Behoud van sociale netwerken bij ouderen

Een realiseerbare kaart voor de lokale dienstencentra?

 

Mahieu Rudi

Eindverhandeling voorgelegd met het oog op het behalen

Van de graad van licentiaat in de politieke en sociale wetenschappen

 

Faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen

Academiejaar 2003-2004

 

Universiteit Antwerpen

Promotor: Prof. dr. H. Meulemans
Medebeoordelaar: Prof. dr. J. Breda
 

home lijst scripties inhoud volgende  

 

Inleiding

 

Hoofdstuk 1 Sociale netwerken

    1 Sociale relaties. Een eerste verkenning

    2 Functies van sociale netwerken

    3 Sociale netwerken in alle soorten en maten

        3.1 Frequentie van sociale contacten

        3.2 Diversiteit en densiteit van het sociaal netwerk

    4 Soorten netwerken

        4.1 Familiale relaties

        4.2 Vriendschapsrelaties

        4.3 De kostwinner wordt gepensioneerd

        4.4 Weduwschap

        4.5 Het verenigingsleven: ten dode opgeschreven?

    5 Invloed van sociale netwerken op het ‘welbevinden’

        5.1 Eenzaamheid

        5.2 Welbevinden

    6 De plaats van het lokale dienstencentrum in het sociale netwerk

        6.1 De lokale dienstencentra: een ontmoetingsplaats voor alleenstaanden…..

        6.2 ….koppels

        6.3 en kinderen

        6.4 Ondersteuning van het zelfbeeld

    7 Besluit

 

Hoofdstuk 2 De dienstencentra in Vlaanderen

    1 Oorsprong van de dienstencentrumgedachte

        1.1 De senior citizen Centers in de V.S.A.

        1.2 De ‘clubs des personnes âgées’

        1.3 De noorderbuur Nederland.

        1.4 Besluit

    2 Wetgeving in historisch perspectief

        2.1 Wat voorafging

        2.2 De eerste regelgeving

        2.3 Besluit

    3 De dienstencentra in vogelvlucht

        3.1 Profiel ldc

        3.2 Mantel

        3.3 Buurtwerking

        3.4 Aandachtswerking

        3.5 Besluit

 

Hoofdstuk 3 Twintig gebruikers van lokale dienstencentra aan de tand gevoeld.

    1. Waarom kwalitatief onderzoek?

    2. De respondenten: de keuze

        2.1 Wie zijn ze ….

        2.2 …en van waar komen ze?

    3. Het interview

        3.1 Praktisch verloop

        3.2 De verwerking van de interviews

        3.3 De analyse

    4 De onderzoeksresultaten

        4.1 De lokale dienstencentra

        4.2 Het profiel van de respondent

        4.3 Ruimtelijke nabijheid van het dienstencentrum.

        4.4 De buurt een paradijs op aard?

    5 Vrienden

        5.1 Types van vriendschapsrelaties

        5.2 Hulp

        5.3 Verdunning en uitbreiding

        5.4 Op je broers en zussen kan je rekenen?

        5.5 Kinderen : een garantie voor de toekomst?

    6 De gebruiker en het dienstencentrum

        6.1 De eerste keer

        6.2 Frequentie en aard van bezoek

        6.3 Het contact

    7 Vrijwilligerswerk

        7.1 Wie zijn nu deze vrijwilligers?

    8 Zorg en dienstencentra

        8.1 En wat bij verminderde mobiliteit of gezondheidsklachten?

        8.2 Nachtzorg

    9 Sociale betekenis van de dienstencentra

        9.1 Het dienstencentrum geeft een goed gevoel

        9.2 En geeft terug betekenis aan de mensen

        9.3 En structuur aan de gebruikers.

        9.4 En is een middel tegen eenzaamheid of alleen zijn

    10 Contacten buiten het dienstencentrum

    11 Besluit

 

ALGEMEEN BESLUIT

 

BIBLIOGRAFIE

 

home lijst scripties inhoud volgende