Het overheidsbeleid met betrekking tot de media in Oostenrijk. Private televisie in Oostenrijk. (Katrien Vandekerckhove)

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende  

 

Voorwoord

 

In dit voorwoord wil ik een aantal mensen bedanken voor hun steun bij de verwezenlijking van deze eindverhandeling.

 

In de eerste plaats dank ik mijn promotor Prof. Van den Bulck voor de expertise inzake mediabeleid en de goede begeleiding waarop ik kon rekenen.

 

Ook mijn ouders wil ik bedanken omdat ze mij de kans hebben gegeven deze studies aan te vatten en ze ook tot een goed einde te brengen.

 

Bij de onderwerpkeuze van deze eindverhandeling mag bovendien mijn persoonlijke motivatie niet over het hoofd gezien worden, wat volgens mij niet onbelangrijk is om aan een dergelijk langdurig project te werken.

 

Vorig jaar heb ik mijn 1ste Licentie Communicatiewetenschappen aan de Universiteit van Wenen gevolgd in het kader van een Erasmus uitwisselingsprogramma. Het zou dan ook doodzonde geweest zijn, mocht ik, na een verblijf van een jaar in Oostenrijk, geen kennis hebben over het medialandschap van het land waar ik zon lange periode gestudeerd en gewoond heb. Dit was een reden te meer om me in deze materie gedurende lange tijd te verdiepen.

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende