Prostitutie te Gent

tijdens de negentiende eeuw.

 

Els Van Doorsselaer

 

Scriptie voorgelegd aan de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte,
voor het behalen van de graad van
Licentiaat in de Geschiedenis.

Academiejaar: 2000-2001

Universiteit Gent

Promotor:  Prof. G. Deneckere

 

home lijstscripties inhoud volgende  

 

Voorwoord

 

Inleiding

    A. Probleemstelling

    B. Bronnenkritiek

    C. Gent tijdens de negentiende eeuw

        1. Politiek

        2. Economisch

        3. Sociaal

        4. Besluit

    D. De geschiedenis van de prostitutie in een notedop

 

Deel 1. Prostitutie

    Hoofdstuk 1. BegripsdefiniŽring

        A. Wat?

        B. Verwante begrippen

    Hoofdstuk 2. Juridisch-institutionele benadering

        A. Reglementarisme

        B. Abolitionisme

        C. Besluit

    Hoofdstuk 3. De Belgische invulling van het reglementeringssysteem

    Hoofdstuk 4. Prostitutie in de 19de eeuwse Arteveldestad

 

Deel 2. Prostitutie in Gent

    Hoofdstuk 1. Geografische spreiding (1830)

    Hoofdstuk 2: Demografische gegevens, 1846-1857

    Hoofdstuk 3: Demografische gegevens, 1867-1880

 

Deel 3. Criminaliteit, vrouwen en prostitutie

    Hoofdstuk 1. Inleiding

    Hoofdstuk 2 . Visies van enkele tijdsgenoten

    Hoofdstuk 3. Vrouwen en crimineel gedrag

    Hoofdstuk 4. Het politioneel apparaat te Gent tijdens de negentiende eeuw

    Hoofdstuk 5. Het gevangeniswezen en strafrechtelijk beleid

    Hoofdstuk 6. Specifieke criminaliteitstheorieŽn m.b.t. ons empirisch onderzoek

 

Algemeen besluit

 

Bibliografie

 

Bijlagen

 

 

home lijstscripties inhoud volgende