblad, 9 februari, 1989.

 

 

IV. Werken

 

BAETEN, E., CLAEYS, U. en TEUCHIES, H., ed., Kunst en beleid. Een toekomst voor theater- en dansbeleid in Frankrijk, Nederland en Vlaanderen, Leuven, 1986.

 

BAETEN, E., OPSOMER, G. en OLAERTS, A., Naar een ontwikkelingsbeleid voor de podiumkunsten: de noden van de niet structureel gesubsidieerde initiatieven, Brussel, 1996.

 

BAUWENS, D., Huizen van Kommer en Kunst, Brussel, 1992.

 

BAUWENS, D., Kan iemand ons vermaken? Documentaire over teater en samenleving in Vlaanderen, Gent, 1980.

 

BROUWERS, T., Walter Tillemans, in: Kritisch Theater Lexicon. Portretten van podiumkunstenaars, Brussel, 1997.

 

BROUWERS, T., e.a., Walter Tillemans 60, Antwerpen, 1992.

 

DEBOOSERE, M., ed., Nieuw Vlaams Theater. Voor een eigen dramaturgie, Antwerpen, 1983.

 

DE BRABANDER, G. en STEEL, L., Hermes op de planken: de economische impacten van de podiumkunsten in Vlaanderen, Brussel, 1998.

 

DECAN, R., ed., Wie is wie in Vlaanderen, Brussel, 1980.

 

DE LAMPER, J., Luc Philips. Een mens met duizend levens, Antwerpen, 1990.

 

DE VOS, J., 15 jaar ARCA 1975-1990. Theater als zoektocht, Gent, 1990.

 

DE WISPELAERE, P., VAN AKEN, P. en VAN SCHOOR, J., De Nederlandstalige letteren in België, de Franstalige letteren in België, Brussel, 1980.

 

DIEHO, B., Theater op de bres. Vormingstheater in Nederland en Vlaanderen, Amsterdam, 1979.

 

DIEHO, B., HAGOORT, G. en OLINK, H., De andere kant van de theaterpraktijk, Amsterdam, 1985.

 

ERENSTEIN, R., ed., Een theatergeschiedenis der Nederlanden. Tien eeuwen drama en theater in Nederland en Vlaanderen, Amsterdam, 1996.

 

GEERTS, R., HELLEMANS, D. en VAN KERCKHOVEN, Op de voet gevolgd. Twintig jaar Vlaams theater in internationaal perspectief, Brussel, 1990.

 

ILEGEMS, B., Bondige historiek van de Toneelafdeling De Nevelvlek, Antwerpen, 1972.

 

KOHOUT, P., Wo der Hund begraben liegt, München, 1987.

 

MEYER, D., ed., Tomaat in perspectief. Theatervernieuwing in de jaren ’60 en ’70, Amsterdam, 1994.

 

PASSEMIERS, R., Twintig jaar theater verticaal, Gent, 1981.

 

VAN BERLAER-HELLEMANS, D., VAN DEN DRIES, L. en VAN KERKHOVEN, M., ed., Het politiek theater heeft je hart nodig. Het theater tussen emotionele werking en politieke werkelijkheid, Antwerpen, 1982.

 

VAN BERLAER-HELLEMANS, D., VAN DEN DRIES, L. en VAN KERKHOVEN, M., ed., Het teater zoekt…zoek het teater. Deel 1: variaties op volksteater, Brussel, s.d. [1985].

 

VAN IMPE, A., Over Toneel, Tielt, 1978.

 

VAN SCHOOR, J., De Vlaamse Dramaturgie sinds 1945, Brussel, 1979.

 

VAN SCHOOR, J., Herman Teirlinck, in: Kritisch Theater Lexicon. Portretten van Podiumkunstenaars, Brussel, 1997.

 

VERSTAPPEN, J., Encyclopedie van het Antwerpse toneel- en muziekleven, Gent, 1990.

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende