Oh Teatro ! Oh mestier maledetto ! De ondergang van de opera seria in de tweede helft van de achttiende eeuw. (David Vergauwen)

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende  

Univ

WOORD VOORAF

 

In dit woord vooraf wens ik mijn oprechte dank te betuigen tegenover die personen die mij in staat hebben gesteld deze verhandeling te produceren. Op de eerste plaats is dit mijn promotor, Prof. Dr. Herman Sabbe, die mij bij het schrijven van deze verhandeling telkens opnieuw wist te inspireren. Op de tweede plaats dank ik de leden van de leescommissie, Prof. Dr. Em. Ferdinand De Hen en Dr. Anne-Marie Riessauw voor hun specifieke opmerkingen en aanmoedigingen.

         Bijzondere dank verdienen ook enkele mensen uit Wenen, zonder wie deze studie onmogelijk had kunnen plaatsgrijpen. Op de eerste plaats is dit Mevr. Beate Neunteufel-Zechner (Musiksammlung, Österreichische Nationalbibliothek Wien). Verder dank ik tevens Dr. Ingeborg Birkin en Dr. Anna Plattner (Österreichische National Bibliothek Wien) 

Grote dank gaat ook uit naar Drs. Bram Van Oostvelt die me als theaterwetenschapper het plezier deed de eerste twee delen te proeflezen en te voorzien van nuttige kritiek.

         De grootste lof verdienen natuurlijk mijn ouders die me in staat stelden voor de tweede keer in drie jaar tijd een licentiaatsverhandeling voor te leggen. Zonder hun morele en logistieke ondersteuning gedurende mijn hele studietijd, was niets van dit alles mogelijk geweest.

         Tenslotte bedank ik ook graag mijn lief, Liesbeth, die als germanist niet alleen grote delen van deze scriptie taalkritisch doorlichtte, maar mij ook op de vrije momenten wist te inspireren.

         Aan al deze mensen: hartelijk dank !

 

David Vergauwen

 mei 2002

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende